Designgulv

- Last ned

 

Innledning

Designgulv er et fellesbegrep for sementbaserte, fugefrie gulv som brukes uten montering av et faktisk gulvbelegg. Gulvene er også kjent som f.eks. New Yorker-gulv, rå gulv, decor- og designgulv. Det de har til felles, er at de utføres med sementbasert sparkelmasse, som eventuelt kan farges inn. Overflaten av gulvet forsegles vanligvis med et gjennomsiktig overflatebelegg.

Bruksområdet er vanligvis i tørre rom, f.eks. boliger, butikker og lett industri. Krav og forventninger til utseendet, styrken og holdbarheten til overflaten kan imidlertid være svært forskjellig, og resultatet er ikke alltid helt forutsigbart.

Forberedelse før sparkling 

Betongundergulvet må være tørt, bæredyktig og stabilt, rengjort for støv, fett, overflateslam og utblomstringer samt være fri for 
gjennomgående sprekker. For mekanisk rengjøring av undergulv oppnås det best resultatet ved slyngrensing,
sandblåsing eller sliping. Retting av ujevnheter eller svært grove overflater må utføres før sparkling. Legging bør utføres ved
romtemperatur og uten trekk i rommet. 


Unngå kraftig sol og trekk om nødvendig lukk for vinduer/dører. Før legging utføres tetting eller avgrensing langs vegger og
døråpninger.


Eventuell gulvvarme må være avslått i minst 3 dager før og 4 dager etter sparkling. Start med lav strømningstemperatur, og øk
temperaturen med +5 °C per dag til ønsket strømningstemperatur er nådd.


Så langt det lar seg gjøre, bør du alltid lage en prøvestøpning i f.eks. en plastform før sparklingen og ta stilling til farge og etterbehandling.
Alfix PlaneMixBinder kan med fordel tilsettes for å gjøre sparkelmassen mer fleksibelt og dermed mer motstandsdyktig overfor eventuelle mindre bevegelser i underlaget.

garagegulve illustration

 

 

 

 

 

 

Produkter og udstyr

- Alfix PlaneMixPrimer
- Alfix PlaneMixBinder
- Alfix PlaneMix 30 alternativt PlaneMix 20 eller PlaneMix 50
- Alfix TopCoat Design

Forbehandling

designgulve forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Alfix PlaneMixPrimer blandes med rent vann i forholdet 1:3. Underlaget primes 1–4 ganger, avhengig av hvor sugende underlaget er.
Primeren påføres med kost eller rulle, og arbeides godt ned i overflaten uten å danne væskedammer.
Tørketid mellom hver behandling: Ca. 1 time.
Sørg for god ventilasjon.
Sparkling bør utføres senest 24 timer etter påføring av PlaneMixPrimer. Tørketid før sparkling: Min. 3 timer.
Forbruk konsentrert primer: 0,06–0,25 liter/m².

 

Legging av sparkelmasse

designgulve udlaegning spartelmasse 01  designgulve udlaegning spartelmasse 02

 

Beregn tykkelsen på sparkellaget til minimum 4 mm. Alfix PlaneMix 20, 30 eller 50 kan brukes på de fleste bæredyktige sementbaserte underlag. Vannmengden til opprøring av sparkelproduktet er angitt på posen. Bruk samme mengde vann per pose for hele oppgaven. Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Bruk om nødvendig et blandekar med mikser for opprøring av flere poser om gangen. Blandetid: Ca. 2 minutter. 
Forbruk: Ca. 1,6–1,7 kg/m² per mm lagtykkelse


Ev. tilsetning av Alfix PlaneMixBinder gjøres umiddelbart etter at opprøring til en klumpfri er gjennomført. 
Dosering: 0,5–1 liter Alfix PlaneMixBinder per 20 kg 
PlaneMix-pulver. Rør til blandingen er homogen.
Alfix PlaneMix helles eller pumpes ut på undergulvet og fordeles jevnt på underlaget med en glatt- eller tannsparkel i et lag som er minimum 4 tykt. 


Bruk eventuelt en piggrulle for et enda bedre resultat.

 

Forventet resultat

Overganger ved reparasjoner og annen ettersparkling må aksepteres. Helmatt sementgrå farge med et rustikt utseende, og spor etter uthelling/fordeling kan forekomme. Fargevariasjoner og små svinnsprekker kan vises på overflaten. Noen porehull/bobler må aksepteres. Ubehandlede overflater vil være svært sugende og krever toppbehandling for å unngå misfarging fra kaffesøl, vinsøl osv.

 

Overflatebehandling/coating: Der sparkelmassen er tørr, må overflaten behandles, da den er utsatt for smuss og vanskelig å rengjøre. Avgjørende for valget er blant annet forventet belastning, estetiske krav til utseende, pris og holdbarhet. Det finnes ulike produkter på markedet til overflatebehandling av designgulv.


Hovedgruppene er:
• Lakktyper på polyuretan- eller epoksybase med matt eller glanset utseende.
• Steinoljer som gjør overflaten mørk og gir den et silkeaktig glanset utseende
• Voks, som fast voks eller i flytende form, som gir en silkematt til halvglanset overflate.

 

Overflatebehandling/coating med Alfix TopCoat Design:

Ultramatt topplakk til sparklede designgulv

Forbehandling: Underlaget må være stabilt, tørt, avherdet og rengjort for støv.
Et eventuelt slamlag fra sparkling slipes bort før toppbehandling med Alfix TopCoat Design. Overflatebehandlingen utføres i henhold til retningslinjene for påføring av lakk, maling, osv. For ytterligere informasjon, kontakt vår servicetekniske avdeling.


Bruksanvisning: Kannen må ristes/røres grundig til alt bunnfall har oppløst seg i væsken.
Ved første påføring på sterkt sugende underlag kan Alfix TopCoat Design fortynnes med opptil 10 % rent vann.
Påføring generelt: Arbeidet planlegges, slik at hele det nåværende gulvarealet påføres Alfix TopCoat Design "våtti-vått".

Ved overstryking av topplakk som bare er delvis tørr, er det høy risiko for at overflaten blir “melkehvit” i stedet for gjennomsiktig. Bruk derfor ikke mer topplakk enn det som kan bearbeides innen 15 minutter ved +20°C.
Tørketid for topplakk er avhengig av sugekapasiteten til underlaget, temperaturen i rommet og ventilasjon.

 

Forslag til påføringsmønster

topcoat appliceringar no

 

 

Romtemperaturen, gulv og TopCoat Design må være mellom +15ºC og +25ºC. Ved lavere temperatur enn +20°C øker tørketiden mellom de enkelte påføringene med/leeineært: +15ºC – 4,5 timer.
Ved temperaturer over +20°C, bruk de samme tørketidene som for +20°C.
Gulvet må tidligst tas i bruk 1 døgn etter avsluttet behandling ved +20ºC.
For temperatur mellom +15°C og +20°C etter 2 døgn.

 

Korrigere feil påføring

designgulve udbedring


Hvis gulvoverflaten mot all forventning har “melkehvite” områder, må HELE gulvet slipes lett med f.eks. en slipeskive. Unngå slipespor på gulvoverflaten.
Sliping utføres jevnt til de "melkehvite" områdene er slipt bort.

Forventet resultat for ferdig belegg

Ved korrekt utførelse fremstår Alfix TopCoat Design matt og gjennomsiktig. 

 

topcoat daglig vedligeholdDaglig vedlikehold av det belagte gulvet
Generelt kan gulvoverflaten betraktes som et lakk- eller oljebehandlet tregulv. Eventuelt søl på gulvet skal tørkes opp før det tørker. Dette minimerer risikoen for flekker fra f.eks. tørket kaffesøl og liknende. 

Alfix TopCoat Design kan vaskes med Alfix Gulvpleje eller tilsvarende pH-nøytrale gulvvaskemidler med lignende spesifikasjoner for ikke-sugende gulvflater.
Alfix Gulv pleje er et kombinert vaske- og pleiemiddel. Inneholder voks som gir en antistatisk og sklisikker beskyttelsesfilm. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruksanvisningen på emballasjen.

 

 

September 2020

NYHET: Les seneste nyhetsbrev

 

 Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt