Kurs for proff'en

Alfix' suksess i markedet skyldes velutdannede medarbeidere og velutdannede forhandlere.

Så vel forhandlere som professjonelle brukere tilbys løpende kurser om f.eks.

  • Våtrom
  • Fuging
  • Produktsortiment
  • Sparkling av gulve

Kursus format

Alle kursene inneholder en stor del praktikk, så kursistene selv får leilighet til å teste
produkter og arbeidsprosesser.

Er du interessert i at delta på kurser på fabrikken, eller har du som forhandler eller utførende selv lyst å være vert for et kursus for dine kunder eller medarbeidere, er du velkommen til at kontakte oss.

Din kursuskontaktperson: Carsten Schultz cs@alfix.dk.