Glasmosaik

- Hent PDF

Denne temainfo omhandler temaet fugning af transparente glasmosaik-, marmor- og glasfliser samt de problemer med mørke misfarvninger, der kan opstå efter ibrugtagning af baderummet.

Generelt

Baggrund:

glasmosaic2Flisemoden er i konstant udvikling. Inden for de seneste år er transparent glasmosaik og glasfliser blevet stadig mere populære. Til forskel fra tidligere traditionelle flise- og mosaiktyper, fremstillet af ler og natursten, er glasmosaikken og glasfliserne lavet af transparent glas med koloreret/farvelagt bagside.

Når der anvendes transparente glasmosaik- og glasfliser, ses den færdige fuge meget tydeligere end ved almindelige fliser, da fugernes sider bliver synlige.

Den øgede fokus på fugerne stiller naturligt nok højere krav til den udførende, hvis et tilfredsstillende resultat skal opnås. Misfarvede fuger med mørke områder under glasfliserne er et fænomen, der kan opstå, efter at baderummet er taget i brug. Fugerne er pæne og ensfarvede i de første 1 - 4 uger, men så begynder der at komme mørke fuger, og glasfliserne ser mørke ud – se foto.

Forklaring:

Årsagen til fænomenet er fugt. Når baderummet bruges, overrisles fliser og fuger med vand.

Vandet trænger ind gennem fugerne og ophobes i fliseklæberen under fliserne. På grund af fliserne bremses udtørringen, og fugten forbliver bag fliserne. Endvidere er underlaget ofte udført med en vandtæt membran, der forhindrer, at vand/fugt trænger bagud.

Da udtørring således kun kan ske ud gennem fugerne, vil selv en længerevarende periode uden vandpåvirkning normalt ikke kunne fjerne fugten og dermed misfarvningerne.

Løsning:

For at undgå mørke fuger og fugt under fliserne skal vand- og fugtindtrængning i fugerne undgås. Alfix har i 2005 udviklet nye fugetyper med tilnavnet ”colour”.

I forhold til traditionelle fugemasser er de nye fuger forbedret på en række områder, bl.a. er de vandskyende. Den vandskyende egenskab er vigtig i forhold til fugning af glasmosaik- og glasfliser, fordi det derved undgås, at vand trænger ind i fugerne. For at kontrollere om den vandskyende effekt er tilstrækkelig til at undgå problemerne med mørke fuger og fugt under fliserne, har Alfix gennemført en række test, hvor betydningen af forskellige underlag, fliseklæbere og fugemasser blev testet.

Resultaterne var tydelige: Med Alfix ”colour” fuger var der ingen mørke/misfarvede fuger i modsætning til de testemner, som blev fuget med traditionel fugemasse. På baggrund af testresultaterne er der nedenfor givet en vejledning til montering af transparente glasmosaik-, marmor- og glasfliser.

Underlag

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam og desuden fri for udblomstringer og gennemgående revner. Der skal være udført korrekt vandtætning i de områder/zoner, hvor det anbefales.

Opretning af ujævnheder op til 5 mm foretages med Alfix LetFix Universal. Stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet porebeton samt gipsplader og kalciumsilikatplader, primes med Alfix Primer.

Montering

Alfix LetFix Universal trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter med tandsiden. Ved opsætning/lægning af mosaikstifter glittes overfladen plan med den glatte side af spartelen. Nettet med mosaikstifter presses/bankes på plads i den fugtige klæber, normalt inden for 15-20 minutter.

Kontrollér at bagsiden er dækket. Ved glasfliser presses/vrides fliserne på plads i den fugtige klæber, normalt inden for 15 - 20 minutter, så der opnås fuld dækning af bagsiden.

Fugning

Fugningen foretages med Alfix CeraFill 5 colour og/eller Alfix CeraFill 10 colour tidligst 3 døgn efter afsluttet flisemontering.

Fugemassen blandes med rent vand til en smidig konsistens, hvorefter fugemassen skal henstå i ca. 10 minutter før brug. Undlad at tilsætte hele vandmængden på én gang, da pulverets vandskyende egenskaber kræver en vis blandetid for at opnå den rette, smidige konsistens. Fugemassen påføres med et gummifugebræt diagonalt over fugerne, således at fugerne fyldes helt i bund.

Efter ca. 30 - 60 minutter, når fugemassen har ”sat sig”, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnligt skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt, til fugerne er pæne og jævne.

Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. For at give fugerne en ekstra beskyttelse kan man efter ca. 1 uge påføre Alfix Flise- og Fugeforsegler. Denne forsegling giver ekstra sikkerhed imod fugt- og vandindtrængning samt letter rengøringen af baderummet.

Bemærk!

Eventuel gulvvarme skal være lukket og må tidligst åbnes 2 uger efter endt fugning. Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Nyfugede arealer må ikke afdækkes med f.eks. plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden. For meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Overdosering af blandevand kan medføre små huller i fugernes overflade. Det nyfugede område kan tidligst tages i brug efter 1 døgn.

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt