CombiFix

CombiFix

Flexibel fästmassa

  • Inom- och utomhus
  • För kakel, klinker, mosaik, natursten och porcellanatoplattor
  • Montering av isoleringsskivor
  • För golv med uppvärmning
  • Lämpligt för granitkeramikplattor
  • Godkänt av Byggkeramikrådet för våtrum
  • Godkänt som deformationsupptagande i klass 3
  • Fäster på befintlig keramisk beklädnad och PVC
  • Byggtjocklek upp till 5 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått cementbaserat, fästmedel med hög plasttillsats

Färger

Åtgång

Tandstorleg
Åtgång kg/m²
4 x 4 mm
ca. 1,2
6 x 6 mm
ca. 1,8
8 x 8 mm
ca. 2,4
10 x 10 mm
ca. 3,0

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
04

Prestandadeklaration

 nr. 7

EN 12004:2007+A1:2012
Alfix CombiFix Cementbaserad fästmassa
med förbättrad
vidhäftning, deformation,
hängförmåga och
öppentid.
För användning både
inomhus och utomhus
Brandklass NPD Farliga ämnen Se säkerhetsdatablad
på www.alfix.com
Vidhäftningsstyrka efter
torr lagring
≥ 1,0 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
värmeåldring
≥ 1,0 N/mm²
Vidhäftningsstyrka efter
vattenlagring
≥ 1,0 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
frys-tö-cykler
≥ 1,0 N/mm²

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Draghållfasthet enligt CEN-metod
Tryckhållfasthet enligt EN 196
Deformationstest enligt SP- metod 1910

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +30°C
Krav för godkända våtrum min +10ºC.

Densitet

1,6 kg/liter (upprört med vatten)

Öppentid

Ca 30 minuter

Användningstid

Ca 5 timmar vid +20°C

Gångbar/fogning

Efter 1 - 2 dygn

Fullt belastningsbar

Efter 14 dygn vid +20°C

Dragvidhäftning, betong

1,2 - 2,2 N/mm²

Dragvidhäftning, PVC

0,7 - 1,2 N/mm²

Klassificering EN 12004

C2 E

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Puts, tegel och lättbetong.
Avjämningsskikt av bruk, med eller utan uppvärmning, äldre än 14 dygn.
Platsgjuten betong och betongelement, äldre än 2 månader.
Golv med cementbaserade spackelmassor.
Lättbetongelement max. fuktighet på 8 %.
Befintlig keramisk beklädnad, cementmosaik, PVC och målade betongytor.
Ytor behandlad med Alfix tätningsmassa.
Skivkonstruktioner: Skivorna skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar.
Våtrumsgips, till exempel Glasroc Hydro.
Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackon och Lux skivor.
Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärkas konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjämningsmassa med nätarmering.

Underlag av gips, trä, befintliga keramiska plattor, vinyl och målning skall normalt inte användas utomhus eller på områden med stor vattenpåvärkning.

Förbehandling

Underlaget skall vara lämpligt för keramiska plattor. Det skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får icke ha genomgående sprickor. Borttagning av fett och tvålrester utföras med Alfix Grundrent.

Kontrollera att eventuell målarfärg är torr och sitter fast. Vinyl och målade ytor slipas/matteras med passande sandpapper och påförs ett tunt kontaktskikt av Alfix CombiFix.

Utspackling av ojämnheter upp till 5 mm utföras med Alfix CombiFix.

Starkt sugande underlag inomhus, till exempel obehandlad lättbetong, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, anhydritgolv förbehandlas med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Sugande underlag utomhus tunngrundas med Alfix CombiFix.

Bruksanvisning

Fästmassan tillreds med ca 0,25 liter rent vatten per kg pulver. Alfix CombiFix påföres underlaget med en slät spackel, varefter ytan kammas upp med en tandspackel. Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassa, normalt inom 20 - 30 minuter. Kontrollera ibland att plattornas baksidor är helt täckta med fästmassa.
Utomhus till exempel i bassänger, på trappor och fasader oberoende av de keramiska plattorna storlek utföras dubbel limning, dvs. fästmassan påföres både plattor och underlag lika tidigare s.k. Buttering-Floating metoden.
Vid läggning av mosaik krävs särskilt kraftig fastbankning.

 

OBS!
Vissa natursten kräver speciella förhållande.
Extra vatten får icke tillsättas fästmassa som börjat härda.
Var uppmärksam på att torrtiden förändras med vattentemperatur.
Korrigering kan normalt utföras inom 20 - 30 minuter efter montering av plattor beroende på underlagets och plattornas sugförmåga.
Eventuell golvvärme skall vara avstängd.

Rengöring

Rester av CombiFix på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan fästmassan har härdat.

Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför icke rester av fästmassa i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)