Spar på varmeregningen og få samtidig en bæredygtig, flot og robust facade.

Når du har besluttet dig for at efterisolere og pudse facaden på dit hus, kan du være i tvivl om, hvad du skal gøre for at få den bedste løsning, idet facaden er en af de mest komplekse bygningsdele på huset.

En efterisoleret og nypudset facade kan, ud over at give dig et flottere hus, også fjerne nogle af de naturlige gener, som findes i de fleste ældre huse – herunder reducering af skimmel, trækgener og kuldebroer. Varmeregningen kan reduceres. Ældre bygningers isoleringsevne kan typisk forbedres fra en U-værdi på ca. 2,0 W/m² K for uisoleret murværk til 0,3-0,4 W/m² K ved 100 mm isolering.

Der kan være meget store prisforskelle på, hvad en optimeret facadeløsning koster. Du kan risikere at købe for billigt. Det kan betyde, at din nye facade skal efterbehandles allerede efter nogle få år. Isoleringen kan også være mangelfuld, hvorfor dine forventede energibesparelser ikke slår fuldt igennem. Modsat kan du også risikere at købe for meget, og ikke kunne udnytte dit merkøb. Begge dele kan være meget dyrt og give mange ærgrelser bagefter.

Professionel dansk vejledning

Selv om du er godt forberedt, vil du formentligt have uddybende spørgsmål til, hvad der er den optimale facadeløsning, som mureren kan hjælpe dig med at få afdækket. Hvis der er behov for det, stiller Alfix en specialist til rådighed for mureren. Når du bestiller hjælp hos Alfix, finder vi en murer, der kan rådgive dig om bl.a.:

  • Facadetjek - Gennemgang af dit hus med forslag til løsning.
  • Farvevalg: Mureren kan rådgive dig om egnet farvevalg til din facade.
  • Materiale: Mureren kan rådgive, om dit hus er egnet til en Alfix DuraTherm løsning.
  • Energi vurdering – Isoleringstykkelsen vælges ud fra hvad, der æstetisk passer til din facade og/eller det du har afstemt med din eksterne energirådgiver.
  • Prisoverslag for fuldt færdigt arbejde afstemt med dig - en klar og entydig forventningsaftale på det færdige arbejde.
  • Tidsplan – Projektledelse med plan for levering af materialer, montering og eventuelle myndighedsgodkendelser.

Bestil hjælp her: