Radonsikring (Alfix Tætningsmasse)

- Hent PDF

Indledning

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, og er kilden til cirka halvdelen af den samlede bestråling af den danske befolkning. Indholdet (koncentrationen) af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter).

Hvis indholdet af radon i boligen f.eks. er 10 Bq/m³ betyder det, at der i hver kubikmeter af indendørsluften hvert sekund udsendes radioaktiv stråling fra 10 radonatomer. Anbefalet niveau i eksisterende boliger: Max 200 Bq/m³.

Anvendelsesområde: Radonsikring i såvel eksisterende bygninger som nybyggeri.

 

Generelt

Grafik: Forstå alt om radon...

De tre vigtigste hovedprincipper for at nedbringe radonindholdet i boligen er:
1. God udluftning og god ventilation, der sikrer hurtig fortynding og fjernelse af radonholdig luft.
2. Sikring af tæthed mod jorden.
3. Sikring af undertryk i grus- og isoleringslaget under gulvniveau i forhold til boligen.


Med Alfix Tætningsmasse sikres tæthed mod radonstråling fra jorden, ved rør, afløbsinstallationer og lignende, eller hvor der kan forekomme gennemgående revner og sprækker.

Krav

Nybyggeri: Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre byggekonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende foranstaltninger. For nybyggeri må radonindholdet ikke overstige 100 Bq/m³.

Eksisterende byggeri: Bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m² og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Produkter og udstyr

Alfix VådrumsPrimer
Alfix 1K Tætningsmasse eller 2K Tætningsmasse
Tilbehør til Alfix Tætningsmasse

Underlag

Beton.

Forbehandling

radon primning

Overfladen skal fremstå ren, tør og støvfri.
Betonen primes med Alfix VådrumsPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:1.
Forbrug: 0,24 liter pr. m².
Tørretid:ca. 1 time.

 

Radontætning

radon forsegling kloakroer radonsikring seal strip

 

 

 

 

 

 

 

I hjørner og omkring rørgennemføringer samt over revner monteres Alfix VT-Tætningsbånd i
tætningsmassen eller der monteres Alfix Seal-Strip Tætningsbånd.
Omkring større rørgennemføringer monteres Alfix Afløbsmanchet.

Påføring af Alfix Tætningsmasse

radon paafoering taetningsmasse radonsikring paafoering rulle

Alfix 1K eller 2K Tætningsmasse påføres underlaget som et heldækkende porefrit spartellag i en tykkelse på minimum 0,8 mm.
Forbrug 1K Tætningsmasse: Minimum 1,6 kg/m²
Tørretid: Ca. 24 timer
Forbrug 2K Tætningsmasse: Minimum 1,0 kg/m²
Tørretid: Ca. 12 timer

 

Radontætning i installationsskab

radonsikring installationsskab radonsikring installationsskab 2

 

Udsparring udføres med beton.
Alle rør i installationsskab afisoleres lige under gulvniveau.
Udstøbning vibreres for at sikre at beton slutter helt tæt omkring rør.
Når udstøbning er tør, udføres primning af gulv med Alfix Vådrumsprimer.
Primeren fortyndes 1:1 med vand. Forbrug: 0,24 liter/m².
Der skal primes på hele gulvet i installationsskabet.
Når primeren er tør, efter ca. 1 time ved +20ºC, blandes 1 spand af 4 kg Alfix 1K Tætningsmasse med 20% rent vand svarende til 0,8 liter pr. 4 kg tætningsmasse.

Blandingen hældes ud omkring rør, med en lagtykkelse svarende til ca. 4 kg/m².
Der kan med fordel anvendes en kande med tud.
Efter optørring vil der være ca. 2 mm dæklag.
Bemærk! Undgå for stor lagtykkelse, da der vil være risiko for svindrevner.

 

Radon i boliger

radonsikring kort

Se ajourført kort, udarbejdet af Kort- og Matrikelstyrelsen.

 

Godkendelser

Universitäts des Saarlandes, Radioaktivitätsmessstelle Uniklinikum Gebaüde 76, D 66421 Homburg:

Überprüfung auf Radondichtheit mittels

Bestimmung des Radondiffusionskoeffizienten

 

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix produktinfo for de nævnte produkter, Alfix brochurer samt brugsanvisninger på emballage. Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play.


Statens Byggeforskning:
http://www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsdele/bygningsbasis/praktiske-rad-om-hvordan-man-kanbegrense-radon-i-bygninger/

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt