SBi 252 - Betongulv med PlaneMix 80

- Hent PDF

Betongulv på eksisterende træbjælkelag med eller uden gulvvarme.
Byggehøjde min. 45 mm.
Areal max. 6 m²

Nedenstående er udført med Alfix produkter efter eksempler i By og Byg anvisning 252.

MK Godkendelse: MK nr. 21/1700.

Konstruktioner

A) Trykfast isolering

sbi252 betongulv planemix80 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Gennemgående krydsfinér

sbi252 betongulv planemix80 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Indskudt krydsfinér

sbi252 betongulv planemix80 c

Opbygning

Gulvet er udført som afretningslag på konstruktionskrydsfinér, lagt på et træbjælkelag. Til sikring af vandtætheden er der udført Alfix MK godkendt vådrumssystem og flisebelægning på hele gulvet.

Overstiger gulvets areal 6 m2 skal bjælkelagets bæreevne og stivhed eftervises.
NB! Der etableres supplerende udligningsforbindelse til armeringsnettet i henhold til
Stærkstrømsbekendtgørelsen

Støbning

Alfix PlaneMix 80, hurtighærdende støbemasse, der opblandes med ca. 2 liter rent, koldt vand til en jordfugtig konsistens.

Anvend blandemaskine, tvangsblander eller boremaskine med rørekrog. Bland grundigt i min. 2 minutter.

Støbemassen udlægges og fordeles jævnt. Efter komprimering afrettes overfladen og pudses sammen. Udlægning, sammenpudsning og eventuelt glitning skal udføres i én fortløbende arbejdsgang. Tilsæt ikke ekstra vand til støbemasse, der er begyndt at afbinde. Undgå at arbejde i områder med direkte solindfald eller høje temperaturer.

Anvendelsestid: Efter oprøring ca. 45 minutter ved +20°C.

Gangbar: Efter 3 timer.

Tørretid inden vandtætning: Min. 4 timer.

Vandtætning

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og cementslam og fri for udblomstringer og gennemgående revner. Underlaget primes med Alfix VådrumsPrimer fortyndet med vand 1:1. Tørretid: Ca. 1 time. Forbrug: 0,1 liter pr m².

Forsegling

Omkring rørgennemføringer og overgang væg/gulv monteres Alfix Seal-Strip tætningsbånd med overlæg.

Omkring gulvafløb monteres Alfix Afløbsmanchet.

Vandtætning

Der vandtætnes med f.eks. Alfix 2K Tætningsmasse i hele gulvets udstrækning samt min. 10 cm op ad vægge.

Tørretid inden fliselægning: Min. 6 timer efter andet lagt tætningsmasse.

Forbrug: 1,5 kg pr. m².

Elvarme

Eventuel elvarme kabler/måtter fikseres til den tørre 2K Tætningsmasse. Elvarme kabler/måtter spartles over med Alfix LetFix.

Tørretid inden fliselægning: Ca. 24 timer ved +20°C.

Fliselægning

Fliserne lægges i f.eks Alfix LetFix. Klæberen trækkes på underlaget med en tandspartel og fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber.

Tørretid inden fugning: Min. 1 døgn ved +20ºC.

Forbrug: 1,0 – 2,2 kg pr. m².

Fugning

Fliserne fuges med f.eks Alfix CeraFill 10 colour. Gulvvarmen må først tændes min. 14 dage efter endt fugning.

Forbrug: Ca. 1 kg pr. m²

Gangbar: Tidligst efter 1 - 2 døgn ved +20°C.

Der udfuges med Alfix M-Silicon i overgang væg/gulv og omkring rørgennemføringer. Hærdehastighed: Ca. 1 mm pr. døgn ved +20°C.

Forbrug: Ca. 9 m pr. patron.

Januar 2020

Alfix nomineret til Byggeriets Miljøpris 2020!
Alfix er nomineret til den eftertragtede grønne pris på baggrund af vores nye bæredygtige
trinlydsmembran – Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Læs mereSe vores nyheder her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix