IndustryFuge - CeraFill 18

IndustryFuge - CeraFill 18

Høystyrke fugemasse

  • Til fuging av keramiske vegg- og gulvklinker
  • Til områder med høy mekanisk belastning
  • Velegnet i vaskehaller, verksteder, storkjøkkener, svømmehaller
  • Innen- og utendørs bruk
  • Fugebredder fra 2 mm til 18 mm
  • Meget lett å arbeide med
  • Høy mekanisk styrke
  • Økt kjemikalieresistens
  • Tåler høytrykksrensing
  • CE-klassifisering: CG 2, høy klasse

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver, tilsatt spesialfyllstoff. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,4 mm.

Farger

Leveres i Manhattan stålgrå

Rekkeevne

Forbruk

0,8 - 1,6 kg per m² avhengig av flisestørrelse og fugebredde.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Generelt

For fuging av keramiske vegg og gulv klinker. Egnet for vaskehaller, storkjøkken og svømmebadsanlegg.
Fuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Fugene må være rene for lim og løse
partikler og framstå med ensartet dybde. På visse typer fliser, f.eks. med matt eller åpen overflate, kan
rester av fugemasse være vanskelig å fjerne.
Utfør en prøvefuging hvis du er i tvil.
Gulvvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfuktere m.v. må være slått av under flisearbeidet.
Installasjonerne slåss av 3 døgn innen oppstart og slåss på tidligst 14 døgn etter fuging.
Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5ºC per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.
Max. fremløpstemperatur +35ºC.

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +20°C

Densitet

2,0 kg/liter opprørt med vann

Anvendelsestid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/gangbar

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 14 døgn ved +20°C

Høytrykksrens

Maks 100 bar

Klassifisering/EN 13888

CG 2, høy klasse

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 0,17 - 0,19 liter rent, kaldt vann per kg pulver. Vær nøye med vanndoseringen, da for høy vanntilsettning reduserer både styrke og resistens.
Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring. Vær spesielt oppmerksom på å røre til konsistensen er homogen og uten klumper. Etter et par minutters hviletid gjennomrøres fugemassen før bruk.
Før påføring av fugemassen, tørkes flisene over med en fuktig svamp.


Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 påføres med fugebrett diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt i bunnen av fugene og fugene fylles helt. Når fugemassen er fast på overflaten, innen 15-30 minutter, rengjøres overflaten med en godt oppvridd svamp som jevnlig skylles i rent vann. Arbeid diagonalt til fugene er pene og jevne. Rengjør til slutt med en godt oppvridd svamp.


Merk! For tidlig vasking med våt svamp eller varierende uttørkingsforhold kan forårsake fargeforskjeller i fugene.
Unngå om muligs avsyring. Om det er nødvendig å fjerne fugeslør fra flisene, må fugene forvandes før avsyring.
For å sikre full herding er det viktig at fugene i de første 4-5 dagene holdes fuktige. Høye temperaturer
forkorter og lave temperaturer forlenger brukstiden. Beskytt fugene fra trekk og kraftig uttørking. Unngå å
dekke av med plastfolie, og unngå vanndammer i fugene de første 3-4 dagene.

Rengjøring

Rester av Alfix CeraFill18 resistant på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding.
Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt