Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nyheter

Nyheter Nyhetsbreve
Alfix er bærekraftsertifisert
02.11.2022

Alfix er bærekraftsertifisert

Den siste destinasjonen i Alfix’ bærekraftreise er et mangfoldig sted hvor vi har fått med hjem en veldig flott suvenir. Den 27. oktober 2022 kom “reisepartneren” vår på besøk og overrakte et sertifikat som synlig bevis på at Alfix nå er bærekraftsertifisert.

AAlfix’ “reisepartner” er i denne sammenhengen Bureau Veritas Danmark som har satt rammene for Alfix gjennom prosessen mot målet. Turen startet om høsten 2021 med en workshop og etterfølgende bærekraftscreening som nå er fulgt opp av en omfattende granskning, som altså har resultert i en sertifisering i FNs bærekraftsmål.

“Alfix’ arbeid med FNs 17 bærekraftsmål har blitt gjennomgått, evaluert og bedømt av eksterne granskere fra Bureau Veritas Danmark, og det er i den grad fortjent at virksomheten har mottatt bærekraftsertifikatet for sin fortløpende og ekstraordinære innsats”, sier Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability, Bureau Veritas Danmark. “Vi har allerede fra den innledende dialogen med ledelsen i Alfix opplevd en visjonær og moderne tankegang, hvor ledelse og medarbeidere ønsker et høyre formål enn bare det å tjene penger”, fortsetter han.

Drevet av ansvar og et ønske om å inspirere
“Vi ønsker å være en ansvarlig byggematerialeprodusent. Derfor har det stor betydning for oss å bli bærekraftsertifisert. Alfix’ visjon er å vinne og inspirere med bærekraftige systemer innen nordisk byggebransje. Når vi også har et ønske om å inspirere andre til mer bærekraftige handlinger, er det viktig med eksterne samarbeidspartnere som kan dokumentere arbeidet vårt fagmessig. Som anerkjent sertifiseringsvirksomhet har Bureau Veritas Danmark derfor vært et godt valgt for oss”, sier Anders Bertelsen Toft, direktør i Alfix.

For Alfix er sertifiseringen et fint godkjentstempel og en anerkjennelse fra eksterne bærekrafteksperter. Det har vært mulig å oppnå sertifikatet på bakgrunn av et flere år langt arbeid med bærekraft i virksomheten, hvor hele teamet har bidratt aktivt. Det handler blant annet om et bærekraftig ledelsessystem, veldokumenterte og sterke forsyningskjeder, mer bærekraftig innkjøp samt ansvarlig drift av fabrikken.

Strategisk arbeider Alfix særlig med bærekraftsmål nr. 8 “Anstendig arbeid og økonomisk vekst” og nr. 12 “Ansvarlig forbruk og produksjon”. I tillegg til dette inngår noen andre bærekraftsmål som er valgt og støttet sekundært.

En rød tråd fra strategi til handling
Essensen av FNs 17 bærekraftsmål er bærekraftig utvikling, som omfatter fokus på miljømessige, sosiale og ledelsesmessige aspekter (ESG-begrepet: Environmental, Social, Governance). Bureau Veritas Danmark skriver bl.a., at det er et must for virksomheter å overveie hvordan de kan bidra til en bedre verden (bureauveritas.dk)). For Alfix handler det også om å gjøre nytte i verden, fra vårt ståsted i den skandinaviske byggebransjen.

I forbindelse med sertifiseringen framhever Bureau Veritas Danmark bl.a., at det er en klar forbindelse mellom strategi, planer og reelle handlinger, en høy grad av dokumentasjon og en dedikert ledelse. Det handler helt konkret om at virksomheten faktisk skal gjøre det den sier at den gjør – og dette er også forutsetningen for at få det ettertraktede sertifikatet som dokumenterer innsatsen innenfor bærekraftsmål.

Neste destinasjon
En milepæl er nådd, men det er stadig langt igjen til mål. For det flytter seg hele tida. Faktisk er det en avgjørende del av forløpet, at det løpende skapes forandringer og forbedringer – også i de kommende årene. Dermed får Alfix igjen besøk av Bureau Veritas Danmark til granskning i 2023 og 2024.

Klik her for at se sertifikatet!

Ny dansk TGA-godkjenning for fasadeisolering med puss
02.11.2022

Ny dansk TGA-godkjenning for fasadeisolering med puss

ETA Danmark utsteder godkjenninger som sikrer at materialer lever opp til byggetekniske krav. De har etablert TGA-ordningen (“Teknisk Godkendelse til Anvendelse”), og nå finnes det en TGA som kvalitetssikrer fasadeisoleringssystemer.

Kvalitetssikring og dokumentasjon
TGA-godkjenningen er en kvalitetssikring og dokumentasjon av fasadeisoleringssystemer og skal bidra til å minimere byggeskader og feil. Dette er viktig i en tid hvor stigende energipriser og økte krav til bærekraft har gitt større fokus på fasadeisoleringssystemene. Både dokumentasjonen i det faktisk utførte håndverket skal være i orden for å gi huseierne trygghet i løsningene.

Godt dansk bransjesamarbeid
Bransjeforeningen for eksterne fasadeisoleringssystemer i Danmark (Etics-DK) har samarbeidet med ETA Danmark forut for utstedelsen av en TGA-godkjenning av fasadeisoleringssystemer. Ifølge foreningens direktør Allan Nielsen er ETA-godkjenningen en gevinst både økonomisk, miljø- og sikkerhetsmessig. Den skal bl.a. sikre at det bygges med materialer som lever opp til de byggetekniske kravene.

“Hos ETICS-DK oppfordrer vi på det kraftigste til at prosjektansvarlige og arkitekter er oppmerksomme på at beskrivelser og anbudsmaterialer er konstruksjonsmessig korrekte fra starten av. Det betyr bl.a. at det bygges med TGA-godkjente ETICS-systemer fordi ordentlig dokumentasjon gir gevinst både økonomisk, miljø- og sikkerhetsmessig”, sier Allan Nielsen (kilde: Bygtek.dk)

Estetikk, inneklima og økende energipriser
“Fasadene blir oppgradert og renovert over hele landet i mange forskjellige og spennende prosjekter. Mange boligeiere velger å få etterisolert og pusset fasaden utvendig for å ta huset opp til moderne standarder både av energi- og miljømessige årsaker”, sier Claus B. Høgdal, salgs- og markedsdirektør i Alfix.

Én av de huseierne som har valgt Alfix’ løsning for utvendig isolering, er Stefan Kloth. “Vi valgte systemet for å forbedre boligens estetiske uttrykk, samtidig som vi ønsket et bedre inneklima. I dag er huset uten kuldebroer, inneklimaet er forbedret, og vi har utvilsom redusert det samlede varmeforbruket som følge av renoveringen. Vi merker 100 % forbedringen for inneklima og energiforbruk”, forteller Stefan Kloth.

Se TGA-godkjenningen her!

Møt en Alfix-er som takker av
02.11.2022

Møt en Alfix-er som takker av

Møt Søren Heiwald – en kulturbærer i Alfix, som har vært med de siste 32 årene og nå takker av for at nyte sitt otium. Alle som kjenner Søren, vet at man aldri er i tvil om at han er på anlegget, fordi det blir fortalt historier og ledd, og det er alltid god stemning rundt ham.

Søren har fram til utgangen av oktober 2022 vært salgskonsulent i Midt-Sydjylland og på Fyn, og før han kom til Alfix, jobbet han bl.a. 10 år som selvstendig murmester.

De tre vanlige Møt en Alfixer-spørsmålene er skiftet ut med tre spørsmål som handler om å ha vært hos Alfix i ordentlig mange år.

Hva har holdt deg i jobben så lenge?

“Jeg har kjørt hverdagen slik det passer meg – selvsagt ut fra firmaets retningslinjer – og det har vært et fritt, herlig og ukomplisert arbeidsliv. Jeg har gått glad på jobb hver dag, og det er akkurat det som har drevet meg.”

Hva er den største forandringen på de 32 årene?

“Alfix har vokst i mer enn én forstand. Ut over økt omsetning er antallet ansatte mer enn fordoblet på de 32 årene, mens antallet produkter er tre- til firedoblet i perioden. Det er herlig å være del av en suksess”.

Hvordan er Alfix som arbeidsplass?

“Til tross for den store tilveksten i antall ansatte opplever jeg at det kollegiale samarbeidet fortsatt er veldig tett. I tillegg til å ha en sjef som behandler meg med respekt, og som jeg setter ordentlig pris på, har jeg også riktig gode kollegaer. Vi jobber som et team og gjør hverandre gode.

Alfix skiller seg fra andre ved at man her tar seg av og passer på hverandre. Det er mer enn bare arbeidsrelasjoner. Og det gjelder fortsatt, selv om vi er over 50 ansatte i dag. Her er ingen viktigere enn andre.”

Takk

Til slutt kommer det en stor takk fra både Alfix og Søren Heiwald. Takk for det store frammøte på samlingen 13. oktober, da vi hyllet alt det som Søren har vært med å bygge opp. “Det var en helt fantastisk og stor dag. Jeg kommer aldri til å glemme den”, forteller Søren.

Han ser fra mot en hverdag som fortsetter med blant annet golf, svømming og vedlikehold av huset sitt fra 1937. Det blir uten tvil fortsatt en aktiv hverdag. Og så blir han medlem av Alfix’ seniorklubb sammen med andre gode tidligere kollegaer.

Fra kvalitetskontroll til lysestaker
02.11.2022

Fra kvalitetskontroll til lysestaker

Restprodukter får nytt liv – både i det store og det små. Her er en av de mer kreative som lyste opp til en samling vi avholdt nylig. Andre rester ender for eksempel opp som veifyll.

En lysestake er ikke bare en lysestake. Lysestaken på bildet er også et restprodukt fra en kvalitetskontroll av en selvutflytende sparkelmasse. Helt nøyaktig en rest Alfix PlaneMix 50, som vanligvis brukes til avretting og planering av gulv.

På Alfix’ laboratorium utføres daglig kvalitetskontroll av produkter som en del av et omfattende kvalitetsledelsesprogram. Derfra kommer det noen produktrester, og noen av dem blir brukt på kreativt vis. Over tid har det samlet seg en flokk ugler, en isbjørn og lysestaker i forskjellige avskygninger lagd av sparkelmasse.

Fra kreative smårester til flere tonn med avfall
Tilbake til lysestaken så ble den og ca. 40 kloner lagd til en samling i oktober, hvor vi sa takk og på gjensyn til Søren Heiwald, salgskonsulent og murer hos Alfix i over 32 år. Lysestakene pyntet opp, men i det store restregnskapet forblir de pynt. Laboratoriets produktrester er små sammenlignet med produksjonens.

Alfix’ restavfall fra produksjonen kildesorteres og gjenbrukes med høy gjenbruksprosent i samarbeid med miljøvirksomheten Marius Pedersen. Vi har et omfattende avfallssorteringsanlegg og gjenbruker så mye som overhodet mulig. Les ev. mer om Alfix’ samarbeid med Marius Pedersen her!

Bærekraft på timeplanen til murerutdanningen
26.08.2022

Bærekraft på timeplanen til murerutdanningen

På murerutdanningen vil grønn omstilling ta stadig større plass. Dermed var dette også et tema da utdanningens faglærere i sommer var samlet på et faglærerseminar.

Her kunne de bl.a. høre om Alfix – men hvorfor er Alfix interessant i denne sammenheng?

En utvikling som gjør muring mer attraktivt
Et flislim er et sentralt produkt for en flislegger. Så når den (fra våren av) er tilgjengelig i en CO2-redusert og Svanemerket variant (Alfix ProFix Plus), er det relevant at både yrkesfaglærere og lærlinger blir kjent med produktet og får bruke det under opplæringen. Pia Skjøtt-Larsen, utdanningsrådgiver ved Byggeriets uddannelser, er glad for denne utviklingen: «Det er interessant når leverandører lager noe som er bærekraftig. Vi er alltid glade når det går den veien».

I dag er bærekraft en del av murerutdanningen i fag som «byggeri og arbejdsmiljø», men i fremtiden vil det være et selvstendig fag. «Fokuset på å gjøre murerfaget mer miljøvennlig hele veien gjennom er med på å gjøre utdanningen mer attraktiv, blant annet fordi den trekker flere ulike personer inn i murerfaget. Vi jobber for mer mangfold og bærekraft i faget, og de to tingene henger sammen», sier Pia Skjøtt-Larsen.

Hva kan Alfix inspirere med?
Hvilke konkrete tiltak har størst betydning for den grønne omstillingen? Hvilke materialer og systemer er mest bærekraftige? Hvordan forholder vi oss til dokumentasjon og nye klimakrav? Det er inspirasjon å hente i svarene på slike spørsmål, og det kom fra Mikael B. Noe, teknisk prosjektleder i Alfix, under sommerens lærerseminar. Her får du et utvalg:

Hvilke konkrete tiltak har størst betydning?
«Produktutvikling, inkludert valg av råvarer, er et betydelig fokus fordi produksjon av råvarer utgjør den desidert største delen av Alfix’ CO2-avtrykk. Vanligvis er det tre varegrupper; tilslag, sement og tilsetningsstoffer. Hvis vi for eksempel tar for oss tilslag, er det tre områder som har betydning: 1) tilslag kan til en viss grad erstattes med lette fyllstoffer, 2) energien til å produsere lette fyllstoffer er viktig, og 3) tilslag kan hentes lokalt», sier Mikael B. Noe.

Når Alfix for eksempel velger tilsetningsstoffer til et produkt, er det også med et fokus på å oppnå en kvalitet med lavt CO2-utslipp. Mikael B. Noe påpeker: «CO2-utslipp er en viktig del av bærekraft på miljøområdet, men det finnes også andre vesentlige faktorer. Det er også dette de tre grunnpilarene i bærekraftkonseptet ESG er preget av – det er både en miljømessig, sosial og økonomisk kvalitet å ta hensyn til. Det å sikre høy kvalitet og dermed holdbarhet og færre skader/klager gir god mening med tanke på miljøet, men også med tanke på økonomien til entreprenøren. Til slutt har vi alltid det å kunne skape et forbedret arbeidsmiljø i tankene når vi utvikler nye Alfix-produkter. Det kan være lettere bearbeiding, lengre rekkeevne pr. kg i sekken og dermed færre kg. i den sekken som må slepes rundt. Til slutt kan det være støvreduksjon. Rekkeevne og støvreduksjon er for eksempel fordelene ved vårt nye flislim ProFix Plus».

Hvordan forholder vi oss til nye klimakrav?
Fra januar 2023 kommer det nye klimakrav i byggeforskriftene. Dette innebærer at det må gjennomføres klimaberegninger i form av LCA-beregninger (livsløpsanalyse) for nybygg. Bransjen forbereder seg, og en av tingene vi fokuserer på hos Alfix, er å være oppmerksomme på hvordan de nye kravene påvirker mureren. Hva bør en murer vite og gjøre?

Vi har brutt ned de nye kravene til redusert CO2-utslipp fra nybygg, og ser at murerens viktigste rolle i første omgang (fra 2023) er å videreformidle produktenes EPD-er (miljøvaredeklarasjoner) sammen med informasjon om mengder. EPD-ene utgjør grunnlaget for LCA-beregningene, og EPD-ene som følger med produktene, gir den mest nøyaktige beregningen av om bransjespesifikke data alternativt kan benyttes. Som leverandør har Alfix en viktig rolle i delvis å sørge for at produktene har en EPD, og delvis for å gjøre den lett tilgjengelig (f.eks. fra «Byggebasen» eller nettsidene til Alfix).

Møt en Alfixer
26.08.2022

Møt en Alfixer

Bli med til den våte avdelingen av vår produksjon, og møt Torben, som sammen med Freddy og Mikkel håndterer produkter som tetningsmasser, grunning og fasademaling. Her «sjonglerer» de med bøtter, lokk og innsatser – og også med ord: «Hvis vi er bånn i bøtta på våt, så gjør vi en innsats og får lagt lokk på den saken» ”, som Torben sier.

Beskriv kort deg selv, avdelingen din og arbeidsoppgavene dine
Jeg heter Torben Hansen og jobber i det vi kaller våtavdelingen på Alfix, det har jeg gjort i fire år nå. Den kalles våtavdelingen fordi vi produserer de «våte» varene, 1K- og 2K-tetningsmasse, våtromsgrunning, maling, flexbinder m.m.

Jeg ble opprinnelig utdannet innen lagerfag på slutten av 80-tallet, har bygget frysere og har jobbet flere år i næringsmiddelindustrien. I tillegg har jeg jobbet i flere år som ledsager for innbyggere med spesielle behov.

Hvilke oppgaver har du, helt konkret?
Til daglig blander jeg 1K- og 2K-tetningsmasser, dvs. veier ulike produkter i oppmålte mengder og tilsetter dem i riktig rekkefølge i mikseren vår etter en oppskrift fra laboratoriet.

Arbeidsdagen vår er ganske variert med tanke på oppgaver, og det passer meg helt fint. Noen ganger kan en hasteordre endre planene, så vi er i stand til å raskt endre og tilpasse produksjonen etter behovet.

Den typen våtgods som er mest utfordrende å produsere, er også mest spennende. Fasademaling er en av dem, og det krever litt mer av de grå hjernecellene. Produksjonen strekker seg vanligvis over flere dager, noe som er en utfordring og alltid spennende.

Når er arbeidsdagen spesielt bra?
Alt i alt er jeg glad for å være ansatt hos Alfix – det er gode kollegaer her, en god kantine, og for ikke å glemme også en nærhet mellom mennesker som i mine øyne er flinke til å løfte hverandre opp.

«Hvis vi er bånn i bøtta på våt, så gjør vi en innsats og får lagt lokk på den saken.»

Meld på nyhetsbrevet

Her kan du registrere deg for Alfix sitt nyhetsbrev. Du mottar nyhetsbrevet fire ganger årlig.