Fogning med siliconbaserad fogmassa

- Ladda ner PDF

 

För rörelsesfogar i keramiska beklädnader, natursten och liknande, samt till fasader.

Högelastisk 1-komponent fogmassa på silicongummibas i färger avstämda till Alfix cementbaserade fogbruk.

Generelt

Fogarna skall vara rena från bruk, lösa partiklar och liknande.
Fogbredden bör normalt inte överstiga 15 mm och inte vara mindre än 6 mm, beroende på den förväntade rörelsen i ytan. 

Fogdjupet bör vara ungefär lika med halva bredden. Fogar över 8 mm bottnas med skumplast el likn. Häftytorna skall vara rena och torra. Arbetstemperatur anges till –20° C - +40° C, men bör normalt inte understiga +5°C på grund av risk för fuktiga kontaktytor.

forkert korrekt illustration

 

        Fell                       Korrekt

Förbehandling

Primer används på ytor med hög vattenbelastning.
rengoering sprit

Det viktigaste för att uppnå god vidhäftning är att rengöra häftytorna noga till exempel med sprit (T-röd) och avtorka med ren trasa.

Fogning

fugemassen ilaegges

Fogkanterna skyddas med tape. Eventuell primer påföres tunt med pensel. Fogens bottenmaterial bör inte behandlas. Patronens spets avskäres så att den anpassas till fogens bredd.

Fogmassan påföres med stor noggrannhet, så att hela fogen fylls.

Inom 10 minuter glättas fogen med en stålspackel, foggummi eller träpinne fuktad i vatten.

tape fjernes

Skyddstapen avlägsnas omedelbart efter att fogen har glättats

forme fugen fugegummi

Vid fogning utan skyddstape används normalt en fuktad träpinne eller gummispackel. När fogmassan är påförd formas och glättas fogen med träpinnen, som ofta doppas i såpvatten.
 
När gummispackel används överfylls fogen med fogmassa. Därefter skrapas överskjutande fogmassa bort med gummispackeln.

Rengöring

Uhærdet fugemasse fjernes med acetone. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

Förventet resultalt

Fogens yta

Fogens yta skall vara tät och slät, utan porer och märken.
Olämplig bearbetning eller för sen glättning, med synliga porer och märken skall undvikas.

Utformning

Fogarna skall vara väl fyllda och vara anpassade till plattornas översida och användningsområde.
Fogen utformas så att den inte ligger lägre än plattornas yta.

Härigenom undviks kvarstående vatten på fogytan. Fogar längs med lodräta begränsningar utföres med fall bort från den lodräta ytan.

Styrka och vidhäftning

Fogen skall efter härdning vara fast och ha god vidhäftning till plattkanterna.
Fogen härdar med hjälp av luftens fuktighet.

Litet vatten vid glättning medverkar till att fogen snabbt får "hud", medan för mycket vatten försvårar härdningen. Fuktiga kontaktytor förhindrar vidhäftning.

Fogens elasticitet utnyttjas bäst när den enbart häftar till
2 sidor. Vid breda fogar bör därför bottnas med skumplast eller likn.
Fogens mögelresistens är avhängig vattenbelastningen.

Vid intensiv belastning i t ex simhallar, fasader och liknande bör kontaktytorna behandlas med primer före fogning.

Färg

Färgerna är avstämda till Alfix cementbaserade fogar.
Siliconfogar är ensartade i färg, men cementbaserade fogar kan variera beroende på härdningsförhållanden.

För mycket såpa på färdig fog kan medföra att fogen missfärgas/gulnar. Fogen kan inte övermålas.

Skötsel

Fogen rengöres och underhålls för att uppnå maximal livslängd.
Fogens mögelresistens är avhängig av vattenbelastningen. Rengöring skall utföras tidigast när fogmaterialet är fullständigt genomhärdat.

Vid rengöring skall man vara särskilt uppmärksam på att avlägsna damm, kalk och tvålrester, då detta kan utgöra grogrund för mikroorganismer med missfärgning som följd.

Fogarna rengöres med rent vatten och rengöringsmedel, till exempel Alfix Marmor- och keramiktvätt el likv, som påföres med mjuk borste. Eventuell avkalkning utföres vid behov med hänsyn tagen till omgivande material.

För avkalkning rekommenderas ättika förtunnad med vatten. Skölj grundligt med vatten efter behandlingen. Mögel och missfärgning kan förekomma p.g.a. dålig ventilation, men kan begränsas medelst rengöring med Klorin eller liknande.

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)