PlaneMix 100 cement

PlaneMix 100 cement

Hurtigherdende støpemasse.

  • Blandes med sand / grus i forhold 1:4
  • Til støping, avretting og reparasjon av undergulv
  • Ideell ved renoveringsoppgaver
  • Velegnet til våte rom
  • Innen- og utendørs bruk
  • Jordfuktig konsistens
  • Gangbar etter ca. 3 timer
  • Lagtykkelser fra 20-100 mm

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, sementbasert og kunststoff-forsterket pulver.
Til manuell utlegging.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 340 kg pr. m3

 

Lagtykkelse i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 7
50 mm
ca. 17
100 mm
ca. 34

Emballasje

18 kgs plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter opprørt med vann

Brukstid

Ca. 60 min. ved +20°C

Gangbar/beleggingsklar

Tidligst etter 3 timer

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke

25 - 35 N/mm²

Bøyningstrekkstyrke

5-7 N/mm²

Vedheftning

Sammenhengsstyrke ca. 1,5 N/mm²

Lagringstid

Min. 6 mdr. i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Betong med eller uten gulvvarme, på eksisterende fliser, terrazzo og tre.
Brukes med fast forankring eller på glidelag.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam.
Ved underlag hvor det ønskes fast forankring slemmes overflaten med gresskost, med Alfix PlaneMix 100
cement blandet med sand 0-4 mm.
Blandingsforhold: 1 del sement og op til 4 dele sand. Blandingen opprøres med Alfix PlaneMixPrimer i
forholdet 0,3 liter primer pr. kg pulver.
Dette laget må ikke tørke opp før videre behandling.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 18 kg Alfix PlaneMix 100 cement og 72 kg sand 0-4 mm samt 4,5-8 liter rent, kaldt vann avhengig av sandets fuktighet.
Bruk blandemaskin, tvangsblander eller visp på boremaskin/mørteldrill.
Bland grundig i min. 2 minutter, til det oppnås en jordfuktig konsistens.
Støpemassen utlegges “vått i vått” på det slemmede underlaget og fordeles jevnt.
Etter komprimering avrettes overflaten med rettskinne/rettholt og pusses sammen.
Om nødvendig glittes overflaten så den framstår glatt og lukket.
Utlegging, sammenpussing og glitning skal utføres i en fortløpende arbeidsgang.
Påbegynn derfor ikke større arealer enn det er mulig å gjøre ferdig innenfor den angitte forarbeidningstiden
på ca. 60 minutter.

 

Min. lagtykkelse ved fast forankring på betong: ca. 20 mm.
Min. lagtykkelse på glidelag: ca. 40 mm.

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes nedsetter brukstiden og lavere temperatur
forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi svinnsprekker.
Unngå å arbeide i direkte sol.
Gulvvarme skal være avstengt og bør tidligst tilsluttes etter 7 dager.
Flislegging: 12 timer ved +20 ºC.
Vanntetting og flislegging: 24 timer ved +20 ºC.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix 100 cement på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt