Designgulve

- Hent PDF

Indledning

Designgulve er en fællesbetegnelse for fugefri cementbaserede gulve, der benyttes uden montering af en egentlig gulvbelægning. Gulvene kendes også ved navne som f.eks. New York’er gulve, rå gulve og designgulve.
Fælles er, at de udføres med cementbaseret spartelmasse, der evt. kan indfarves. Overfladen på gulvet forsegles normalt med transparent overfladecoating.
Anvendelsesområdet er typisk i tørre rum, f.eks boliger, butik og let industri. Krav og forventninger til overfladens udseende, styrke og holdbarhed kan dog være meget forskellige, og udfaldet er ikke altid helt forudsigeligt.

Almene råd

garagegulve illustration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonundergulvet skal være tørt og stabilt, rengjort for støv, fedt, overfladeslam og
udblomstninger samt være fri for gennemgående revner.
Til mekanisk afrensning af undergulve opnås det bedste resultat ved slyngrensning, sandblæsning eller slibning.
Opretning af ujævnheder eller meget ru overflade skal udføres før spartling.
Eventuel gulvvarme skal være lukket min. 3 døgn før og 4 døgn efter spartling.
Udlægning bør foretages ved stuetemperatur og uden træk i rummet.
Undgå kraftigt solindfald og afdæk om nødvendigt vinduer/døre.
Inden udlægning foretages tætning/afgrænsning langs vægge og døråbninger.
Opdeling af gulvflader i kvadratiske eller rektangulære felter reducerer spændinger.
Eventuelle dilatationsfuger i underlaget skal føres helt op til oversiden af spartellaget.
Lav så vidt muligt altid en prøveudlægning forud for spartlingen og tag stilling til efterbehandling, ønske om slibning og hvilken coating/behandling gulvet skal have.
Undergulvet primes flere gange med Alfix PlaneMixPrimer for at minimere risikoen for pinholes/blærer.

Produkter og udstyr

Alfix PlaneMixPrimer
Alfix PlaneMix 30 alternativt PlaneMix 20 eller PlaneMix 50

Forbehandling

designgulve forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Betonunderlaget primes med Alfix PlaneMixPrimer for at sikre optimal vedhæftning og regulering af underlagets sugeevne og dermed undgå pinholes blærer i det færdige gulv.
Alfix PlaneMixPrimer blandes med rent vand i forholdet 1:3.
Underlaget primes 2 - 4 gange indtil underlaget er helt mættet og ikke sugende.
Primeren påføres med kost eller rulle, og arbejdes grundigt ned i overfladen uden at der dannes søer.
Tørretid mellem hver behandling: Ca. 1 time. Sørg for god ventilation.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer
Tørretid inden spartling: Min. 3 timer.
Forbrug koncentreret primer: Ca. 0,25 liter/m².

Udlægning af spartelmasse

designgulve udlaegning spartelmasse 01  designgulve udlaegning spartelmasse 02

 

Beregn spartellagets tykkelse til 4 - 6 mm. Der spartles med Alfix PlaneMix 30.
Beregn vandmængden til ca. 4 liter pr. 20 kg og anvend samme vandmængde pr. pose til hele
opgaven.
Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen.
Blandetid: Ca. 2 minutter.
Alfix PlaneMix hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles jævnt ud på underlaget med
en glat eller tandet spartel i 4 - 6 mm lagtykkelse. Anvend eventuelt pigrulle for et endnu bedre
resultat.
Forbrug: Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

 

Efterbehandling

garagegulve efterbehandling

 

 

 

 

 

 

Efter ca. 3 - 5 timer, når spartelmassen er gangbar, beskyttes overfladen mod udtørring med Alfix PlaneMixPrimer, fortyndet med vand 1:6. Påføringen udføres med pensel eller rulle i et ensartet og jævnt lag.
Forbrug: Ca. 0,05 liter/m².

Forventet udfald

designgulve forventet udfald

 

 

 

 

 

 

 

Overgange ved reparationer og andre efterspartlinger skal accepteres. Helmat cementgrå farve
med et rustikt udseende, og spor efter udhældning/fordeling kan forekomme.
Der vil kunne optræde farvevariationer og små svindrevner i overfladen. Få pinholes/blærer må
accepteres. Overfladen vil være sugende og kan derfor misfarves af spild fra kaffe, vin mm.


Overfladebehandling/coating: Når spartelmassen er tør, skal overfladen normalt behandles, da den er modtagelig for smuds og snavs og vanskelig at gøre ren. Afgørende for valget er bl.a.
forventet belastning, æstetisk krav til udseende, pris og holdbarhed. Der findes forskellige produkter på markedet til overfladebehandling af designgulve.


Hovedgrupperne er:
• Laktyper på polyurethan- eller epoxybasis med mat eller blank udseende.
• Stenolier der gør overfladen mørk og fremstår med silkeglans
• Voks som fast voks eller i flydende form og som giver silkemat til halvblank overflade.

 

 

Overfladebehandling/coating med Alfix Gulvpleje: Alfix Gulvpleje er et kombineret vaske- og plejemiddel. Indeholder voks der giver en antistatisk og skridsikker beskyttelsesfilm.
Alfix Gulvpleje anvendes først som porefyldning: Alfix Gulvpleje fortyndes med vand 1:5 - 1:10.
Jo større sugning i underlaget jo større fortynding for at opnå så ensartet fordeling som mulig.
Påfør/indvask gulvet til overfladen er ensartet mættet Undgå at der dannes søer på overfladen.
Der må ikke vaskes efter med rent vand. Når overfladen er tør, kan processen gentages indtil der
opnås den ønskede beskyttelse.
Dagligt vedligehold: Vask/pleje: Alfix Gulvpleje tilsættes vaskevandet.
Normaldosering: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix produktinfo for de nævnte produkter, Alfix brochurer samt brugsanvisninger på emballage.


Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play.

 

April 2018

Tak for besøget på BYGGERI'18!

 

 

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt