El-gulvvarme på betonunderlag

- Hent PDF

Gulvvarme konstruktioner baseret på elvarme med efterfølgende lægning af fliser

 

Denne anvisning beskriver 2 systemer:  

  1. Varmemåtter, som primært anvendes til komfortvarme indendørs i forbindelse med renovering af gulve.
    Byggehøjde med fliser ca. 10 mm.
  2. Varmekabler med større effekt, og som primært anvendes, hvor elvarmen udgør rumopvarmningen.
    Byggehøjde med fliser ca. 40 mm.

Underlag

Beton, eksisterende flisebelægning, terrazzo, m.v.

Evt. vandtætning

I våde rum skal der udføres vandtætning, se brochuren, "Vådrum, Vandtætning med Alfix"

Tilslutning gulvvarme

Varmemåtter eller varmekabler tilsluttes i samarbejde med autoriseret elinstallatør.

Indstøbningsmasse

Ved indstøbning af varmemåtter anvendes:


Alfix PlaneMix 20, som er en hurtighærdende selvudflydende gulvspartelmasse til lagtykkelser fra 1 - 20 mm.  

Alternativt anvendes fliseklæber f.eks. Alfix CombiQuickFix, som er en hurtighærdende flexibel fliseklæber, til lagtykkelser fra 1 - 10 mm.  

Ved indstøbning af varmekabler anvendes: Alfix PlaneMix 50 som er en hurtighærdende selvudflydende afretningsmasse til lagtykkelser fra 2- 50 mm.

Forbrug

Produkt
Kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Alfix CombiQuickFix
ca. 1,4
Alfix PlaneMix 20
ca. 1,6
Alfix PlaneMix 50
ca. 1,7

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam.
Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Kontrollér at alle overflader er tætte, da spartelmassen ellers løber i små revner eller åbninger.
Anvend selvklæbende Alfix PlaneMix Kantbånd som begrænsning ved døre, afløb m.v. samt Alfix PlaneMix Vægkantbånd rundt langs alle vægge og andre faste konstruktioner.
Alle typer underlag skal forbehandles inden brug af spartelmasse.
Alle sugende underlag som beton, slidlag mv. primes med Alfix PlaneMIxPrimer fortyndet med rent vand i
forholdet 1:3. Blandingen kostes godt ned i underlaget, uden at der dannes søer.
Primeren skal være tør inden videre behandling, normalt ca. 1 time ved +20°C.
Alle ikke sugende, tætte underlag svummes med en blanding af 1 del Alfix PlaneMixPrimer og 2 dele
PlaneMix pulver. Svummen kostes ned i overfladen til et tyndt, heldækkende lag.
Svummelaget skal være tørt inden videre behandling, normalt ca. 1 time ved +20°C.
Ved anvendelse af fliseklæber til opretning udføres ingen primning/svumning.

 

Udlægning

Udlægning

Varmemåtter, f.eks. Devimat, er selvklæbende og udlægges direkte på det rengjorte og eventuelle primede underlag.

Varmemåtten udlægges med jævn fordeling over hele gulvarealet og ledes uden om toiletter, badekar m.v.

Varmekabler fastgøres, eventuelt til metalarmeringsnet svejst 40 x 40 x 3,5 mm sort eller tilsvarende, ved hjælp af f.eks. strips/kabelbånd.

Med hensyn til indbyrdes afstand på kabler henvises til leverandør af varmekabler.

Indstøbning varmemåtter

Spartelmasse

Spartelmasse

Opblanding af Alfix PlaneMix 20 foretages med 4 – 4,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.

Spartelmassen hældes ud over varmemåtten og fordeles med en tandspartel, så den flyder sammen til en jævn og plan overflade, der dækker varmemåtten. Lagtykkelse ca. 5 mm. Fliselægning kan normalt udføres efter ca. 12 timer.  

Fliseklæber

Fliseklæber

Oprøring af 20 kg Alfix CombiQuickFix foretages med ca. 3,6 liter rent koldt vand.

Anvendelsestid efter oprøring er ca. 50 minutter. Klæberen glatspartles henover varmemåtten, indtil fuld dækning. Lagtykkelse ca. 5 mm. Fliselægning kan normalt udføres efter ca. 3 timer.

Indstøbning elkabler

Indstøbning af elkabler Opblanding af Alfix PlaneMix 50 foretages med 3,2 – 3,6 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Spartelmassen hældes eller pumpes ud over kablerne og fordeles med en tandspartel, så den flyder sammen til en jævn og plan overflade.

Højden kan markeres f.eks. ved at udspænde snore eller ved anvendelse af Alfix Kotemål. Der monteres kantbånd langs vægge for at sikre, at spartelmassen ikke får vedhæftning til vægge. Lagtykkelse ca. 30 mm. Fliselægning kan normalt udføres efter ca. 24 timer.

Fliselægning

Fliserne lægges i f.eks. Alfix CombiQuickFix eller Alfix ProFix. Forbrug: 2,0 - 4,5 kg pr. m².

Fugning

Til udfugning anbefales Alfix QuickFuge 8 premium eller Alfix CeraFill 10 colour

Forbrug 0,7 - 1,7 kg pr m². Omkring rørgennemføringer, gulvafløb, sanitære installationer og overgang væg/gulv fuges med Alfix S-Silicon eller Alfix M-Silicon.

Feltinddeling

Dilatationsfuger i underkonstruktionen føres op i flisekonstruktionen og fuges med Alfix Silicone.

Varmetilslutning

Gulvvarmen bør ikke tilsluttes før 7 døgn efter fugearbejdets afslutning. Gradvis temperaturstigning.
Maksimum overfladetemperatur 35 C°

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix