QuickFuge 8 premium

QuickFuge 8 premium

Hurtigherdende fuge for naturstein

 • Til alle typer keramiske fliser, klinker og mosaikk
 • Til skjør naturstein, som for eksempel lys marmor
 • For innendørs bruk i tørr -og våtrom
 • Fugebredder fra 2–8 mm
 • Motvirker misfarginger og saltutslag
 • Vann og smussavvisende
 • Kan vaskes av etter kort tid
 • Høy fyllingsgrad
 • Gangbar etter 3 timer
 • Svært lav emisjon, EC1 pluss

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Hurtigherdende sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter.
Inneholder kvartssand med kornstørrelse opptil 0,2 mm.

Farger

Leveres i hvit, lysegrå, grå, Manhattan stålgrå, koksgrå, antrasittgrå, sortgrå og jura beige.
Fugefargenøkkel kan rekvireres.

Rekkeevne

Forbruk

0,8–1,3 kg per m² avhengig av flisstørrelse og fugebredde.

Emballasje

5 kg plastlaminerte papirposer

Egenskaper

Generelt

Fuging kan vanligvis foretas 3-48 timer etter avsluttet flismontering avhengig av flislimen.
Ved anvendelse av Alfix QuickFix premium eller Alfix CombiQuickFix til flisemontering kan fugning foretas allerede etter 3-4 timer. Overflaten på flisene skal være tørr.
Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.
Fliser med sterkt sugende overflate fuktes lett med rent vann.
Gulvvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfuktere m.v. må være slått av under flisearbeidet.
Installasjonerne slåss av 3 døgn innen oppstart og slåss på tidligst 14 døgn etter fuging.
Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5ºC per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.
Max. fremløpstemperatur +35ºC.

Forventet resultat

De ferdige fugene bør være ensartet fylt og fremstå med en ensartet farge.
Følgende forhold vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen:

 

 • Tidlig avvasking med våt svamp kan føre til at fargen blir for lys. Dette er mest utpreget ved mørke farger. Løsning: Utfør avsyring med f.eks. Alfix Syr á.
 • Hurtig uttørking kan medføre at fargen blir for lys og at fugen mangler styrke. Løsning: Hold overflaten fuktig. Vask av med fuktig svamp.
 • Reparasjoner eller samlinger etter arbeidsstopp kan forårsake fargeforskjeller. Løsning: Skrap ut fugene, og fug på nytt. Avvasking bør skje i flere omganger med hardt oppvridd svamp.
 • Fukt fra underlag og ulik sugeevne fra flisekantene kan gjøre at fargen blir stedvis mørkere. Løsning: Vask av flere ganger med en blanding av såpeflak og vann.

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 13888

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter opprørt med vann

Anvendelsestid

30 minutter ved +20°C

Belastbar/gangbar

Etter 3 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 24 timer ved +20°C

Klassifisering/EN 13888

CG 2 WA, høy klasse

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 0,20–0,25 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver. Hell pulveret i en ren bøtte og tilsett vannet under kraftig omrøring. Vær spesielt oppmerksom på å røre til konsistensen er helt stabil og glatt uten klumper. Fugemassen er klar til bruk etter et par minutter, og skal brukes innen ca. 30 minutter.
Bruk ren bøtte og rene verktøy der du blander.

Alfix QuickFuge - Premium 8 påføres diagonalt over fugene ved bruk av fugebrett og presses helt ned i bunnen, slik at fugene fylles helt. Når fugemassen har satt seg etter 20–40 minutter, rengjøres overflaten med en hardt oppvridd svamp som jevnlig skylles i rent vann. Arbeid først diagonalt med fokus på at fugene blir pene, jevne og helt fylte.
Deretter vaskes flisene rene med en hardt oppvridd svamp.
Eventuelt fugeslør på syrefaste fliser kan fjernes etter 12–24 timer ved bruk av surt middel, f.eks. eddik eller Alfix Syr a’.
OBS! Marmor og kalkholdige stein tåler ikke sure midler.

 

 

Bemerk!
Fugemassen inneholder fargepigmenter som kan være vanskelige å fjerne fra noen fliser. Innfargede fugemasser vil til å begynne med kunne avgi overskuddsfarge.
Forbehandling av sugende naturstein med Alfix Impregnering forenkler fuging og vasking av fliser.
Alfix QuickFuge 8 premium har spesielle egenskaper som forhindrer misfarginger av naturstein.
Dette kan ikke garanteres under alle forhold. Ved skjør eller fuktfølsom naturstein anbefales det derfor å utføre prøvelegging eller kontakte vår servicetekniske avdeling.
Vær oppmerksom på at høyere vanntemperatur reduserer og lave temperaturer forlenger brukstiden.
Beskytt fugene mot trekk og sterk uttørking. Nyfugede arealer kan ikke tildekkes med plastfolie.
Eventuell gulvvarme må være slått av.

 

Rengjøring

Rester av Alfix QuickFuge - Premium 8 på fliser og verktøy fjernes med vann innen avbinding.
Herdet fugemasse kan bare fjernes mekanisk, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt