El-gulvvarme på betonunderlag

- Hent PDF

Gulvvarme konstruktioner baseret på elvarme med efterfølgende lægning af fliser

 

Denne anvisning beskriver 2 systemer:  

  1. Varmemåtter, som primært anvendes til komfortvarme indendørs i forbindelse med renovering af gulve.
    Byggehøjde med fliser ca. 10 mm.
  2. Varmekabler med større effekt, og som primært anvendes, hvor elvarmen udgør rumopvarmningen.
    Byggehøjde med fliser ca. 40 mm.

Underlag

Beton, eksisterende flisebelægning, terrazzo, m.v.

Evt. vandtætning

I våde rum skal der udføres vandtætning, se brochuren, "Vådrum, Vandtætning med Alfix"

Tilslutning gulvvarme

Varmemåtter eller varmekabler tilsluttes i samarbejde med autoriseret elinstallatør.

Indstøbningsmasse

Ved indstøbning af varmemåtter anvendes:


Alfix PlaneMix 20, som er en hurtighærdende selvudflydende gulvspartelmasse til lagtykkelser fra 1 - 20 mm.  

Alternativt anvendes fliseklæber f.eks. Alfix CombiQuickFix, som er en hurtighærdende flexibel fliseklæber, til lagtykkelser fra 1 - 10 mm.  

Ved indstøbning af varmekabler anvendes: Alfix PlaneMix 50 som er en hurtighærdende selvudflydende afretningsmasse til lagtykkelser fra 2- 50 mm.

Forbrug

Produkt
Kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Alfix CombiQuickFix
ca. 1,4
Alfix PlaneMix 20
ca. 1,6
Alfix PlaneMix 50
ca. 1,7

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.

Kontrollér at alle overflader er tætte, da afretningsmassen ellers vil løbe ned i små revner eller åbninger. 

Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, afløb m.v. Ved brug af spartelmasse skal alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer. På alle sugende underlag, som f.eks. beton, fortyndes Alfix PlaneMixPrimer med rent vand i forholdet 1:3.

Primeren kostes grundigt ned i overfladen, uden at der dannes søer. Ved tætte, ikke sugende underlag, anvendes Alfix PlaneMixPrimer ufortyndet.  

I den våde primer strøes tørt PlaneMix pulver, som kostes/svummes ud på overfladen. Primeren skal være tør inden videre behandling, normalt ca. 1 time ved +20° C. Ved anvendelse af fliseklæber udføres ingen primning.

Udlægning

Udlægning

Varmemåtter, f.eks. Devimat, er selvklæbende og udlægges direkte på det rengjorte og eventuelle primede underlag.

Varmemåtten udlægges med jævn fordeling over hele gulvarealet og ledes uden om toiletter, badekar m.v.

Husk forberedelse til en eventuel gulvføler. Varmekabler fastgøres, eventuelt til Alfix Metalnet, ved hjælp af f.eks. kabelbånd.

Med hensyn til indbyrdes afstand på kabler henvises til leverandør af varmekabler.

Indstøbning varmemåtter

Spartelmasse

Spartelmasse

Opblanding af Alfix PlaneMix 20 foretages med 4 – 4,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.

Spartelmassen hældes ud over varmemåtten og fordeles med en tandspartel, så den flyder sammen til en jævn og plan overflade, der dækker varmemåtten. Lagtykkelse ca. 5 mm. Fliselægning kan normalt udføres efter ca. 12 timer.  

Fliseklæber

Fliseklæber

Oprøring af 20 kg Alfix CombiQuickFix foretages med ca. 3,6 liter rent koldt vand.

Anvendelsestid efter oprøring er ca. 50 minutter. Klæberen glatspartles henover varmemåtten, indtil fuld dækning. Lagtykkelse ca. 5 mm. Fliselægning kan normalt udføres efter ca. 3 timer.

Indstøbning elkabler

Indstøbning af elkabler Opblanding af Alfix PlaneMix 50 foretages med 3,2 – 3,6 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Spartelmassen hældes eller pumpes ud over kablerne og fordeles med en tandspartel, så den flyder sammen til en jævn og plan overflade.

Højden kan markeres f.eks. ved at udspænde snore eller ved anvendelse af Alfix Kotemål. Der monteres kantbånd langs vægge for at sikre, at spartelmassen ikke får vedhæftning til vægge. Lagtykkelse ca. 30 mm. Fliselægning kan normalt udføres efter ca. 24 timer.

Fliselægning

Fliserne lægges i f.eks. Alfix CombiQuickFix eller Alfix ProFix. Forbrug: 2,0 - 4,5 kg pr. m².

Fugning

Til udfugning anbefales Alfix QuickFuge 8 premium eller Alfix CeraFill 10 colour

Forbrug 0,7 - 1,7 kg pr m². Omkring rørgennemføringer, gulvafløb, sanitære installationer og overgang væg/gulv fuges med Alfix S-Silicon eller Alfix M-Silicon.

Feltinddeling

Dilatationsfuger i underkonstruktionen føres op i flisekonstruktionen og fuges med Alfix Silicone.

Varmetilslutning

Gulvvarmen bør ikke tilsluttes før 7 døgn efter fugearbejdets afslutning. Gradvis temperaturstigning.
Maksimum overfladetemperatur 35 C°

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt