Fugning, cementbaseret fugemasse

- Hent PDF

Fugning, cementbaseret fugemasse

Til inden- og udendørs fugning af keramiske væg- og gulvfliser, mosaik, natursten mv.

Produkter

Cementbaseret kunststofforstærket pulver.
Indfarvet med lysægte pigmenter.

Generelt

Fugning kan normalt foretages 2 døgn efter afsluttet fliseopsætning og lægning. Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler mv. i flisens tykkelse. Lokalet, hvori der arbejdes bør have en konstant temperatur og være uden træk. Eventuel gulvvarme skal være lukket. Arbejdstemperatur: +5°C - +30°C.

Blanding

Oprøring foretages med rent vand til en smidig konsistens fri for klumper. Anvend rørekrog på langsomtgående boremaskine. Lad blandingen stå i 5-10 minutter før brug..

Fugning

fugemasse paafoeres

 

Fugemassen påføres med en blød gummispartel diagonalt over fugerne således, at fugemassen presses helt i bund.

rengoering

 

Når fugen har "sat sig", foretages rengøringen med en hårdt opvredet svamp, som skylles ofte i rent vand. Arbejd diagonalt over fugerne til fliserne er rene og fugerne jævne. Til afvaskning af større arealer kan med fordel anvendes Alfix Wash-boy.

stroe metoden

 

Strø metoden Ved fugning af ikke sugende klinker, kan drysses med tør fugemasse umiddelbart efter at fugerne er fyldte. Vær opmærksom på, at ikke alle produkter er egnede til strømetoden.

afrensning skuremaatte

 

Efter kort tid, når fugerne fremtræder som mørke felter afrenses med skuremåtte til klinkerne er rene.


afvaskning

 

Herefter afvaskes med en hårdt opvredet svamp til fugerne er jævne og klinkerne er rene. Metoden anvendes især for at opnå helt fyldte fuger og samtidigt en rationel fugeproces. Ny fugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie.

Rengøring

Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader fjernes efter 1-2 døgn med et surt middel f.eks. Alfix Syr a' i en 1:20 opløsning. Der skal for- og eftervandes med rent vand.

Forventet udfald

Kvalitetskrav
Krav til fugearbejdets kvalitet bør fastlægges forud, under hensyntagen til praktisk anvendelse og æstetiske ønsker. Dette opnås bedst ved prøvefugning af et areal af passende størrelse. Efter godkendelse danner dette prøveareal kriteriet for resterende fugearbejde.

Overflade
Fugerne bør fremstå med en lukket jævn overflade uden huller eller spor. Uhensigtsmæssig bearbejdning med tydelige slæbespor eller forrevet overflade bør undgås. Små nålehuller og enkelte spor fra afrensning vil kunne forekomme. Enkelte små svindrevner kan opstå, men har ingen betydning for fugens holdbarhed.

Fyldning
Fugerne skal være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse. De færdige fuger bør normalt ikke udvaskes dybere end max. 1 mm i forhold til flisernes/klinkernes overflade. Ved fliser med afrundede kanter kan fugerne være afpasset disse. Fugerne bør ikke være overfyldte eller ligge ind over fliserne/klinkerne.

Styrke
Fugerne skal efter hærdning være hårde og ridsefaste. Fugemassen er cement baseret og hærder ved hjælp af vand, hvorfor fugerne skal beskyttes mod uensartet eller for hurtig udtørring, f.eks. direkte sol, anden direkte varmepåvirkning og gulvvarme. Fugen vil under normale forhold være gangbar/belastbar efter ca. et døgn og fuldt belastbar efter ca. 14 døgn. Fugerne er ikke bestandige overfor syreangreb og visse kemikalier.

Farve
Fugernes farve skal fremstå ensartet. Der vil kunne forekomme farveforskelle, der skyldes cementens naturlige egenskaber. Fugt fra underlag, uens sugeevne fra flisekanter og for meget vand ved afrensning kan medføre at farven bliver mørkere. Hurtig udtørring på grund af varme, varmluft eller træk kan medføre, at farven bliver lys. Samlinger efter arbejdsstop eller efterreparationer kan ligeledes medføre farveforskelle. Indfarvede fugemasser vil i starten kunne afgive overskudsfarve.

Pleje
Nye fuger har en sugende overflade og derfor behov for pleje. Cementbaserede fuger er modtagelige for stænk og spild med risiko for indtrængning og misfarvninger. For at imødegå dette er det nødvendigt at beskytte/pleje overfladen med sæbe som f.eks. Alfix Gulvpleje.

Bemærk! Gulvvarme må tidligst tilsluttes 8 døgn efter afsluttet fugning, afhængig af produktvalg.
Ved tilslutning skal temperaturstigning øges gradvis med ca. 5ºC pr. døgn.
Retningsgivende overfladetemperatur i beboelsesrum: Ca. +28ºC. og i vådrum/barfodsarealer: Ca. +35ºC.

 

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt