Storkøkken

- Hent PDF

Storkøkken - Vandtætning, flisemontering og fugning

Indledning
Storkøkkener har højere belastning end, hvad der normalt forventes i vådrum i boliger. Ofte anvendes hedvand- eller højtrykspuling, brug af stærke rengøringsmidler, og luftfugtigheden kan være høj over længere tid. Gulve får hård punktbelastning f.eks. i forbindelse med brug af palleløftere, og det stiller derfor særlige krav til underkonstruktionen. Fliser- og fugekvalitet samt gulvafløb skal være tilpasset storkøkken.

Almene råd

storkoekken afloeb 3

 

• I hårdt vandbelastet miljø anbefales massive underlag. Fugtfølsomme organiske materialer bør undgås.
• Ved lette vægge i middel vandbelastet miljø, anbefales pladeunderlag som ikke er fugtfølsomme.
• Gulvafløb skal være egnede til storkøkken eller industri og forsynet med flange for smøremembran som f.eks. Blücher: ”Justerbar industriafløb”.
• Kontroller at gulve har tilstrækkeligt fald. Min. alder på beton: 1 måned. Max. fugtindhold 90%RF.
• Gulvklinker bør have en vandoptagelse på ≤0,5 % og være skrid hæmmende.
• Format på gulvklinker bør ikke vælges større end 300 x 300 mm.
Klinker på gulve, der udsættes for hård mekanisk belastning, bør være i min. 12 mm tykkelse.
• Krav til fugearbejdets kvalitet bør fastlægges forud, f.eks. ved prøvefugning af et passende areal til godkendelse.
• Elastiske fuger bør generelt begrænses til fuger med forventede konstruktionsbetingede bevægelser.

Gulve

Betonunderlag skal være min. styrkeklasse 25 N/mm² og sammenhængsstyrke skal være ≥1,5 N/mm².
Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt, salte, begroninger og andet snavs.

Vægge

Puds, murværk, porebeton, beton, letklinkerbeton samt vådrumsplader af cement.
Underlaget skal være overflade- eller hvidtørt, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam
samt være fri for gennemgående revner, udblomstringer og forskallingsolie.

Opretning

storkoekken opretning

 
Alfix PlaneMix S12 rapid kan anvendes til opretning af huller, ujævnheder og opbygning af fald til

lagtykkelser min. op til 12 mm.
Bemærk: Anvendelse i vådzoner kræver efterfølgende beskyttelse med membran.
Oprøring: 0,2-0,3 liter rent, koldt vand pr. kg pulver afhængig af opgave og ønsket konsistens.
Tørretid inden vandtætning/fliselægning: Min. 2 timer.

 

storkoekken opretning pms40

 

Alfix PlaneMix S40 kan anvendes til opretning og reparation fra 5 - 40 mm lagtykkelse på konstruktioner,
hvor der stilles særligt høje krav til både betonunderlag og pudslag.
Oprøring (væg): 3,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.
Oprøring (gulv): 2,7 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.
Tørretid inden vandtætning/fliselægning: Min. 3 døgn.

 

Vandtætning af gulv og væg

storkoekken forbehandling

 

Forbehandling
Underlaget primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:3.
Forbrug: Ca. 0,1 liter/m2.
Tørretid: Ca. 1 time.

 

storkoekken forsegling

 

Forseglinger
Flanger på gulvafløb rengøres for evt. primer og affedtes med sprit eller acetone.
Alle samlinger mellem væg/gulv samt omkring gulvafløb forsegles med Alfix VT-tætningsbånd og
Alfix VT-hjørner. Anvend Alfix 2K Tætningsmasse til montering og oversmøring.
Til rørgennemføringer på vægge monteres stykker af selvklæbende Alfix Seal-Strip tætningsbånd.
Hullet tilpasses, så det danner en krave omkring røret.

 

storkoekken vandtaetning

 

Vandtætning
Til vandtætning anvendes Alfix 2K Tætningsmasse, der påføres underlaget i 2 omgange, først som et glat tyndt porefyldende spartellag. Efter en tørretid på ca. 1 time påføres et nyt lag Alfix 2K Tætningsmasse med 4 x 4 mm tandspartel som et heldækkende porefrit lag og overfladen glittes.
Lagtykkelse min. 1 mm.
Forbrug: 1,5 - 2 kg/m².
Tørretid inden flisemontering: Min. 24 timer ved +20°C.
Bemærk! I kemisk hårdt belastet miljø kan alternativt anbefales: Alfix Epoxy Membran.

 

storkoekken flisemontering

 

Flisemontering
Fliserne monteres i Alfix ProFix eller Alfix CombiQuickFix fliseklæbere.
Klæberen trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden. Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Tørretid inden fugning: Min. 6-24 timer afhængigt af valg af klæber.
Bemærk! I kemisk hårdt belastet miljø kan alternativt anbefales: Alfix C2 Epoxy.

 

storkoekken fugning

 

Fugning
Til fugning anvendes Alfix CeraFill 18 resistant, der påføres bedst med epoxyfugebræt og fugerne fyldes helt. Når fugemassen har sat sig, efter ca. 5-30 minutter, jævnes fugerne med opvreden viskosesvamp. Efter en kort tørretid rengøres overfladen med en hårdt opvredet viskosesvamp, der jævnligt skylles i rent vand. Fugerne skal forblive fyldte. For at sikre den fulde hærdning og styrkeudvikling er det vigtigt, at fugerne de første 4-5 dage holdes fugtige.
Bemærk! I kemisk hårdt belastet miljø kan alternativt anbefales: Alfix C2 Epoxy.

 

storkoekken elastisk fugning

 

Elastiske fuger
Alfix M-Silicon anvendes til dilatationsfuger i flisebeklædninger, tætning omkring rørgennemføringer og installationer. Kontroller at hæftefladerne er tørre og rene - hæftefladerne skal udgøre hele flisens tykkelse. Bemærk! I mekanisk udsatte områder med behov for større hårdhed i fugemassen anbefales: Arbokol 1025, fugemasse.

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix Produktinfo for de nævnte produkter,
Alfix Vådrumsbrochure, Alfix Bassinbrochure samt brugsanvisninger på emballage.

Januar 2020

Alfix nomineret til Byggeriets Miljøpris 2020!
Alfix er nomineret til den eftertragtede grønne pris på baggrund af vores nye bæredygtige
trinlydsmembran – Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Læs mereSe vores nyheder her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix