Mørke cementbaserede fugemasser

- Hent PDF

Generelt

Denne Temainfo fokuserer på nogle vigtige faktorer, som gør sig gældende for at opnå et godt resultat ved fugning med mørke fuger. Tendensen er nu, at bygherren i stigende grad vælger mørke keramiske fliser/klinker i boliger og offentlige byggerier og dermed også en mørk fuge. Ofte er fugebredden tilmedreduceret til få millimeter.
For at opnå et godt resultat, visuelt som teknisk, er det vigtigt at være meget omhyggelig under udførelsen.

Produkter

Alfix CeraFill 10 colour og Alfix QuickFuge 8 premium.
Til inden- og udendørs anvendelse.

Flise/klinketyper

Ikke sugende og moderat sugende fliser, kakler, klinker, mosaik, granitkeramik.
Mørke natursten med moderat sugeevne.

Forbehandling

Sørg for at overfladerne er rene og fri for rester af lim og løse partikler. Fugerne skal fremstå med en jævn dybde langs hele flisen/klinkens kanter.
Eventuel gulvvarme, varmeblæsere og ventilation skal være slukket i god tid forinden fugningen. Under fugearbejdet skal temperaturen være stabil og der bør undgås træk.
Anbefalet arbejdstemperatur: +10°C - +30°C.

Fugning

Tidligst 1 - 4 døgn efter montering af fliserne/klinkerne. Jo større klinker, des længere tørretid.

Overfladen fugtes let med en kraftigt opvreden svamp. Alfix fugemassen røres op til en klumpfri masse med den rette vandmængde i henhold til brugsanvisningen.

 

plattytan fuktas

 

Fugerne fyldes

Alfix fugemassen presses i med et fugebræt, diagonalt på fugerne, for at sikre at fugerne fyldes helt ud. Vær opmærksom på at få fjernet overskydende fugemasse fra flisen/klinkens overflade.

fogarne fylls

Fugerne jævnes

Når fugemassen er overfladetør og fast, jævnes fugerne med en fugtig svamp, til de er jævne og flotte.

fogarne jamnas

Fliserne/klinkerne rengøres

Når fugerne igen er tørre, rengøres overfladerne med en opvredet svamp. Vask diagonalt med svampen og skyl svampen i rent vand efter hvert strøg. Det optimale resultat opnås normalt ved blot en rengøring.

plattorna tvattas

 

5 gode råd

Restfugt og opstigende fugt i underlaget

Restfugt og opstigende fugt i underlaget Restfugt i fliseklæberen eller fugt/restfugt i den underliggende konstruktion kan forårsage misfarvninger som kalkudfældning og saltudfældning mm.
Sørg for at underlaget er tilstrækkeligt tørt, før påbegyndelse af fugningen.
Ved storformat fliser/klinker kan tørretiden på fliseklæberen være op til 4 døgn.

Når du blander fugemassen

Vær nøjagtig med at afmåle vandmængden, som er angivet bag på posen.
For tynd oprøring vil ofte resultere i forlænget tørretid, vand/cement forholdet rykkes, fugerne opnår ikke den rette styrke og fugerne bliver dybere end tiltænkt og kan fremstå med varierende farve.
Når fugemassen presses i, er det vigtigt at fugerne er helt fyldte, og at overskydende fugemasse straks fjernes fra overfladerne.

Tørretid inden fugen jævnes

Ret dit fokus på fugen!
Når fugen er fast og overfladetør, er det tid til at jævne med svampen.
På ikke sugende fliser/klinker skal man i visse tilfælde vente op til 1 time.
På sugende fliser/klinker bør man ikke fuge et for stort areal ad gangen, da man må forvente en hurtigere udtørring.

 

Afvaskning af fliserne/klinkerne

Anvend så lidt vand som muligt! Afvaskningen skal gøres diagonalt på fugerne. Rengør svampen efter hvert strøg og skift vandet ofte.

Finish

Marmor, kalk og øvrige naturstensfliser vaskes kun med rent vand.
Syrefaste keramiske fliser/klinker kan med fordel fugtes let og syres af med Alfix Syr á, blandet med vand 1:20, inden overfladerne slutteligt rengøres med rent vand.
Afdækning af de færdigt fugede overflader må tidligst ske efter 1 - 2 døgn. Afdækningen må kun foretages med egnet afdækningspap og ikke plastfolie.

 

tvatta syra

 

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt