Fliser på vinyl, tung konstruktion, bolig

- Hent PDF

Indledning

Eksisterende vinylbelægning eller malet underlag kan eklædes med fliser på f.eks. beton eller fast mur, såfremt vinylen/malingslaget er fastsiddende og ikke afsmittende. Vinyl skal være fuldlimet. I vådrum udgør vinylen det vandtætte lag, og der er ikke behov for yderligere
vådrumssikring med smøremembran.

Anvendelsesområdet er indendørs på vægge og gulve i tørre og våde rum i boliger samt let industri.

Almene råd

• Konstruktionen er ikke egnet til områder med stor vandpåvirkning.
• Ved anvendelse i våde rum skal vinylbelægning, samt alle samlinger/svejsninger i belægningen være intakte. Maling er ikke egnet som underlag i vådzoner.
• Kontroller at fald og planhed på gulv og vægge modsvarer de krav, der stilles til færdig belægning.
• Underlaget skal være bæredygtigt, rent for støv og fedt, samt, fri for begroninger.
• Vær opmærksom på at fliseformatets størrelse modsvarer underlagets planhed.
• Eventuel gulvvarme skal være lukket..

Produkter

Alfix Grundrens, Alfix Rensevæske
Egnede Alfix fliseklæbere: Alfix LetFix, Alfix LetFix Universal, Alfix CombiFix,
Alfix CombiQuickFix, Alfix ProFix
Alfix fugemasse, f.eks. Alfix CeraFill 10 colour
Siliconefugemasse, f.eks. Alfix M-Silicon

Forbehandling

fliser paa vinyl forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Eventuel kalkbelægning fjernes med Alfix Rensevæske.
Fedt og sæberester fjernes herefter med Alfix Grundrens.
Overfladen rengøres med Alfix Grundrens fortyndet 1:10 og påføres overfladen i rigelig
mængde. Opløsningen skal virke i ca. 5 - 10 minutter. Herefter skures overfladen grundigt
med en skuresvamp/skuremåtte. Til sidst vaskes der med rent vand.
Forbrug: Ca. 1 liter pr. 20 - 40 m2.
Når overfladen er tør ruslibes/matteres overfladen, og der rengøres for slibestøv.

 

Kontaktlag

fliser paa vinyl kontaktlag  

 

 

 

 

 

 

Det bedste resultat opnås ved at udføre et tyndt kontaktlag i spartelbar konsistens med f.eks. Alfix ProFix oprørt med vand.
Anvend en glat spartel eller den glatte side af en tandspartel.
Lagtykkelse: Ca. 1 mm.
Tørretid: Min. 24 timer ved +20°C afhængigt af valg af klæber.
Forbrug: 0,5 kg/m².

Flisemontering

fliser eksisterende flisemontering 

 

 

 

 

 

 

Fliserne monteres med f.eks Alfix ProFix fliseklæber oprørt med vand.
Klæberen trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses / vrides på plads i den fugtige klæber. Kontroller løbende at flisens bagside er dækket med fliseklæber.
Tandspartel: Tandstørrelsen på spartlen er afgørende for mængden af påført fliseklæber og skal vælges under hensyntagen til flisens bagside og format, samt, underlagets beskaffenhed.
Forbrug ProFix: Ca. 1,9 - 2,9 kg/m².
Tørretid inden fugning: 2 - 4 døgn afhængig af flisestørrelsen.

Fugning

fliser paa vinyl fugning

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt, at fugerne er rene for klæber, fri for støv og løse partikler, samt, fremstår med en ensartet fugedybde.
Til fugning anvendes f.eks. Alfix CeraFill 10 colour.
Når fugemassen har sat sig, efter ca. 30 - 60 minutter, jævnes fugerne med opvreden vaskesvamp. Efter en kort tørretid rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der
jævnligt skylles i rent vand. Fugerne skal forblive fyldte.
Forbrug CeraFill 10 colour: 0,8 - 1,3 kg/m².

Elastiske fuger

Alfix M-Silicon anvendes til tætning omkring rørgennemføringer og installationer, samt, overgange mellem væg og gulv.
Kontroller at hæftefladerne er tørre og rene – hæftefladerne skal udgøre hele flisens tykkelse.

 

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix produktinfo for de nævnte produkter, Alfix brochurer samt brugsanvisninger på emballage.
Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play.

 

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt