Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ansvarlige danske systemer
for bygg er vårt DNA

Alfix har siden 2000 jobbet dedikert og målrettet med å minimere miljøpåvirkningen
og samtidig sikre arbeidsmiljøvennlige produkter og løsninger til markedet.

Alfix tar ansvar for mer bærekraft

Se miljødokumentasjon
Se miljødokumentasjon

Profesjonelle danske systemer
til gulv-, vegg- og fasadekonstruksjoner

Alfix er f.eks. ledende leverandør av systemer
med lang holdbarhet for montering av flis i svømmebasseng

Alfix tar ansvar for mer bærekraft

Se miljødokumentasjon
Se miljødokumentasjon

Dansk familieeid virksomhet
- siden 1963

Ansvarlige kvalitetssystemer til alle byggeprosjekter

Alfix tar ansvar for mer bærekraft

Se miljødokumentasjon
Se miljødokumentasjon
Forbrukskalkulator

Bruk én av forbruksberegnerne våre, og få oversikt over forbruket til et større prosjekt eller bare
et enkelt Alfix-produkt. Du kan beregne anbefalt forbruk i kg. pr. produkt.

Du finner blant annet gulv- og veggberegner, fasadeberegner og produktberegner.

Nyheter
02.11.2022
/files/news/verdensmaalscertificeret.jpg

Alfix er bærekraftsertifisert

Den siste destinasjonen i Alfix’ bærekraftreise er et mangfoldig sted hvor vi har fått med hjem en veldig flott suvenir. Den 27. oktober 2022 kom “reisepartneren” vår på besøk og overrakte et sertifikat som synlig bevis på at Alfix nå er bærekraftsertifisert.

AAlfix’ “reisepartner” er i denne sammenhengen Bureau Veritas Danmark som har satt rammene for Alfix gjennom prosessen mot målet. Turen startet om høsten 2021 med en workshop og etterfølgende bærekraftscreening som nå er fulgt opp av en omfattende granskning, som altså har resultert i en sertifisering i FNs bærekraftsmål.

“Alfix’ arbeid med FNs 17 bærekraftsmål har blitt gjennomgått, evaluert og bedømt av eksterne granskere fra Bureau Veritas Danmark, og det er i den grad fortjent at virksomheten har mottatt bærekraftsertifikatet for sin fortløpende og ekstraordinære innsats”, sier Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability, Bureau Veritas Danmark. “Vi har allerede fra den innledende dialogen med ledelsen i Alfix opplevd en visjonær og moderne tankegang, hvor ledelse og medarbeidere ønsker et høyre formål enn bare det å tjene penger”, fortsetter han.

Drevet av ansvar og et ønske om å inspirere
“Vi ønsker å være en ansvarlig byggematerialeprodusent. Derfor har det stor betydning for oss å bli bærekraftsertifisert. Alfix’ visjon er å vinne og inspirere med bærekraftige systemer innen nordisk byggebransje. Når vi også har et ønske om å inspirere andre til mer bærekraftige handlinger, er det viktig med eksterne samarbeidspartnere som kan dokumentere arbeidet vårt fagmessig. Som anerkjent sertifiseringsvirksomhet har Bureau Veritas Danmark derfor vært et godt valgt for oss”, sier Anders Bertelsen Toft, direktør i Alfix.

For Alfix er sertifiseringen et fint godkjentstempel og en anerkjennelse fra eksterne bærekrafteksperter. Det har vært mulig å oppnå sertifikatet på bakgrunn av et flere år langt arbeid med bærekraft i virksomheten, hvor hele teamet har bidratt aktivt. Det handler blant annet om et bærekraftig ledelsessystem, veldokumenterte og sterke forsyningskjeder, mer bærekraftig innkjøp samt ansvarlig drift av fabrikken.

Strategisk arbeider Alfix særlig med bærekraftsmål nr. 8 “Anstendig arbeid og økonomisk vekst” og nr. 12 “Ansvarlig forbruk og produksjon”. I tillegg til dette inngår noen andre bærekraftsmål som er valgt og støttet sekundært.

En rød tråd fra strategi til handling
Essensen av FNs 17 bærekraftsmål er bærekraftig utvikling, som omfatter fokus på miljømessige, sosiale og ledelsesmessige aspekter (ESG-begrepet: Environmental, Social, Governance). Bureau Veritas Danmark skriver bl.a., at det er et must for virksomheter å overveie hvordan de kan bidra til en bedre verden (bureauveritas.dk)). For Alfix handler det også om å gjøre nytte i verden, fra vårt ståsted i den skandinaviske byggebransjen.

I forbindelse med sertifiseringen framhever Bureau Veritas Danmark bl.a., at det er en klar forbindelse mellom strategi, planer og reelle handlinger, en høy grad av dokumentasjon og en dedikert ledelse. Det handler helt konkret om at virksomheten faktisk skal gjøre det den sier at den gjør – og dette er også forutsetningen for at få det ettertraktede sertifikatet som dokumenterer innsatsen innenfor bærekraftsmål.

Neste destinasjon
En milepæl er nådd, men det er stadig langt igjen til mål. For det flytter seg hele tida. Faktisk er det en avgjørende del av forløpet, at det løpende skapes forandringer og forbedringer – også i de kommende årene. Dermed får Alfix igjen besøk av Bureau Veritas Danmark til granskning i 2023 og 2024.

Klik her for at se sertifikatet!

02.11.2022
/files/news/duratherm_tga.jpg

Ny dansk TGA-godkjenning for fasadeisolering med puss

ETA Danmark utsteder godkjenninger som sikrer at materialer lever opp til byggetekniske krav. De har etablert TGA-ordningen (“Teknisk Godkendelse til Anvendelse”), og nå finnes det en TGA som kvalitetssikrer fasadeisoleringssystemer.

Kvalitetssikring og dokumentasjon
TGA-godkjenningen er en kvalitetssikring og dokumentasjon av fasadeisoleringssystemer og skal bidra til å minimere byggeskader og feil. Dette er viktig i en tid hvor stigende energipriser og økte krav til bærekraft har gitt større fokus på fasadeisoleringssystemene. Både dokumentasjonen i det faktisk utførte håndverket skal være i orden for å gi huseierne trygghet i løsningene.

Godt dansk bransjesamarbeid
Bransjeforeningen for eksterne fasadeisoleringssystemer i Danmark (Etics-DK) har samarbeidet med ETA Danmark forut for utstedelsen av en TGA-godkjenning av fasadeisoleringssystemer. Ifølge foreningens direktør Allan Nielsen er ETA-godkjenningen en gevinst både økonomisk, miljø- og sikkerhetsmessig. Den skal bl.a. sikre at det bygges med materialer som lever opp til de byggetekniske kravene.

“Hos ETICS-DK oppfordrer vi på det kraftigste til at prosjektansvarlige og arkitekter er oppmerksomme på at beskrivelser og anbudsmaterialer er konstruksjonsmessig korrekte fra starten av. Det betyr bl.a. at det bygges med TGA-godkjente ETICS-systemer fordi ordentlig dokumentasjon gir gevinst både økonomisk, miljø- og sikkerhetsmessig”, sier Allan Nielsen (kilde: Bygtek.dk)

Estetikk, inneklima og økende energipriser
“Fasadene blir oppgradert og renovert over hele landet i mange forskjellige og spennende prosjekter. Mange boligeiere velger å få etterisolert og pusset fasaden utvendig for å ta huset opp til moderne standarder både av energi- og miljømessige årsaker”, sier Claus B. Høgdal, salgs- og markedsdirektør i Alfix.

Én av de huseierne som har valgt Alfix’ løsning for utvendig isolering, er Stefan Kloth. “Vi valgte systemet for å forbedre boligens estetiske uttrykk, samtidig som vi ønsket et bedre inneklima. I dag er huset uten kuldebroer, inneklimaet er forbedret, og vi har utvilsom redusert det samlede varmeforbruket som følge av renoveringen. Vi merker 100 % forbedringen for inneklima og energiforbruk”, forteller Stefan Kloth.

Se TGA-godkjenningen her!

02.11.2022
/files/news/sh.jpg

Møt en Alfix-er som takker av

Møt Søren Heiwald – en kulturbærer i Alfix, som har vært med de siste 32 årene og nå takker av for at nyte sitt otium. Alle som kjenner Søren, vet at man aldri er i tvil om at han er på anlegget, fordi det blir fortalt historier og ledd, og det er alltid god stemning rundt ham.

Søren har fram til utgangen av oktober 2022 vært salgskonsulent i Midt-Sydjylland og på Fyn, og før han kom til Alfix, jobbet han bl.a. 10 år som selvstendig murmester.

De tre vanlige Møt en Alfixer-spørsmålene er skiftet ut med tre spørsmål som handler om å ha vært hos Alfix i ordentlig mange år.

Hva har holdt deg i jobben så lenge?

“Jeg har kjørt hverdagen slik det passer meg – selvsagt ut fra firmaets retningslinjer – og det har vært et fritt, herlig og ukomplisert arbeidsliv. Jeg har gått glad på jobb hver dag, og det er akkurat det som har drevet meg.”

Hva er den største forandringen på de 32 årene?

“Alfix har vokst i mer enn én forstand. Ut over økt omsetning er antallet ansatte mer enn fordoblet på de 32 årene, mens antallet produkter er tre- til firedoblet i perioden. Det er herlig å være del av en suksess”.

Hvordan er Alfix som arbeidsplass?

“Til tross for den store tilveksten i antall ansatte opplever jeg at det kollegiale samarbeidet fortsatt er veldig tett. I tillegg til å ha en sjef som behandler meg med respekt, og som jeg setter ordentlig pris på, har jeg også riktig gode kollegaer. Vi jobber som et team og gjør hverandre gode.

Alfix skiller seg fra andre ved at man her tar seg av og passer på hverandre. Det er mer enn bare arbeidsrelasjoner. Og det gjelder fortsatt, selv om vi er over 50 ansatte i dag. Her er ingen viktigere enn andre.”

Takk

Til slutt kommer det en stor takk fra både Alfix og Søren Heiwald. Takk for det store frammøte på samlingen 13. oktober, da vi hyllet alt det som Søren har vært med å bygge opp. “Det var en helt fantastisk og stor dag. Jeg kommer aldri til å glemme den”, forteller Søren.

Han ser fra mot en hverdag som fortsetter med blant annet golf, svømming og vedlikehold av huset sitt fra 1937. Det blir uten tvil fortsatt en aktiv hverdag. Og så blir han medlem av Alfix’ seniorklubb sammen med andre gode tidligere kollegaer.

02.11.2022
/files/news/lysestager.jpg

Fra kvalitetskontroll til lysestaker

Restprodukter får nytt liv – både i det store og det små. Her er en av de mer kreative som lyste opp til en samling vi avholdt nylig. Andre rester ender for eksempel opp som veifyll.

En lysestake er ikke bare en lysestake. Lysestaken på bildet er også et restprodukt fra en kvalitetskontroll av en selvutflytende sparkelmasse. Helt nøyaktig en rest Alfix PlaneMix 50, som vanligvis brukes til avretting og planering av gulv.

På Alfix’ laboratorium utføres daglig kvalitetskontroll av produkter som en del av et omfattende kvalitetsledelsesprogram. Derfra kommer det noen produktrester, og noen av dem blir brukt på kreativt vis. Over tid har det samlet seg en flokk ugler, en isbjørn og lysestaker i forskjellige avskygninger lagd av sparkelmasse.

Fra kreative smårester til flere tonn med avfall
Tilbake til lysestaken så ble den og ca. 40 kloner lagd til en samling i oktober, hvor vi sa takk og på gjensyn til Søren Heiwald, salgskonsulent og murer hos Alfix i over 32 år. Lysestakene pyntet opp, men i det store restregnskapet forblir de pynt. Laboratoriets produktrester er små sammenlignet med produksjonens.

Alfix’ restavfall fra produksjonen kildesorteres og gjenbrukes med høy gjenbruksprosent i samarbeid med miljøvirksomheten Marius Pedersen. Vi har et omfattende avfallssorteringsanlegg og gjenbruker så mye som overhodet mulig. Les ev. mer om Alfix’ samarbeid med Marius Pedersen her!

26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_groen_omstilling.jpg

Bærekraft på timeplanen til murerutdanningen

På murerutdanningen vil grønn omstilling ta stadig større plass. Dermed var dette også et tema da utdanningens faglærere i sommer var samlet på et faglærerseminar.

Her kunne de bl.a. høre om Alfix – men hvorfor er Alfix interessant i denne sammenheng?

En utvikling som gjør muring mer attraktivt
Et flislim er et sentralt produkt for en flislegger. Så når den (fra våren av) er tilgjengelig i en CO2-redusert og Svanemerket variant (Alfix ProFix Plus), er det relevant at både yrkesfaglærere og lærlinger blir kjent med produktet og får bruke det under opplæringen. Pia Skjøtt-Larsen, utdanningsrådgiver ved Byggeriets uddannelser, er glad for denne utviklingen: «Det er interessant når leverandører lager noe som er bærekraftig. Vi er alltid glade når det går den veien».

I dag er bærekraft en del av murerutdanningen i fag som «byggeri og arbejdsmiljø», men i fremtiden vil det være et selvstendig fag. «Fokuset på å gjøre murerfaget mer miljøvennlig hele veien gjennom er med på å gjøre utdanningen mer attraktiv, blant annet fordi den trekker flere ulike personer inn i murerfaget. Vi jobber for mer mangfold og bærekraft i faget, og de to tingene henger sammen», sier Pia Skjøtt-Larsen.

Hva kan Alfix inspirere med?
Hvilke konkrete tiltak har størst betydning for den grønne omstillingen? Hvilke materialer og systemer er mest bærekraftige? Hvordan forholder vi oss til dokumentasjon og nye klimakrav? Det er inspirasjon å hente i svarene på slike spørsmål, og det kom fra Mikael B. Noe, teknisk prosjektleder i Alfix, under sommerens lærerseminar. Her får du et utvalg:

Hvilke konkrete tiltak har størst betydning?
«Produktutvikling, inkludert valg av råvarer, er et betydelig fokus fordi produksjon av råvarer utgjør den desidert største delen av Alfix’ CO2-avtrykk. Vanligvis er det tre varegrupper; tilslag, sement og tilsetningsstoffer. Hvis vi for eksempel tar for oss tilslag, er det tre områder som har betydning: 1) tilslag kan til en viss grad erstattes med lette fyllstoffer, 2) energien til å produsere lette fyllstoffer er viktig, og 3) tilslag kan hentes lokalt», sier Mikael B. Noe.

Når Alfix for eksempel velger tilsetningsstoffer til et produkt, er det også med et fokus på å oppnå en kvalitet med lavt CO2-utslipp. Mikael B. Noe påpeker: «CO2-utslipp er en viktig del av bærekraft på miljøområdet, men det finnes også andre vesentlige faktorer. Det er også dette de tre grunnpilarene i bærekraftkonseptet ESG er preget av – det er både en miljømessig, sosial og økonomisk kvalitet å ta hensyn til. Det å sikre høy kvalitet og dermed holdbarhet og færre skader/klager gir god mening med tanke på miljøet, men også med tanke på økonomien til entreprenøren. Til slutt har vi alltid det å kunne skape et forbedret arbeidsmiljø i tankene når vi utvikler nye Alfix-produkter. Det kan være lettere bearbeiding, lengre rekkeevne pr. kg i sekken og dermed færre kg. i den sekken som må slepes rundt. Til slutt kan det være støvreduksjon. Rekkeevne og støvreduksjon er for eksempel fordelene ved vårt nye flislim ProFix Plus».

Hvordan forholder vi oss til nye klimakrav?
Fra januar 2023 kommer det nye klimakrav i byggeforskriftene. Dette innebærer at det må gjennomføres klimaberegninger i form av LCA-beregninger (livsløpsanalyse) for nybygg. Bransjen forbereder seg, og en av tingene vi fokuserer på hos Alfix, er å være oppmerksomme på hvordan de nye kravene påvirker mureren. Hva bør en murer vite og gjøre?

Vi har brutt ned de nye kravene til redusert CO2-utslipp fra nybygg, og ser at murerens viktigste rolle i første omgang (fra 2023) er å videreformidle produktenes EPD-er (miljøvaredeklarasjoner) sammen med informasjon om mengder. EPD-ene utgjør grunnlaget for LCA-beregningene, og EPD-ene som følger med produktene, gir den mest nøyaktige beregningen av om bransjespesifikke data alternativt kan benyttes. Som leverandør har Alfix en viktig rolle i delvis å sørge for at produktene har en EPD, og delvis for å gjøre den lett tilgjengelig (f.eks. fra «Byggebasen» eller nettsidene til Alfix).

26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_torben.jpg

Møt en Alfixer

Bli med til den våte avdelingen av vår produksjon, og møt Torben, som sammen med Freddy og Mikkel håndterer produkter som tetningsmasser, grunning og fasademaling. Her «sjonglerer» de med bøtter, lokk og innsatser – og også med ord: «Hvis vi er bånn i bøtta på våt, så gjør vi en innsats og får lagt lokk på den saken» ”, som Torben sier.

Beskriv kort deg selv, avdelingen din og arbeidsoppgavene dine
Jeg heter Torben Hansen og jobber i det vi kaller våtavdelingen på Alfix, det har jeg gjort i fire år nå. Den kalles våtavdelingen fordi vi produserer de «våte» varene, 1K- og 2K-tetningsmasse, våtromsgrunning, maling, flexbinder m.m.

Jeg ble opprinnelig utdannet innen lagerfag på slutten av 80-tallet, har bygget frysere og har jobbet flere år i næringsmiddelindustrien. I tillegg har jeg jobbet i flere år som ledsager for innbyggere med spesielle behov.

Hvilke oppgaver har du, helt konkret?
Til daglig blander jeg 1K- og 2K-tetningsmasser, dvs. veier ulike produkter i oppmålte mengder og tilsetter dem i riktig rekkefølge i mikseren vår etter en oppskrift fra laboratoriet.

Arbeidsdagen vår er ganske variert med tanke på oppgaver, og det passer meg helt fint. Noen ganger kan en hasteordre endre planene, så vi er i stand til å raskt endre og tilpasse produksjonen etter behovet.

Den typen våtgods som er mest utfordrende å produsere, er også mest spennende. Fasademaling er en av dem, og det krever litt mer av de grå hjernecellene. Produksjonen strekker seg vanligvis over flere dager, noe som er en utfordring og alltid spennende.

Når er arbeidsdagen spesielt bra?
Alt i alt er jeg glad for å være ansatt hos Alfix – det er gode kollegaer her, en god kantine, og for ikke å glemme også en nærhet mellom mennesker som i mine øyne er flinke til å løfte hverandre opp.

«Hvis vi er bånn i bøtta på våt, så gjør vi en innsats og får lagt lokk på den saken.»

26.08.2022
/files/news/alfix_facadearbejde_07-2022.jpg

Sensommerpuss – gode råd for fasadearbeid

Det ideelle tidspunktet for å jobbe utendørs med puss er når temperaturen er mellom 5 °C og 25 °C, det er tørt vær og ingen direkte sol på fasaden. Dermed byr sensommeren på gode muligheter for fasadearbeid, men hva bør du være spesielt oppmerksom på? Vi har fått hjelp av en murermester fra Bornholm for å kunne komme med praktisk innsikt og gode råd til sensommerens fasadearbeid.

Fasadefornyelse på Bornholm
I Nexø på Bornholm har PL Entreprise nettopp reparert den utslitte fasaden til et boligkompleks på et 400 m2 (det gule på bildet). Arbeidet startet i fjor sommer og ble avsluttet rundt påske i år: «Vi har jobbet på en eldre eiendom der fasaden trengte en kjærlig hånd. Det var både sprekker og en del løs puss. Vi utførte kun arbeidet når eiendommen var best beskyttet mot vind og vær. Det vi si at vi ikke jobbet i sterk sol, ved for høye temperaturer eller ved frost», sier Jens Frederiksen, murermester i PL Entreprise.

Til fasaderenoveringen har Jens Frederiksen og hans kollegaer brukt fasadepuss og maling fra Alfix: «Som med alt annet arbeid vi utfører, er det viktig å bruke ordentlige produkter, hvor du har satt deg grundig inn i arbeidsprosessene på forhånd. Vi sandblåste først bygningen og brukte deretter Alfix’ DuraPuds- og DuraDec løsninger, som har sterk festeevne mot underlaget» (anvendte produkter: Alfix DuraPuds 710 og Alfix DuraDec 8000 SR).

Festeevnen er avgjørende
Fasader skal selvsagt tåle det meste i all slags vær. Både på Bornholm og i andre deler av landet. Det er dette løsningene fra Alfix er spesielt egnet for: «Med pussede vegger ser man ofte at spesielt de nordvendte og mer eksponerte fasadene får tilsmussing og misfarging med årene. Men det kan overvinnes ved å bruke DuraPuds-produkter og DuraDec-silikonharpiksmaling, som gjør veggene mindre mottakelige», forklarer Alf Busk, konsulent i Alfix.

Han forteller videre at det også er viktig at produktene ikke brukes på kalkbaserte fasader, og at underlaget er godt klargjort før arbeidet starter: «Fasaden må først rengjøres grundig fordi murstein og fuger skal være i en slik tilstand at det kan dannes et bærekraftig underlag for fasadepussen. Dette er et av de viktigste rådene jeg kan gi. Og det er selvsagt viktig med en god, diffusjonsåpen fasademaling slik at huset kan puste».

Sesongens høydepunkter
Vanligvis starter pussesongen om våren. Så fort vi er stabilt over frysepunktet, er det bare å sette i gang. Om sommeren kan direkte sol og høye temperaturer gjøre at produktene ikke får de optimale herdeforholdene, og derfor må man være forsiktig i denne perioden. Høsten har gode temperaturer, men faren for regn lurer.

Dermed har alle årstider sine utfordringer, men når vi beskytter mot regn hele året og mot kraftig uttørking om sommeren, eller når vinden tar tak, er det gode forhold for fasadearbeid. Siden vintermånedene ofte er våte og kalde, anbefales ikke utendørs puss i denne perioden, med mindre du dekker helt til.

Se vår veiledning om fasadearbeid her

26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_borsen_profix_plus_5.jpg

Hvorfor er Alfix en «Børsen Bæredygtig Case»?

Børsen Bæredygtig presenterte i juni 2022 «Børsen Bæredygtig Cases», som fremhever 50 innovative og grønne prosjekter i dansk næringsliv.
Alfix er representert under overskriften: «Alfix sænker klimaaftrykket på fliseklæb.» Det handler om å gjenskape sitt bestselgende produkt i en CO2-redusert versjon.

Det er snakk om flislimet Alfix ProFix Plus som er lansert i en plussversjon med et redusert CO2-avtrykk på 27 prosent sammenlignet med vanlig Alfix ProFix.

Råvarer sett med grønne briller
Framstillingen av råmaterialer samt all transport av disse utgjør over 98 % av den samlede CO2-påvirkningen fra byggekjemiske produkter. Dette gjelder både generelt og for Alfix. Derfor er det både opplagt og nødvendig å fokusere på klimaavtrykket til råvarene for å kunne jobbe seriøst med bærekraft i vår bransje.

Med det nye CO2-reduserte produktet har vi sett på sammensetningen av råvarer med nye briller og tatt i bruk råvarer med lavest mulig klimapåvirkning. Rent konkret er det for eksempel benyttet CO2-redusert sement, biobasert polymerplast og lette fyllstoffer, naturprodukter fra utdødde europeiske vulkaner. Dette naturlig skapte lette fyllstoffet bidrar også til lang rekkevidde.

Det forbedrede ressursforbruket til produktet støttes av en ny type emballasje basert på FSC-sertifisert papir og en indre plastfilm laget av 100 % resirkulert plast. I tillegg oppnås det en støvreduksjonen ved hjelp av en ny teknikk, som reduserer forbruket av oljen som ellers benyttes, med mer enn 90 %. Svanemerket og Emicode EC1 Plus dokumenterer at produktet har minimal innvirkning på inneklimaet i boliger.

«Grøn gazelle» i et stolt år
Børsen hyller hvert år gasellebedrifter som driver vekst og innovasjon. Tanken bak «Børsen Bæredygtige Cases» er blant annet å hylle de mange grønne initiativene i næringslivet på tvers av bransjer på samme måte.

De 50 casene er utvalgt av redaksjonen for «Børsen Bæredygtig» i tett samarbeid med analysebyrået Wilke og et rådgivende panel av bærekraftprofiler fra næringslivet. Initiativet sikter på å bidra til den kulturendringen som ifølge initiativtakerne til syvende og sist forventes å avgjøre graden av bærekraft.

Hos Alfix er vi stolte og takknemlige for å ha blitt valgt ut som en av de første «grønne gazeller». Dette bidrar til at 2022 alt i alt blir et stolt år. For det er også året da Alfix ble nominert til «Årets Virksomhed» fra Business Kolding, samt «Byggeriets Klimapris» og «Byggeriets Miljøpris» fra Danske Byggecentre, og miljøprisen ble også vunnet.

Se Børsens topp 50 «bæredygtige cases» her

21.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_borsen_3.jpg

Alfix utnevnt til “Børsen Bæredygtig Case 2022”

Med utviklingen av et CO2-redusert flislim er Alfix blant de 50 danske virksomhetene som avisa Børsen har utnevnt til “Børsen Bæredygtig Case” i juni 2022. Børsen er Danmarks ledende næringslivsavis.

“Børsen Bæredygtig Cases” er ett nyt initiativ med mål om å vise gode grønne eksempler på konkrete og skalerbare prosjekter det jobbes med i danske virksomheter. Det skal inspirere alle og samtidig hylle de 50 utvalgte prosjektene. Børsen er Danmarks ledende næringslivsavis.

Flislim bidrar til å motvirke klimaendringer
I kategorien “Motvirkning av klimaendringer” er Alfix valgt ut for å utvikle et nytt flislim – Alfix ProFix Plus – som reduserer klimaavtrykket med 27 % sammenlignet med det vanlige flislimet Alfix ProFix. Perspektivet – og forventningen – er at det nye produktet kan ta over plassen som Alfix’ mestselgende produkt.

Det nye CO2-reduserte flislimet Alfix ProFix Plus passer perfekt til miljøsertifiserte byggeprosjekter som f.eks. svanemerkede bygg samt DGNB-prosjekter. Produktet er for øvrig også Danmarks første svanemerkede flislim.

Det er sammensetningen av råstoffene som er helt avgjørende for at det har vært mulig å redusere flislimets klimaavtrykk. Framstilling av råmaterialer samt all transport utgjør nemlig over 98 % av den samlede CO2-påvirkningen fra Alfix. De nye råstoffene er bl.a. en CO2-redusert sement og et naturlig fyllstoff.

En hyllest til grønne initiativer på tvers av bransjer
De 50 casene er utvalgt av redaksjonen for “Børsen Bæredygtig” i tett samarbeid med analysebyrået Wilke og et rådgivende panel av bærekraftprofiler fra næringslivet. Idéen bak initiativet er bl.a. å hylle næringslivets mange grønne initiativer, på samme måte som Børsen hvert år hyller de gasellevirksomhetene som driver vekst og innovasjon. Initiativet sikter på å bidra til den kulturendringen som til syvende og sist forventes å avgjøre graden av bærekraft.

Vi i Alfix er stolte og takknemlige for å være blant “Børsens Bæredygtige Cases” for 2022.
Anerkjennelsen er betydningsfull, særlig fordi den kommer i forlengelse av at Alfix i mai vant “Byggeriets Miljøpris 2022” for sitt ambisiøse arbeid med miljø og arbeidsmiljø. Det gir en plattform for å komme enda bredere ut og inspirere med mer bærekraftige systemer til anlegg – og ikke bare i anleggsbransjen, men også i næringslivet generelt sett.

Les mer om Alfix’ arbeid med bærekraft: CSR (alfix.com)

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_mikael.jpg

Møt en fra Alfix - Mikael Noe, teknisk prosjektleder i teknisk avdeling

Beskriv kort deg selv, avdelingen din og arbeidsoppgavene dine:
Jeg er utdannet murer og etter det bygningskonstruktør. Jeg startet his Alfix i 2013. Når jeg ikke er på jobb, bruker jeg all ledig tid til klatring, reising, løping, foreningsliv og familien min.

I teknisk avdeling er vi tre kollegaer, og har kontor på fabrikken i Kolding. Vi har et tett samarbeide internt, men har likevel forskjellige arbeidsområder. Arbeidsoppgavene er varierte. De spenner fra helt vanlige hverdagsoppgaver som det å skrive en veiledning til et konkret prosjekt, undervisning og opplæring i bruk av produktene, undervisning i kravene og reglene som utgjør bygglovverket og de reglene som ligger til grunn for alt arbeid som skal utføres i våtrom, på fasader m.m.

En annen og viktig del av hverdagen min er befaring på steder med byggeskader. Det er viktig for oss å forstå hvorfor og når en skade har opptrådt. Både for å kunne hjelpe kundene, men også for at vi skal kunne utvikle holdbare produkter som kan motstår den belastningen som de utsettes for. Når vi forstår hva årsaken til skaden er, blir det letere å lage gode tekniske beskrivelser, og dermed skape trygge kunder. Dette er alle spennende oppgaver.

Hvilke oppgaver har du, helt konkret?
Det er mange. En oppgave kan være befaring av en skade. Dette er en oppgave som normalt kommer inn på kontoret fra en av våre egne salgskonsulenter, eller en håndverker som jar tatt direkte kontakt. I første omgang prøver vi å få en oversikt over omfanget og karakteren til skaden. Det gjør vi med hjelp av bilder og samtaler. Ofte kan vi hjelpe direkte på telefonen, når vi sammenholder skadebildet med det som blir fortalt.

Andre ganger må jeg ta turen ut til byggeplassen, og danne meg et eget inntrykk der. Ofte tar vi med oss prøver tilbake til kontoret, for nærmere analyse – for at vi skal komme tettere på årsakene til skaden, og forstå hvorfor den inntraff. Deretter vil jeg normalt lage en «befaringsrapport» der jeg redegjør for skadeårsaken. Det er ikke alltid vi kan konkludere hva årsaken er med sikkerhet, men kunsten er å kunne komme med en sannsynlig årsak, basert på vår mangeårige erfaring.

Ja, så har vi nettopp gjennomført en rekke med Alfix Pro Club nettverksmøter i hele Danmark. Pro Club består av et par fagdager for murere som alle kretser rundt et aktuelt tema. Jeg står normalt for det faglige innholdet på disse arrangementene. I månedene fram mot arrangementet skal alt planlegges, og der er vi heldigvis et godt team som sørger for at oppgaven løftes i fellesskap – det består blant annet av salg, markedsføring og teknisk avdeling. Det er både spennende og intensivt når det står på som verst.

Når er arbeidsdagen spesielt bra?
Arbeidsdagen min er spesielt god når jeg føler at vi utgjør en positiv forskjell. I det lille perspektivet: Når vi hjelper murere slik at de unngår skader, og at de opplever en glede når de bruker produktene våre. I det store perspektivet: Når vi lykkes med å skape en mer ansvarlig og bærekraftig bransje, slik at vi samlet sett bidrar til å skape en større trygghet med løsningene vi har.

I teknisk avdeling har vi et godt samarbeid, og det er med på å skape et godt arbeidsmiljø.

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_skills_2.jpg

Den første tredoble danske mester i Skills historie er en fliselegger.

For første gang i historien til Skills Danmark er det kåret en tredobbel dansk mester. Innehaveren av denne imponerende tittelen er flislegger Kenny Bech Bruun. «En sterk kandidat i et utrolig jevnt felt» kom det fra landslagstrener Lars Schmidt rett før konkurransen. Hva sier så den nye danske mesteren selv?

Når han skal kommentere at han for tredje gang har vunnet, sier 22-årige Kenny Bech Bruun det så jysk som det kan sies: «Det er stille og rolig».

«Selv om det er tredje gang jeg vinner, så har det ikke vært en eneste gang der jeg har tenkt at dette er en vinneroppgave. Jeg har alltid tenkt at det har vært noe som kunne vært gjort bedre, og jeg har aldri vært helt tilfreds» reflekterer Kenny Bech Bruun. Han stiller høye krav til seg selv og den kvaliteten han leverer. Som mange murere jobber han kun på akkord, og holdningen er klar: Det skal ikke ødelegge for kvaliteten. «Det er bedre å gjøre det rett første gang» som han sier.

Det at Kenny Bech Bruun er kritisk til seg selv er med på å gjøre ham bedre. Og det er noe av det han får ut av å delta i Skills. «Du lærer alltid mye når du er deltaker i konkurransen, og du blir mye mer kritisk il deg selv» som han sier.

Det er et godt håndverk som driver ham, framfor det å vinne. «For meg handler Skills mest om å lage gode resultater, og kose meg sammen med de andre deltakerne. Vi kjenner hverandre godt, og har et godt samarbeid under Skills. Alt kan bli avgjort av en enkelt millimeter, og det handler mest om hvem det er som har gjort det beste håndverket akkurat den dagen» kommer det i all beskjedenhet fra Kenny Bech Bruun, som fikk svennebrevet i september 2021, og til daglig jobber hos Alex Poulsen i Vejen – for det meste med nybygg, f.eks. bad og oppganger.

Helt gal etter flislimet Alfix ProFix
Kenny Bech Bruun jobber med produktene til Alfix, både i konkurranser og i hverdagen. Men har han et favorittprodukt? «Jeg setter virkelig pris på Flislimet Alfix ProFix, og det er det jeg har brukt lengst. Jeg bruker Alfix ProFix til alt – både gulv og vegger» sier Kenny Bech Bruun.

Konkurransen fortsetter internasjonalt
Neste destinasjon for Kenny Bech Bruun er det uoffisielle europamesterskapet for flisleggere, som han i øyeblikket trener til, sammen med årets andreplass, Kristian Bak Hansen. De to skal til Augsburg i Tyskland i juli.

Kenny Bech Bruun har i tillegg kvalifisert seg til VM, som skulle avholdes i Shanghai i oktober 2022, men som dessverre er avlyst på grunn av koronasituasjonen i Kina. Annonsørene vurderer alternative steder, noe som vil bli annonsert i midten av juni.

Som stolt hovedsponsor for flisleggerfaget ved Skills vil vi hos Alfix bare ønske lykke til med konkurransene!

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_auh.jpg

Aarhus universitetssykehus – om valget av lim til 1800 m2 naturstein

Forum, det nye landemerket til Aarhus universitetssykehus i Skejby er et åpent og lyst bygg på 14 etasjer som inviterer til samvær. Lekre naturstein er et gjennomgående element i hele bygget, og bidrar til den imøtekommenheten og hjemmefølelsen som arkitekten har lagt stor vekt på.

Lim for naturstein eller vanlig flislim?
Flisene som er benyttet på universitetssykehuset er 40 cm brede, og i forskjellige lengder. Flislimet som er nøye utvalgt: «Naturstein er svært individuelle, og det er derfor svært viktig at flislimet som brukes blir testet med flisene før man legger 1 800 m2 med naturstein. Etter en test med et eget lim for naturstein og den ordinære varianten av Alfix ProFix, ble Alfix ProFix valgt på grunn at dette limet har en vesentlig lengre åpentid og er god å jobbe med, og den sparer oss for mye tid» forteller murermester Jesper Sørensen fra Horsens Murer Service ApS.

Han er glad for at de hadde et godt beslutningsgrunnlag, bl.a. på grunn av tester som er utført på laboratoriet til Alfix i Kolding. Siden vannpåvirkningen fra et vanlig flislim kan gi skjolder og misfarging på framsiden av naturstein, var en test av fuktfølsomheten til flisene avgjørende for valg av lim.

Det er viktig å kjenne porøsiteten til naturstein
Naturstein er et naturlig materiale som gir et lekkert og eksklusivt utseende og fargespill som det er vanskelig å etterligne med f.eks. keramiske fliser. Naturstein finnes i mange forskjellige kvaliteter, inkludert både harde og mykere typer, fra ikke-porøse (f.eks. granitt) til svært porøse (f.eks. sandstein) – og man trenger en kunnskap om alle disse når man skal velge naturstein, slik at man kan velge den rette typen i henhold til belastningsgraden på den aktuelle prosjektet.

Det er svært viktig at man vet porøsiteten, blant annet for at man skal kunne velge rett flislim, siden porøsiteten også er en angivelse av flisens følsomhet ovenfor fukt. Hvis det er snakk om en naturstein som er følsom ovenfor fukt må det brukes et spesiallim for naturstein, som Alfix QuickFix Premium. Naturstein som ikke er fuktfølsom, kan festes med en rekke med forskjellige typer av flislim, som Alfix ProFix, som er det som benyttes på prosjektet i Skejby.

Fra Alfix ProFix til Alfix ProFix Plus?
Jesper Sørensen grunnla Horsens Murer Service ApS i 2009 og har helt siden starten benyttet seg av produktene fra Alfix, så med årene har det blitt mange tonn med Alfix ProFix flislim. Vil han nå bytte til den nye CO2-reduserte versjonen, Alfix ProFix Plus? «Vi har ikke bytte enda, men regner med at vi vil benytte den nye Alfix ProFix Plus på et prosjekt i Hedenstad, da dette er et DGNB Gold-sertifisert prosjekt» forteller han. Han opplever at bærekraft er mer på dagsordenen i dag enn bare for et par år siden, og det er en utvikling han føler han er en del av.

Produkter fra Alfix benyttet på prosjektet i Skejby
• Flislim: Alfix ProFix
• Primer: Alfix PlaneMix
• Fugemasse: Alfix QuickFuge – Premium 8

Alfix historien

Alfix er en dansk, familieeid virksomhet som ble grunnlagt i 1963 av Hans Carstensen Toft (1916–2003).
H. C. Tofts bakgrunn var mange års erfaring med salg til byggematerialbransjen, senest som representant for en grossist for keramiske fliser.