FineFuge - CeraFill 5

FineFuge - CeraFill 5

Kakelfog

 • För sugande vägg- och golvplattor, mosaik och natursten
 • Inom- och utomhus
 • För fogbredder upp till 5 mm
 • Hög ytstyrka och färgstabilitet
 • Vatten och smutsavvisande
 • Klara och intensiva kulörer
 • Ger en slät och enhetlig fog
 • Smidig konsistens

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat, plasticerat fogmassa.
Infärgat med ljusäkta pigmenten.

Färger

Levereras i flera färger.
Brillantvit och Ljusgrå  (5 kg).

Ljusgrå (20 kg)
Färgnyckel kan beställas.

Åtgång

0,6 - 1,1 kg per m² beroende på plattstorlek och fogbredd.

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 20 kg

Egenskaper

Allmänt

Allmänt
Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samma djup.
Starkt sugande plattor skall förvattnas före fogningen.
Till fogning av moderat och icke sugande plattor rekommenderas Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.
Golvvärme, ventilation, avfuktare ec. skall vara avstängda under plattsättningsarbetet.
Installationerna måste stängas 3 dygn innan plattsättnings arbetet påbörjas och tidigast öppnas 14 dygn efter fogningen.
Golvvärmen ökas stegvist med +5˚C per dygn till önskad temperatur har nåtts.
Max framlöps-temperatur +35˚C.

Förväntat resultat

De färdiga fogarna bör vara jämnt fyllda och uppvisa en enhetlig färg.
Följande förhållanden kan påverka cementen och leda till färgvariationer i fogen:

 

 • Alltför tidig avtvättning med våt svamp kan göra att färgen blir för ljus. Detta gäller främst mörka färger. Åtgärd: Tvätta med t.ex. Alfix Syr á.
 • Alltför snabb torkning kan medföra att färgen blir för ljus och att fogen förlorar i styrka. Åtgärd: Håll ytan fuktig. Tvätta av med fuktig svamp.
 • Vid reparationer eller fortsatt fogning efter arbetsuppehåll kan färgskillnader uppstå. Åtgärd: Kratsa ur fogarna och gör om fogningen. Avtvättning bör ske i flera omgångar med en ordentligt urvriden svamp.
 • Fukt från underlaget, liksom ojämn sugförmåga hos plattornas kanter, kan göra att färgen blir mörkare på vissa ställen. Åtgärd: Tvätta av flera gånger med en blandning av tvålflingor och vatten.

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Enligt EN 13888

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C
Krav för godkända våtrum +10° C.

Densitet

2,0 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

1 - 2 timmar vid +20°C

Gångbar

Efter ca 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter ca 14 dygn vid +20°C

Klassificering DS/EN 13888

CG 2, høj klasse

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Fogning kan normalt utföras ca 2 dygn efter avslutad sättning/läggning. Blanda med 0,23 - 0,26 liter rent kalt vatten pr kg pulver.
Häll vattnet i en ren hink och tillsätta pulvert under kraftig omrörning.
Vispa noggrant till konsistensen är homogen, stabil, glatt och ytan klumpar.
Fogmassan är klar till användning efter ha stått ett par minutter.

Alfix FineFuge - CeraFill 5 påföres med en mjuk gummispackel diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogbruk.
När fogmassan har ”satt sig”, rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten.
Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Därefter tvättas plattorna rena med svampen.

Eventuell ”fogfilm” på syrafasta plattor, kan efter 12 – 24 timmar tas bort med ett surt rengöringsmedel till exempel Alfix Syr a’ eller Alfix Klinkerrent.
Vid de flesta tillfälle kan rengöring med rent vatten med tillsatt ättika vara tillräckligt för att ta bort eventuell fogslam.

 

OBS!
Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.
Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.
Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så en fullständig härdning uppnås (torka över med en fuktig svamp).
Nyfogade ytor får icke täckas med till ex. plastfolie.
Undvik stora temperatur och fuktvariationer under härdningstiden. Varierande sugförmåga från plattornas kantor och/eller för mycket vatten vid rengöring kan påverka cementen och medföra variationer i fogfärgen.
Färgskillnaderna minskar vid dagligt bruk. För att påskynda processen rekommenderas tvättning med till exempel såpa.

Rengöring

Rester av Alfix FineFuge - CeraFill 5 på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan härdning.
Cementbaserade fogmassor härdar under vatten. Häll därför aldrig rester av fogmassa i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)