PlaneMixBinder

PlaneMixBinder

Binder til PlaneMix gulvsparkelmasser.

Til opprøring i Alfix sparkelmasser for å oppnå høyere fleksibilitet og deformasjonsevne på ustabile eller kritiske underlag.

  • Innendørs i tørre rom
  • Øker fleksibiliteten av gulvsparkelmasser
  • Til slemming på tette underlag
  • Forbedrer overflatens fleksibilitet og slitestyrke
  • Lav emisjon

Produktfakta

Produkt

Polymerdispersjon tilsatt grønn røpefarge.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Til iblanding: Ca. 0,08 liter PlaneMixBinder pr. kg PlaneMix pulver, svarende til 1,6 liter PlaneMixBinder til 20 kg PlaneMix.

 

Produkt
Dosering/Blandingsforhold
PlaneMix 10
Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 4,20 liter vann pr. 20 kg
PlaneMix 20
Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 3,60 liter vann pr. 20 kg
PlaneMix 50
Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 2,60 liter vann pr. 20 kg

 

Til kosting/slemming: Ca. 0,3 liter konsentrert PlaneMixBinder pr. m².

Emballasje

10 liters plastdunker.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Det Norske Veritas AS:
Annex A.1, item No. A.1/3.1 “Primary deck coverings”
Identification number: 0575

Tekniske data

Arbeidstemperatur

Min. +10°C

Densitet

Ca. 1,0 kg/ltr.

Lagring

Ca. 12 måneder, frostfritt i uåpnet emballasje

Bruksanvisning

Underlag

Undergulv av betong.
Keramiske fliser, terrazzo.
Tre.
Vinyl og lignende.
Stål.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam.
Betongunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet med vann i forholdet 1:3.

Tette underlag slemmes, dvs det kostes over med gresskost eller murkost med et tynt lag PlaneMixBinder og PlaneMix i forholdet 1:2. Alternativt brukes Alfix Epoxy Grunner med istrøing av sand.

Priming av andre underlag: Kontakt vår Service-tekniske avdeling.
Temperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.

Bruksanvisning

Hell vann og PlaneMixBinder i en ren beholder og rør til binderen er jevnt fordelt i vannet. Dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, lettflytende masse. Bruk eventuelt blandekar med mikser til flere poser av gangen.

 

Bemerk!
Når man tilsetter PlaneMixBinder til sparkelmasse kreves det at den opprinnelige vannmengden reduseres som beskrevet i tabellen under avsnittet med forbruk. Tilsetning av PlaneMix Binder medfører forlenget tørketid og moderat reduksjon av sparkelmassens flyteevne.
Hvis avretting/sparkling utføres i flere lag skal det primes med PlaneMix Primer for hvert nytt lag. På sterkt sugende underlag kan det være nødvendig med ekstra priming.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på verktøy mv. fjernes med vann før avbindingen er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt