DuraPuds 615

DuraPuds 615

Vannavvisende sokkelpuss

  • Innen- og utendørs bruk
  • Vannavvisende og værbestandig
  • Diffusjonsåpen
  • Lavt forbruk
  • Lagtykkelse 1 - 3 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert, kunststofforsterket pulver. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opptil 1,2 mm.

Farger

Leveres i sementgrå.

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1,4 kg/m² per mm lagtykkelse.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 2 EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 615
Mineralsk puds CS IV
Brandklasse A1 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg / liter opprørt med vann

Brukstid

1-2 timer ved +20 °C

Vanndampdiffusjon

µ-verdi: ≤ 25

Tørketid

48 timer ved min. +15 °C

Trykkstyrke

> 8 N/mm²

Eksponeringsklasse

MX 4

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved min. +15 °C

Lagring

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Betong, fundamentblokker, lettklinkerbetongelementer og lecablokker.
Celleplastisolering av ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) med sementfiberarmert overflate.

 

Kontakt vår servicetekniske avdeling for ytterligere informasjon.

Forbehandling

Underlaget må være bæredyktig og rengjort for støv, løse mørtelrester, fett, salt, begroing og annen smuss. Avhengig av underlaget kan det være nødvendig med tørr- eller våtsandblåsing.


På betong, leca- og fundamentblokker utføres et utkastlag av sand/sement 1:1. Alternativt påføres et rillet kontaktlag av Alfix DuraPuds 830 fasadelim. Tørketid: Cirka 1 døgn.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med ca. 3,0 liter rent, kaldt vann per 20 kg pose. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Bruk boremaskin med rørekrok eller tvangsblander. Etter et par minutter gjennomrøres pussen igjen og er så klar til bruk.

 

Uten armering
Alfix DuraPuds 615 sokkelpuss påføres i opptil 10 mm per lag med glatt stålbrett. Når pussen har satt seg, bearbeides den med pussebrett til ferdig overflate.

 

Armering med glassfibernett
Alfix DuraPuds 615 sokkelpuss brukes i Alfix Fasadeisoleringssystem til pussing ved sokkelisolering av EPS eller XPS.
Pusslaget utføres som 2-lags behandling:
Dag 1: Pussen påføres med stålbrett i en lagtykkelse på 3 - 4 mm.
Monter Alfix Glasfibernet 4x4 mm i den våte mørtelen.
Ved skjøter skal nettet overlappe med minst 10 cm. Armeringsnettet presses lett inn i overflaten på den våte pussen med en glatt sparkel.
Det er viktig at armeringsnettet plasseres ytterst i pusslaget.
Dag 2: Et nytt heldekkende lag Alfix DuraPuds 615 sokkelpuss påføres i en lagtykkelse på cirka 3–4 mm. Når pussen har satt seg, kan den bearbeides med pussebrett til overflaten er jevn.

 

Merk!
Ikke tilsett mer vann i puss som er begynt å avbinde. Utendørsarbeid med heftpuss bør kun foregå i tørrvær ved temperaturer mellom +5 og +25 ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5 ºC må fasadene tildekkes.
Pussing utvendig i vintermånedene frarådes.

Rengjøring

Rester av Alfix DuraPuds 615 sokkelpuss på verktøy osv. fjernes med vann innen avbinding. Sementbaserte produkter herdes i vann – skyll derfor aldri ut rester i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt