Fliser på vinyl, let konstruktion - boliger

- Hent PDF

Indledning

På eksisterende lette konstruktioner med vinylbelægning er det muligt at udføre en flisebelægning såfremt vinylen er fastsiddende, og der ikke er luftlommer under vinylbelægning.
Anvendelsesområdet er indendørs på vægge og gulve i tørre og våde rum i boliger.

Almene råd

• Ved anvendelse i våde rum skal vinylbelægningen, samt, alle samlinger/svejsninger i belægningen være intakte.
• Kontroller at fald og planhed på gulvet modsvarer de krav, der stilles til færdig belægning.
• Underlaget skal være bæredygtigt, rent for støv og fedt, samt fastsiddende.
• Gulvkonstruktionen skal være stabil og må ikke fjedre ved almindelig gangtrafik.
Underkonstruktion til vinyl udføres med en bjælkeafstand på max. 60 cm bjælkeafstand til keramiske fliser.
• Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Produkter

Alfix Grundrens, Alfix Rensevæske
Alfix fliseklæber, f.eks. Alfix ProFix
Alfix FlexBinder til kritiske underlag
Alfix fugemasse, f.eks. Alfix CeraFill 10 colour
Siliconefugemasse, f.eks. Alfix M-Silicon

Forbehandling

fliser paa vinyl forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Eventuel kalkbelægning fjernes først med Alfix Rensevæske.
Fedt og sæberester fjernes herefter med Alfix Grundrens.
Overfladen rengøres med Alfix Grundrens fortyndet 1:10 og påføres overfladen i rigelig
mængde. Opløsningen skal virke i ca. 5 - 10 minutter. Herefter skures overfladen grundigt
med en skuresvamp/skuremåtte. Til sidst vaskes der med rent vand.
Forbrug: Ca. 1 liter pr. 20 - 40 m2.


Når overfladen er tør, ruslibes/matteres overfladen og der rengøres for slibestøv.

Kontaktlag

fliser paa vinyl kontaktlag  

 

 

 

 

 

 

Der udføres der et kontaktlag med f.eks. Alfix ProFix oprørt med Alfix FlexBinder.
Blandingsforhold: Alfix FlexBinder blandes med vand i forholdet 1:1 og oprøres med ca. 0,3 liter binder/vand blanding pr. kg Alfix ProFix til spartelkonsistens. Det er vigtigt at kontaktlaget trykkes
godt ned i underlaget for at opnå den bedste vedhæftning. Anvend en glat spartel eller den glatte side af en tandspartel.
Lagtykkelse: Ca. 1 mm.
Tørretid: Min. 24 timer ved +20°C afhængigt af valg af klæber.
Forbrug FlexBinder: Ca. 0,15 liter binder pr. kg fliseklæber.
Forbrug ProFix: 0,5 kg/m2.

 

Hæfteprimer

fliser paa vinyl haefteprimer  

 

 

 

 

 

 

Alternativt udføres hæfteprimer i rullebar konsistens: Alfix FlexBinder blandes med vand i forholdet 1:1 og oprøres med ca. 0,5 liter pr. kg Alfix ProFix.
Lagtykkelse: Maks. 1 mm.
Tørretid: Min. 24 timer ved +20°C afhængigt af valg af klæber.
Forbrug Flexbinder: Ca. 0,25 liter binder pr. kg fliseklæber.
Forbrug ProFix: 0,5 kg/m2.

 

Flisemontering

fliser eksisterende flisemontering 

 

 

 

 

 

 

Fliserne monteres med f.eks Alfix ProFix fliseklæber oprørt med Alfix FlexBinder.
Alfix FlexBinder fortyndes 1:1 med rent vand, og anvendes herefter som blandevand i Alfix ProFix.
Klæberen trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses / vrides på plads i den fugtige klæber. Kontroller løbende at flisens bagside er dækket med fliseklæb.
Tandspartel: Tandstørrelsen på spartlen er afgørende for mængden af påført fliseklæber og skal vælges under hensyntagen til flisens bagside og format, samt, underlagets beskaffenhed.
Forbrug koncentreret FlexBinder: 0,15 - 0,20 liter/kg ProFix.
Forbrug ProFix: Ca. 1,9 - 2,9 kg/m².
Tørretid inden fugning: 2 - 4 døgn afhængig af flisestørrelsen.

Fugning

fliser paa vinyl fugning

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at fugerne er rene for klæber, fri for støv og løse partikler, samt, fremstår med en ensartet fugedybde.
Til fugning anvendes f.eks. Alfix CeraFill 10 colour.
Når fugemassen har sat sig, efter ca. 30 - 60 minutter, jævnes fugerne med opvreden vaskesvamp. Efter en kort tørretid rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der
jævnligt skylles i rent vand. Fugerne skal forblive fyldte.
Forbrug CeraFill 10 colour: 0,8 - 1,3 kg/m².

Elastiske fuger

Alfix M-Silicon anvendes til tætning omkring rørgennemføringer og installationer, samt, overgange mellem væg og gulv.
Kontroller at hæftefladerne er tørre og rene – hæftefladerne skal udgøre hele flisens tykkelse.

 

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix produktinfo for de nævnte produkter, Alfix brochurer samt brugsanvisninger på emballage.
Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play.

 

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt