Garage- og industrigulve

- Hent PDF

Indledning

Rå betongulve med slidlag har en forholdsvis ru overflade. Områder der udsættes for mekanisk belastning og slitage nedbrydes med tiden, så overfladen bliver sværere at holde ren og udseendet bliver mindre pænt. Et cementbaseret spartellag med en efterfølgende forsegling f.eks. en støvbinder eller maling kan gøre gulvene mere brugsvenlige og pænere at se på.
Men ikke alle spartelmasser er lige egnede. Det er bl.a. vigtigt at tage hensyn til spartelmassens tryk- og slidstyrke samt følge bestemte retningslinjer i udførelsen for at opnå et tilfredsstillende resultat.
Anvendelsesområdet er typisk indendørs i private og offentlige garageanlæg samt værksteds- og industrigulve.

Almene råd

garagegulve illustration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonundergulvet skal være tørt, stabilt, rengjort for støv, fedt, overfladeslam og udblomstninger samt være fri for gennemgående revner.
Til mekanisk afrensning af undergulve opnås det bedste resultat ved slyngrensning, sandblæsning eller slibning.
Opretning af ujævnheder eller meget ru overflade skal udføres før spartling.
Udlægning bør foretages ved stuetemperatur og uden træk i rummet.
Undgå kraftigt solindfald og afdæk om nødvendigt vinduer/døre.
Inden udlægning foretages tætning/afgrænsning langs vægge og døråbninger.
Opdeling af gulvflader i kvadratiske eller rektangulære felter reducerer spændinger.
Eventuelle dilatationsfuger i underlaget skal føres helt op til oversiden af spartellaget.
Lav så vidt muligt altid en prøveudlægning forud for spartlingen og tag stilling til efterbehandling, ønske om slibning og hvilken coating/behandling gulvet skal have.
Påfør primer mindst 2 gange og beregn spartellagets tykkelse til min. 5 mm.
I mindre belastede områder kan lagtykkelsen dog godt være mindre.

Produkter og udstyr

Alfix PlaneMixPrimer
Alfix PlaneMix 20 eller PlaneMix 50

Forbehandling

garagegulve forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Underlaget primes med Alfix PlaneMixPrimer for at sikre optimal vedhæftning og regulere underlagets sugeevne og dermed undgå pinholes/blærer i det færdige gulv. Alfix PlaneMixPrimer blandes med rent vand i forholdet 1:3. Underlaget primes med blandingen 2 - 4 gange indtil underlaget er helt mættet og ikke sugende. Primeren påføres med kost eller rulle, og arbejdes grundigt ned i overfladen uden at der dannes søer.
Tørretid mellem hver behandling: Ca. 1 time. Sørg for god ventilation. Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Forbrug koncentreret primer: Ca. 0,25 liter/m².
Tørretid inden spartling: Min. 3 timer.
Alternativt til Alfix PlaneMixPrimer kan anvendes Alfix Epoxy Grunder med istrøning af kvartssand.

Udlægning af spartelmasse

garagegulve udlaegning spartelmasse 01  garagegulve udlaegning spartelmasse 02

 

Spartellagets tykkelse skal være min. 5 mm. Der spartles enten med Alfix PlaneMix 20 eller
PlaneMix 50. PlaneMix 20 er bedst egnet ved mindre lagtykkelser ned til 2 mm og PlaneMix 50 er bedst egnet til større lagtykkelser fra 5 mm.
Beregn vandmængden i PlaneMix 20 til ca. 4,5 liter pr. 20 kg og ca. 3,5 liter pr. 20 kg ved Alfix
PlaneMix 50. Anvend samme vandmængde pr. pose til hele opgaven.
Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Blandetid: Ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix PlaneMix hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles jævnt ud på underlaget med
en glat eller tandet spartel i 4-6 mm lagtykkelse.
Forbrug: Ca. 1,6 - 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse afhængig af valg af spartelmasse

 

Efterbehandling

garagegulve efterbehandling

 

 

 

 

 

 

Efter ca. 3 - 5 timer, når spartelmassen er gangbar, beskyttes overfladen mod udtørring med Alfix PlaneMixPrimer, fortyndet med vand 1:6. Påføringen udføres med pensel eller rulle i et ensartet og jævnt lag.
Forbrug: Ca. 0,05 liter/m².

Forventet udfald

Overgange ved reparationer og andre efterspartlinger skal accepteres. Helmat cementgrå med et rustikt udseende, og spor efter udhældning/fordeling kan forekomme. Der vil kunne optræde farvevariationer og små svindrevner i overfladen. Få pinholes/blærer må accepteres. Overfladen vil være sugende og kan derfor misfarves af f.eks. oliespild mm.

Overfladebehandling/coating

garagegulve overfladebehandling

 

 

 

 

 

 

 

Når spartelmassen er tør skal overfladen normalt behandles da den er modtagelig for smuds og snavs og vanskelig at gøre ren.
Afgørende for valget er bl.a. forventet belastning, æstetisk krav til udseende, pris og holdbarhed. Der findes forskellige produkter på markedet til overfladebehandling.

Hovedgrupperne er:
• Maling/ Laktyper på polyurethan- eller epoxybasis indfarvet eller transparent med mat eller
blank udseende
• Støvbindere på akryl eller epoxybasis der gør overfladen mørkere og fremstår med silkeglans
til blank
• Antiskrid på cement/kunststofbasis der giver overfladen et ”sandet” udseende

Overfladebehandling/coating med Alfix PlaneMixPrimer: Som støvbinder, hvor der ikke
stilles særlige krav til udseende, men hvor man gerne vil beskytte overfladen og lette almindelig
rengøring, kan anvendes Alfix PlaneMixPrimer, der er en akrylbaseret primer, der reducerer
sugeevnen og giver en beskyttelsesfilm på overfladen.

Overfladebehandling/coating med Alfix NormalFix oprørt med PlaneMixPrimer: På områder der lejlighedsvis bliver våde f. eks af is og snesjap kan overfladen gøres mere skridhæmmende ved at påføre et tyndt kontaktlag af Alfix NormalFix oprørt med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand 1:1. Påføring udføres med glat spartel eller malerrulle.

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix produktinfo for de nævnte produkter, Alfix brochurer samt brugsanvisninger på emballage.


Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play.

 

April 2018

Tak for besøget på BYGGERI'18!

 

 

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt