Thermotech golvvärmesystem våtrum

- Ladda ner PDF

 

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler. Flytande Golv 18 monteras i Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen.

Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. Montera golvvärmerör enlig Thermotechs’s anvisningar. Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad i fixet.

Förbehandling

Avfetta Thermotech skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. Alfix 1K Tätningsmassa påförs med roller eller pensel i et tunt, heltäckande materialskiljande skikt. Låt torka min. 2 timmar.

Spackling

Alfix PlaneMix 60. Spacklet tillreds med 3,2 – 4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren hink och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Använd eventuell blandkar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången. Blandningstid ca 2 minuter med borrmaskin och visp.

Alfix PlaneMix 60 hälls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med ett tandspackel till en jämn och plan yta. Falluppbyggnad: Använd ca 3,2 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Avjämningsmassan utläggs från golvets förväntade högsta punkt och ner mot golvavloppet. Efter ca 20 minuter drar man avjämningsmassan bort från golvavloppet upp mot det fall som önskas. Min. tjocklek på träunderlag: 12 mm. Torktid innan montering av tätskikt: 1 – 2 dygn

Tätskikt

Alfix folie system: Vid montering av Alfix Våtrumsmatta är det lämpligt att tillsätta extra vatten. Alfix 2K Binder tillsättas upp till 5 % kallt vatten och blandas med Alfix Quick Cement med spiralomrörare på borrmaskin till en jämn och klump fri massa. Vid upprörningen blandas cementen långsamt i bindern. Tätningsmassan påförs med roller eller fintandad lim spackel.

Åtgång: Ca 500 gram per m². Montera våden i den blöta Alfix 2K Tätningsmassa. Våderna monteras med 50 - 100 mm överlapp vid skarvar och i hörn. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan. Montering bör ske strax efter påföring av Alfix 2K Tätningsmassa.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 100x100 mm, monteras i Alfix ProFix blandad med vatten till lagom konsistens, 0,27 – 0,35 l/kg. Plattorna monteras enlig allmänna anvisningar. Torktid innan fogning: Min. 2 dygn

Fogning

Plattorna fogas med Alfix CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.


OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)