Fliser på epoxy/klinkegulve - industri

- Hent PDF

Indledning

På eksisterende flisebeklædninger, epoxy stengulve eller epoxymaling er det muligt at montere nye fliser når de gamle fliser er fastsiddende.
Dermed spares nedbrydning og genopbygning af et plant underlag. Anvendelsesområdet er indendørs på gulve i tørre områder i let industri f.eks. kantiner eller biludstilling.

Almene råd

• Kontroller at den eksisterende belægning er stabil og fastsiddende.
• Kontroller at planhed på gulvet modsvarer de krav, der stilles til færdig belægning.
• Eventuel gulvvarme skal være lukket.
• Underlaget skal være bæredygtigt, rent for støv og fedt, samt, fri for udblomstringer og gennemgående revner.
• Eksisterende dilatationsfuger i eksisterende flisebelægning skal respekteres og føres med op i den nye flisebelægning.
• Overflader med epoxymaling ruslibes

Produkter

Alfix Grundrens, Alfix Rensevæske
Fliseklæber, f.eks Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium
Alfix FlexBinder
Alfix Fugemasse, f.eks Alfix CeraFill 10 colour, Alfix QuickFuge 8 premium
Alfix M-Silicon

Forbehandling

fliser paa epoxy forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Den eksisterende belægning rengøres for fedt og sæberester med Alfix Grundrens fortyndet 1:10 og påføres overfladen i rigelig mængde. Opløsningen skal virke i ca. 5 – 10
minutter. Herefter skures overfladen grundigt med en skuresvamp/skuremåtte. Til sidst vaskes der med rent vand.
Til grundrengøring anbefales brug af skuremaskine og vandsuger.
Forbrug: Ca. 1 liter pr. 20 - 40m2

 

Kontaktlag

fliser paa epoxy kontaktlag  

 

 

 

 

 

 

På ujævne klinkegulve og overflader som epoxy stengulve udføres der et kontaktlag med f.eks. Alfix ProFix oprørt med Alfix FlexBinder.
Blandingsforhold: Alfix FlexBinder blandes med vand i forholdet 1:1 og oprøres med ca. 0,3 liter binder/vand blanding pr. kg Alfix ProFix til spartelkonsistens. Det er vigtigt at kontaktlaget trykkes
godt ned i underlaget for at opnå den bedste vedhæftning. Anvend en glat spartel eller den glatte side af en tandspartel.
Lagtykkelse: Ca. 1 mm.
Tørretid: Min. 24 timer ved +20°C afhængigt af valg af klæber.
Forbrug FlexBinder: Ca. 0,15 liter binder pr. kg fliseklæber.
Forbrug ProFix: 0,5 - 1 kg/m2.

 

Hæfteprimer

fliser paa epoxy haefteprimer  

 

 

 

 

 

 

På epoxy malede overflader eller plane klinkegulve kan der alternativt udføres hæfteprimer i rullebar konsistens: Alfix FlexBinder blandes med vand i forholdet 1:1 og oprøres med
ca. 0,5 liter pr. kg Alfix ProFix.
Lagtykkelse: Max. 1 mm.
Tørretid: Min. 24 timer ved +20°C afhængigt af valg af klæber.
Forbrug Flexbinder: Ca. 0,25 liter binder pr. kg fliseklæber.
Forbrug ProFix: Ca. 0,5 kg/m2.

 

Flisemontering

fliser eksisterende flisemontering 

 

 

 

 

 

 

Fliserne monteres med f.eks. Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium fliseklæber.
Klæberen trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber. Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Tandspartel: Tandstørrelsen på spartelen er afgørende for hensyntagen til flisens bagside og format, samt underlagets beskaffenhed.
Tørretid inden fugning: Min. 3 - 48 timer afhængigt af valg af klæber.
Forbrug Alfix ProFix: 1,9 - 2,9 kg/m².

Fugning

fliser paa vinyl fugning

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at fugerne er rene for klæber, fri for støv og løse partikler samt fremstår med en ensartet fugedybde.
Til fugning anvendes f.eks. Alfix CeraFill 10 colour eller Alfix QuickFuge 8 premium.
Når fugemassen har sat sig, efter ca. 30 - 60 minutter, jævnes fugerne med opvreden vaskesvamp.
Efter en kort tørretid rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnligt skylles i rent vand. Fugerne skal forblive fyldte.
Forbrug CeraFill 10 colour: 0,8 - 1,3 kg/m².

Elastiske fuger

Alfix M-Silicon anvendes til dilatationsfuger, tætning omkring rørgennemføringer og installationer.
Kontroller at hæftefladerne er tørre og rene - hæftefladerne skal udgøre hele flisens tykkelse.

 

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix produktinfo for de nævnte produkter, Alfix brochurer samt brugsanvisninger på emballage.
Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play.

 

Juli 2018

Den hurtighærdende fleksible fliseklæber,
Alfix CombiQuickFix, kommer nu i en ny kvalitet.

 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt