Thermotech golvvärme-system

- Ladda ner PDF

 

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler. Flytande Golv 18 monteras i Alfix Readyflex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen.

Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. Montera golvvärmerör enlig Thermotechs’s anvisningar. Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad.

Förbehandling

Avfetta Thermotech skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. Alfix 1K tätningsmassa påförs med roller eller pensel i et tunt, ca 0,2 mm heltäckande materialskiljande skikt.
Låt torka min. 12 timmar.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 100x100 mm, monteras i Alfix Profix blandad med Alfix Flexbinder.

Flexbinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 – 0,5 l/kg. Plattorna monteras enlig allmänna anvisningar.

Torktid innan fogning min. 2 dygn

Fogning

Plattorna fogas med Alfix Cerafill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS !
Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete.

 

Augusti 2019

Alfix CeraFill 10 colour universalfog har förbättrats, och byter namn till UniversalFuge – CeraFill 10

 

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)