Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bærekraft på timeplanen til murerutdanningen

image

På murerutdanningen vil grønn omstilling ta stadig større plass. Dermed var dette også et tema da utdanningens faglærere i sommer var samlet på et faglærerseminar.

Her kunne de bl.a. høre om Alfix – men hvorfor er Alfix interessant i denne sammenheng?

En utvikling som gjør muring mer attraktivt
Et flislim er et sentralt produkt for en flislegger. Så når den (fra våren av) er tilgjengelig i en CO2-redusert og Svanemerket variant (Alfix ProFix Plus), er det relevant at både yrkesfaglærere og lærlinger blir kjent med produktet og får bruke det under opplæringen. Pia Skjøtt-Larsen, utdanningsrådgiver ved Byggeriets uddannelser, er glad for denne utviklingen: «Det er interessant når leverandører lager noe som er bærekraftig. Vi er alltid glade når det går den veien».

I dag er bærekraft en del av murerutdanningen i fag som «byggeri og arbejdsmiljø», men i fremtiden vil det være et selvstendig fag. «Fokuset på å gjøre murerfaget mer miljøvennlig hele veien gjennom er med på å gjøre utdanningen mer attraktiv, blant annet fordi den trekker flere ulike personer inn i murerfaget. Vi jobber for mer mangfold og bærekraft i faget, og de to tingene henger sammen», sier Pia Skjøtt-Larsen.

Hva kan Alfix inspirere med?
Hvilke konkrete tiltak har størst betydning for den grønne omstillingen? Hvilke materialer og systemer er mest bærekraftige? Hvordan forholder vi oss til dokumentasjon og nye klimakrav? Det er inspirasjon å hente i svarene på slike spørsmål, og det kom fra Mikael B. Noe, teknisk prosjektleder i Alfix, under sommerens lærerseminar. Her får du et utvalg:

Hvilke konkrete tiltak har størst betydning?
«Produktutvikling, inkludert valg av råvarer, er et betydelig fokus fordi produksjon av råvarer utgjør den desidert største delen av Alfix’ CO2-avtrykk. Vanligvis er det tre varegrupper; tilslag, sement og tilsetningsstoffer. Hvis vi for eksempel tar for oss tilslag, er det tre områder som har betydning: 1) tilslag kan til en viss grad erstattes med lette fyllstoffer, 2) energien til å produsere lette fyllstoffer er viktig, og 3) tilslag kan hentes lokalt», sier Mikael B. Noe.

Når Alfix for eksempel velger tilsetningsstoffer til et produkt, er det også med et fokus på å oppnå en kvalitet med lavt CO2-utslipp. Mikael B. Noe påpeker: «CO2-utslipp er en viktig del av bærekraft på miljøområdet, men det finnes også andre vesentlige faktorer. Det er også dette de tre grunnpilarene i bærekraftkonseptet ESG er preget av – det er både en miljømessig, sosial og økonomisk kvalitet å ta hensyn til. Det å sikre høy kvalitet og dermed holdbarhet og færre skader/klager gir god mening med tanke på miljøet, men også med tanke på økonomien til entreprenøren. Til slutt har vi alltid det å kunne skape et forbedret arbeidsmiljø i tankene når vi utvikler nye Alfix-produkter. Det kan være lettere bearbeiding, lengre rekkeevne pr. kg i sekken og dermed færre kg. i den sekken som må slepes rundt. Til slutt kan det være støvreduksjon. Rekkeevne og støvreduksjon er for eksempel fordelene ved vårt nye flislim ProFix Plus».

Hvordan forholder vi oss til nye klimakrav?
Fra januar 2023 kommer det nye klimakrav i byggeforskriftene. Dette innebærer at det må gjennomføres klimaberegninger i form av LCA-beregninger (livsløpsanalyse) for nybygg. Bransjen forbereder seg, og en av tingene vi fokuserer på hos Alfix, er å være oppmerksomme på hvordan de nye kravene påvirker mureren. Hva bør en murer vite og gjøre?

Vi har brutt ned de nye kravene til redusert CO2-utslipp fra nybygg, og ser at murerens viktigste rolle i første omgang (fra 2023) er å videreformidle produktenes EPD-er (miljøvaredeklarasjoner) sammen med informasjon om mengder. EPD-ene utgjør grunnlaget for LCA-beregningene, og EPD-ene som følger med produktene, gir den mest nøyaktige beregningen av om bransjespesifikke data alternativt kan benyttes. Som leverandør har Alfix en viktig rolle i delvis å sørge for at produktene har en EPD, og delvis for å gjøre den lett tilgjengelig (f.eks. fra «Byggebasen» eller nettsidene til Alfix).

Meld på nyhetsbrevet

Her kan du registrere deg for Alfix sitt nyhetsbrev. Du mottar nyhetsbrevet fire ganger årlig.