Drift og vedligehold - elastiske fuger

- Hent PDF

Drift og vedligehold af elastiske fuger udført med Alfix M-Silicon

Indledning
Levetiden for fuger relateres til graden af belastning og brug.
Fuger skal som andre overflader renholdes og besigtiges af ejer/bruger med jævne mellemrum for at sikre optimal holdbarhed, renhold og den nødvendige vedligeholdelse. Alfix M-Silicon er tilsat fungicid, der forebygger svampe og skimmelangreb. Afhængig af fugens placering, konstruktionens opbygning og udformning, rummets varme og ventilationsforhold, vil skimmel/ mughæmmende midler i fugematerialet have en begrænset levetid. Misfarvede fuger skyldes oftest en kombination af overstående grunde.

Konstruktionens tæthed bør aldrig baseres på fugens tæthed.

Forudsætning

Det forudsættes at fugearbejdet er udført i overensstemmelse med Alfix vejledning:
Fugning, silikonebaseret fugemasse.
Vådrummet forudsættes ventileret/udluftet på en sådan måde, at begroninger, f.eks. skimmel, mug eller svampe begrænses mest muligt.

Den daglige brug

Ibrugtagning tidligst når fugen er gennemhærdet. Fugerne aftørres for vand efter brug.
Der sikres en god udluftning/ventilation så luftfugtigheden bringes under 70%.

Besigtigelse

Elastiske fuger bør besigtiges mindst en gang om året. Særligt belastede fuger i brusenicher, fuger ved afløb og lignende steder kontrolleres nøje. Fugernes overflade kontrolleres visuelt for revner, brud, misfarvninger og elasticitet.
Vedhæftningen kontrolleres ved at presse et stump instrument ned i fugens midte med moderat kraft. Slipper fugen skal den straks udbedres.

Rengøring

daglig vedligehold

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring må først udføres når fugen er ca. 1 uge. Ved rengøring skal man fjerne støv, alger og sæberester, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvninger til følge. Rengøring udføres med blød børste.

Som rengøringsmiddel kan anbefales rent vand tilsat lidt Alfix Marmor- og Keramikvask eller opvaskemiddel. Der skylles efter med rent vand. I tilfælde af sorte- eller misfarvede fuger kan det undertiden bleges med Klorin og desinficeres med Rodalon.
Efter påføring bør fugen efterfølgende tørre.
Ved stærk misfarvning skal fugen udskiftes.

Afkalkning

rengoering for kalk

 

Afkalkning udføres efter behov og altid under hensyntagen til omgivne materialer.
Kalkaflejringerne ses ofte som hvide eller rødbrune belægninger og fjernes bedst ved at fjerne fedt-, hud- og sæberester som beskrevet under rengøring. Efterfølgende påføres med blød børste en opløsning af eddike og vand eller Alfix Rensevæske og vand 1: 10.
Efter ca. 15 minutters virketid børstes igen og der skylles med rent vand. Ved valg af rengøringsprodukt bør der tages hensyn til omgivne materialer og altid afsluttes med rent vand. I tvivlstilfælde udføres først en prøve.

Desinfektion mod skimmelsvamp

rodalon

 

Rodalon® INDENDØRS fortyndes 1:10, det vil sige 100 ml produkt tilsættes 900ml vand.
Denne brugsopløsning skal fremstilles frisk fra gang til gang.
Det er vigtigt at foretage en omhyggelig rengøring forud for en desinfektion, for at denne skal blive så effektiv som mulig.
Rodalon® INDENDØRS må ikke blandes med almindelig sæbe og anioniske tensider.

 

Henvisninger

SBi anvisning 252
Byg- Erfa blad (42) 05 04 11.: Misfarvning af fuger i vådrum
FSO – Fugehåndbogen
www.rodalon.com – Rodalon Indendørs.
www.alfix.com. – Rense-plejemidler
Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside eller via QR koden på produktemballage.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix