PlaneMix S40

PlaneMix S40

Basseng- og betongoppretting

  • Spesielt egnet til oppretting av basseng
  • Til reparasjon av alle typer betong,
    f.eks. sokler, altaner, trapper
  • Til vegg, gulv
  • Innen- og utendørsbruk
  • Svinnkompensert og fiberforsterket
  • Høy feste- og trykkstyrke
  • Gode forberedelsesegenskaper
  • Lagtykkelse 5–40 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Fiber- og kunststoff-forsterket pulver basert på lavalkali og sulfatbestandig sement.
Inneholder kvartssand med kornstørrelse opptil 1,2 mm.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 2,0 kg/m2 pr. mm lagtykkelse.
 

 

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 38 EN 998-1:2010
Alfix PlaneMix S40
Mineralsk puds
CS IV
Brandklasse A1 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W0
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg / liter opprørt med vann.

Brukstid

1-2 timer ved +20 °CC

Feste på betong

≥ 2,0 N/mm2

Gangbar

24 timer ved min. +15 °C

Vanntetting/flislegging

2-3 døgn ved min. +15 °C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved min. +15 °C

Trykkstyrke

≥ 40 N/mm²

Eksponeringsklasse

MX 4

Lagring

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.

Bruksanvisning

Underlag

Betong

Forbehandling

Underlaget må være fast, bæredyktig og rengjort for støv, fett, salt, begroing og annen smuss. Evt. skadet betong fjernes. Avhengig av underlaget kan det være nødvendig med tørr- eller våtsandblåsing. Klebestyrken skal være ≥ 1,5 N/mm2.
Evt. armeringsjern skal korrosjonsbeskyttes. For å sikre optimalt feste påføres det alltid beskyttelseslag med en blanding av Alfix PlaneMix S40 og Alfix PlaneMixPrimer i forholdet 1:1. Beskyttelseslaget påføres med kost eller kraftig pensel, og må dekke overflaten fullstendig.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med ca. 2,7 liter (gulv) og 3,0 liter (vegg) rent, kaldt vann per 20 kg pose. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Bruk boremaskin med rørekrok eller tvangsblander. Etter et par minutter gjennomrøres pussen igjen og er nå klar til bruk. Den ferdigblandede pussen trekkes over beskyttelseslaget med murskje eller stålbrett innen 8 timer etter påføring av beskyttelseslaget. Ved større arealer kan pusselaget avrettes ved bruk av vinkler. Kanter og overganger skal fremstå vinkelrette i minst 5 mm dybde for å unngå svake overgangslag. Når pussen har satt seg, bearbeides den med pussebrett til ferdig overflate.
Maksimal samlet lagtykkelse: 40 mm.

Etterbehandling
Alfix PlaneMix S40 skal alltid beskyttes mot kraftig uttørring, for å unngå plastsvinn og nedsatt styrke. Etterbehandlingen utføres ved å dekke over overflaten med plast de første 2-3 dagene.
Ved temperaturer under +10 °C, skal etterbehandlingen forlenges.


Bemerk!
Ikke tilsett mer vann i puss som er begynt å avbinde. Utendørsarbeid med puss bør kun foregå i tørrvær ved temperaturer mellom +5 og +25 ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5 ºC må overflatene tildekkes.
Pussing utvendig i vintermånedene frarådes.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix S40 på verktøy osv. fjernes med vann innen avbinding.
Sementbaserte produkter herdes i vann – skyll derfor aldri ut rester i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt