Designgulve

- Hent PDF

Indledning

KLIK HER FOR AT SE FILM!
Designgulve er en fællesbetegnelse for fugefri cementbaserede gulve, der benyttes uden montering af en egentlig gulvbelægning. Gulvene kendes også ved navne som f.eks. New York’er gulve, rå gulve og designgulve.

Fælles er, at de udføres med cementbaseret spartelmasse, der evt. kan indfarves. Overfladen på gulvet forsegles normalt med transparent overfladecoating.


Anvendelsesområdet er typisk i tørre rum, f.eks boliger, butik og let industri. Krav og forventninger til overfladens udseende, styrke og holdbarhed kan dog være meget forskellige, og udfaldet er ikke altid helt forudsigeligt.

Forberedelse før spartling
Betonundergulvet skal være tørt, bæredygtigt og stabilt, rengjort for støv, fedt, overfladeslam og udblomstninger samt være fri for gennemgående revner.
Til mekanisk afrensning af undergulve opnås det bedste resultat ved slyngrensning, sandblæsning eller slibning.
Opretning af ujævnheder eller meget ru overflade skal udføres før spartling. Udlægning bør foretages ved stuetemperatur og uden træk i rummet. Undgå kraftigt solindfald og træk og afdæk om nødvendigt vinduer/døre.


Inden udlægning foretages tætning/ afgrænsning langs vægge og døråbninger. Eventuel gulvvarme skal være lukket min. 3 døgn før og 4 døgn efter spartling. Begynd med lav fremløbstemperatur og hæv temperaturen med +5 °C per døgn indtil ønsket fremløbstemperatur er nået.
Lav så vidt muligt altid en prøvestøbning i f. eks. en plastik form forud for spartlingen og tag stilling til farve og efterbehandling.


Der kan med fordel tilsættes Alfix PlaneMixBinder som gør spartelmassen mere fleksibel og dermed mere modstandsdygtig over for eventuelle mindre bevægelser i underlaget.

garagegulve illustration

 

 

 

 

 

 

Produkter og udstyr

- Alfix PlaneMixPrimer
- Alfix PlaneMixBinder
- Alfix PlaneMix 30 alternativt PlaneMix 20 eller PlaneMix 50
- Alfix TopCoat Design

Forbehandling

designgulve forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Alfix PlaneMixPrimer blandes med rent vand i forholdet 1:3. Underlaget primes 1 - 4 gange, alt afhængig af hvor sugende, underlaget er.
Primeren påføres med kost eller rulle, og arbejdes grundigt ned i overfladen uden at der dannes søer.
Tørretid mellem hver behandling: Ca. 1 time.
Sørg for god ventilation.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer Tørretid inden spartling: Min. 3 timer.
Forbrug koncentreret primer: 0,06 - 0,25 liter/m².

 

Udlægning af spartelmasse

designgulve udlaegning spartelmasse 01  designgulve udlaegning spartelmasse 02

 

Beregn spartellagets tykkelse til 4 - 7 mm.
Max. lagtykkelse afhænger af valgt PlaneMix produkt - se relevant
produktinfo.
Alfix PlaneMix 20, 30 eller 50 kan sammen med Alfix PlaneMixBinder
anvendes på de fleste bæredygtige cementbaserede underlag.
Vand- samt bindermængde til oprøring af det valgte spartelprodukt
aflæses i nedenstående skema:

Produkt        Dosering/Blandingsforhold
PlaneMix 20  Tilsæt 1,0 liter PlaneMixBinder + 4,1 liter vand pr. 20 kg
PlaneMix 30  Tilsæt 1,0 liter PlaneMixBinder + 3,5 liter vand pr. 20 kg
PlaneMix 50  Tilsæt 1,0 liter PlaneMixBinder + 3,0 liter vand pr. 20 kg


Anvend samme vand- og bindermængde pr. pose til hele opgaven.
Hæld vand og binder i en ren beholder, og drys herefter
pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri og homogen masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad
gangen. Blandetid: Ca. 2 minutter.
Forbrug, PlaneMix: Ca. 1,6 - 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.
Forbrug, PlaneMixBinder : 1,0 liter per 20 kg Alfix PlaneMix.


Alfix PlaneMix hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles
jævnt ud på underlaget med en glat eller tandet spartel i min. 4 mm
lagtykkelse. Anvend eventuelt pigrulle for et endnu bedre resultat.
Spor i overfladen fra pigrulle, tandspartel eller glat spartel giver
forskellige overfladestrukturer.
Udfør eventuelt et prøvefelt som reference.

 

 

Forventet udfald

Overgange ved reparationer og andre efterspartlinger skal accepteres. Helmat cementgrå farve med et rustikt udseende,
og spor efter udhældning/fordeling kan forekomme.
Der vil kunne optræde farvevariationer og små svindrevner i overfladen. Få pinholes/blærer må accepteres. Ubehandlet
overflade vil være stærkt sugende og kræver topbehandling for at undgå misfarvning af spild fra kaffe, vin m.m.

 

Overfladebehandling/coating: Når spartelmassen er tør, skal overfladen behandles, da den er modtagelig for smuds og snavs og vanskelig at gøre ren. Afgørende for valget er bl.a. forventet belastning, æstetisk krav til udseende, pris og holdbarhed. Der findes forskellige produkter på markedet til overfladebehandling af designgulve.


Hovedgrupperne er:
• Laktyper på polyurethan- eller epoxybasis med mat eller blank udseende.
• Stenolier der gør overfladen mørk og fremstår med silkeglans
• Voks som fast voks eller i flydende form og som giver silkemat til halvblank overflade.

 

Overfladebehandling/coating med Alfix TopCoat Design

Ultramat topcoat til spartlede designgulve


Forbehandling:Underlaget skal være stabilt, tørt, afhærdet og rengjort for støv. Hvornår underlaget er tørt, afhænger af den anvendte spartelmasse, lagtykkelsen samt den aktuelle temperatur og relative luftfugtighed (RF) i lokalet.
Se produktinfo for den anvendte spartelmasse. Et evt. slamlag fra spartling slibes bort inden topbehandling med Alfix TopCoat Design. Overfladebehandlingen udføres efter de retningslinjer, der er for påføring af lakker, maling etc.
For nærmere information, kontakt vores Service-teknisk afdeling.


Brugsanvisning: Dunken skal omrystes grundigt før og under brug.

Ved første påføring på stærkt sugende underlag, kan Alfix TopCoat Design fortyndes med op til 10% rent vand.


Påføring generelt: Arbejdet planlægges således at hele det aktuelle gulvareal påføres Alfix TopCoat Design ”vådt i vådt”. Ved overstrygning af topcoat, der kun er delvist tørt, er der stor risiko for, at overfladen bliver ”mælkehvid” i stedet for transparent. Påfør derfor ikke mere topcoat end der kan bearbejdes inden for 15 minutter ved +20°C.
Topcoat tørretid er stærk afhængig af underlagets sugeevne, rummets temperaturen og ventilation.

Forslag til påføringsmønster

topcoat appliceringar dk

Temperaturen må ikke være lavere end +10°C. Ved lavere temperatur end +20°C øges tørretiden mellem de enkelte påføringer med/lineært: +15ºC - 4.5 timer og +10ºC - 6 timer.
Ved temperaturer over +20°C anvendes samme tørretider som for +20°C.
Gulvet må tidligst tages i brug 1 døgn efter afsluttet behandling ved +20ºC.
For temperatur mellem +10°C og +20°C efter 2 døgn.

 

Udbedring af fejlpåføring

designgulve udbedring


Hvis gulvoverfladen – mod forventning – fremstår med ”mælkehvide” områder, slibes HELE gulvet let over med f.eks. slibeskive. Undgå slibespor i gulvoverfladen.
Slibning udføres jævnt indtil de ”mælkehvide” områder er slebet væk.

Udfaldskrav til den færdige coatning

Ved korrekt udførelse fremstår Alfix Topcoat mat og transparent.

 

 

 topcoat daglig vedligeholdDaglig vedligehold af det coatede gulv:
Generelt kan gulvoverfladen betragtes som et lak- eller oliebehandlet trægulv.


Eventuelt spild på gulvet skal tørres op inden indtørring. Herved minimeres risiko for pletaftegning fra f.eks. indtørret kaffe o.l.

Alfix TopCoat Design kan vaskes med Alfix Gulvpleje eller tilsvarende pH-neutrale gulvvaskemidler med lignende specifikationer til ikke- sugende gulvflader.


Alfix Gulvpleje er et kombineret vaske- og plejemiddel. Indeholder voks der giver en antistatisk og skridsikker beskyttelsesfilm. For yderligere information, se brugsanvisning på emballagen.

 

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix