Fugning med Alfix C2 Epoxy

- Hent PDF

Indledning

Epoxyfuger har en række fordele i forhold til cementbaserede fuger og anvendes ikke kun i industrien. Man kan undgå misfarvninger fra f.eks. rødvin eller oliespild, og farvestabiliteten er højere end med cement som bindemiddel. Fugemassen er væsketæt og modstandsdygtig overfor saltning og saltudslag fra underlaget.
Den høje vedhæftning til flisekanter og det lave E-modul reducerer risiko for revner og optager spændinger fra underlaget.
Anvendelsesområdet er industri, svømmebade, værksteder, biludstilling, vaskehaller, terrasser, trapper og balkoner.

Almene råd

Fugning med epoxy kræver særligt fokus på arbejdsmiljø og personlige værnemidler.
Alfix C2 Epoxy er vandemulgerbar og afvaskning sker med varmt vand.
Fugeprocessen kræver specielt værktøj for at sikre et godt resultat.
Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.
Der anbefales en prøvefugning på et mindre areal for at kontrollere om epoxyen kan
fjernes uden at efterlade epoxyslør på flisen.
Arbejdstemperatur: +15°C og +30°C. Epoxymaterialer skal have rumtemperatur ved
udførelsen.

Produkter og udstyr

Alfix C2 Epoxy.
Rørekrog f.eks. spiralrører eller Eskimo piskeris 10 mm enkel/550.
Epoxyfugespartel, håndtag til skuremåtte med velcro og løse fine skuremåtter.
Min. 2 vaskespande med tilhørende svampebræt og løse flisesvampe, evt. håndsvampe.
Denatureret sprit eller Alfix Epoxy Rens til rengøring.

Oprøring

oproering c2 epoxy oproering c2 epoxy 2

 

 

 

 

 

 


Del B blandes i del A med egnet rørekrog på boremaskine med lav hastighed til en homogen masse. Stop undervejs og skrab kanterne fri for ublandet epoxy.
Blandetid: min. 3 minutter. Forarbejdningstid: ca. 50 minutter.

Fyldning af fuger

fyldning fuger c2 epoxy  fyldning fuger c2 epoxy 2

 

Alfix C2 Epoxy presses ned i fugerne med hård gummispartel.
Hold spartlen i en skarp vinkel på ca. 60° mod underlaget. Det er vigtigt at holde fugebrættets
kanter rene for at undgå at trække fugemasse op.
Arbejd diagonalt over fugerne og træk spartlen både frem og tilbage så fugemassen
presses godt ind mod flisekanterne.
Fokuser på fyldning og efterlad mindst muligt fugemasse på flisen. Afrensning kan ske
umiddelbart efter ifyldning.
Sørg for at afvaskningen kan ske uden at skulle træde ind over det fugede areal.

Træk fugemasse på i passende afsnit og gør afrensning/afvaskning færdig før fugning af
næste afsnit.

Vis særlig omhu med at presse fugemassen ned i fugerne for hvert afsnit så luftlommer
undgås.

Afrensning/emulgering

afrensning c2 epoxy afrensning c2 epoxy 2

afrensning c2 epoxy 3

 

 

 

 

Med skuremåtten stænkes mindst muligt varmt vand ud på overfladen og herefter skures/emulgeres med roterende bevægelser. Fortsæt indtil der står et jævnt fint slamlag over fliserne og fugerne er fyldte.

Afvaskning

afvaskning c2 epoxy afvaskning c2 epoxy 2

Med svampebræt opvredet i rent varmt vand, afvaskes slamlaget ved at trække brættet diagonalt over fliserne og skyl svampen for hvert træk. Fortsæt til fliserne er rene og fugerne fyldte.
Skift svamp for hver 5 kg anvendt epoxy.
Skift vaskevand 2 gange for hver ca. 5 kg anvendt epoxy. For at spare på vandforbruget kasseres rensevandet ved hvert skift, og det brugte vaskevand bytter plads så det rene vand hele tiden bruges til afvaskningen.
Undgå, at der står overskydende vand på fugerne efter afvaskningsprocessen.

Afsyring/slutrengøring

afsyring c2 epoxy

Efter 5 - 15 timer foretages slutrengøring af eventuelt epoxyslør. Anvend ren denatureret sprit der hældes ud på overfladen og gnides af med en klud. Alternativt kan anvendes Alfix Epoxy Rens.
Fugeslør der har siddet i længere tid kan være vanskelig at fjerne.
Evt. epoxyrester kan forsøges fjernet med f.eks. CR10 fra FILA eller SERVICE EPOSOLV fra Treetops.

Udfald

udfald c2 epoxy

De færdige fuger bør normalt ikke udvaskes dybere end max. 1 mm. Ved fliser med afrundede kanter kan fugerne være afpasset disse. Fugerne bør ikke være overfyldte eller ligge ind over fliserne.

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix produktinfo for de nævnte produkter, Alfix brochurer samt brugsanvisninger på emballage.


Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play.

 

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt