Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En verden til forskjell

image

Hos Alfix ønsker vi å spille en viktig rolle. Som familieeid dansk virksomhet ønsker vi å løfte et større ansvar og bidra til noe større enn kun økonomisk vekst i vår del av den skandinaviske byggebransjen. Vi jobber aktivert for mer bærekraftig anleggsvirksomhet til glede for både dagens og kommende generasjoner.

«En verden til forskjell» er per definisjon en stor forskjell. Og den ambisjonen har vi i Alfix. Ambisjonen er å hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å oppnå mer bærekraft med våre produkter og systemer. Derfor er ordlyden i Alfix’ visjon også at vi jobber for både å vinne og inspirere – med et større formål i sikte.
Kilde til «Om Alfix» på hjemmesiden hvor visjonen er formulert

En sertifisering til forskjell
FNs 17 bærekraftsmål utgjør en opplagt ramme for bærekraftsarbeid anno 2023. Dette har vi tatt til oss i Alfix – for å kunne spille en viktig rolle. Slik ble Alfix bærekraftsmålsertifisert høsten 2022. Det gjør vi for å sikre dokumentasjon og framdrift under arbeidet med bærekraftsmålene. Dokumentasjonen ligger bl.a. i at den anerkjente sertifiseringsvirksomheten Bureau Veritas har gjennomgått, evaluert og bedømt Alfix. Sertifiseringen omfatter alt fra strategiske målsetninger, konkret produktutvikling og drift av fabrikken relatert til strategisk utvalgte bærekraftsmål og delmål i virksomheten.

Prosessen strekker seg fram til høsten 2025 hvor Alfix årlig blir besøkt og evaluert av Bureau Veritas. Alfix jobber strategisk med bærekraftsmål nr. 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» og nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Det er nettopp innenfor disse to bærekraftsmålene at Alfix som dansk byggematerialeprodusent virkelig kan spille en viktig rolle. I tillegg jobber vi med tre sekundære bærekraftsmål som er med på å fullføre den helhetlige og proaktive tilnærmingen til mer bærekraft i virksomheten.

Se Verdensmålsertifikatet - klik her!

Et land til forskjell – dansk produsent
Med bærekraftsmålene i Alfix’ verktøykasse vender vi blikket mot det landet som riktignok er lite, men likevel kan spille en viktig rolle. Alfix ble grunnlagt i Kolding for snart 60 år siden og er fortsatt familieeid og 100 % dansk.

Vi er stolte av ståstedet vårt, og vi er alltid tett på de skandinaviske byggeplassene. Både fysisk og mentalt. Det er ikke langt fra Alfix-fabrikken i Kolding ut til håndverkerne, noe som er et pluss for byggeprosjektenes samlede klimaregnskap når vi skal transportere mange paller med byggematerialer.
Det lokale innslaget på det skandinaviske markedet utgjør dermed en forskjell når det gjelder «kortreiste kilometere». Kort avstand fra produsenten ut til alle forhandlerne og byggeplassene.

Alfix er 100 % danskeid og har fabrikk og samtlige fasiliteter samlet i Kolding. Vi tror på at nettopp dette utgjør en forskjell når det gjelder å imøtekomme etterspørselen etter innovative og markedstilpassede produkter. Dette henger igjen sammen med bærekraftsmålene og dokumentasjon, ettersom bærekraft er et helt essensielt element i etterspørselen på de skandinaviske markedene. I Alfix spiller bærekraftsperspektivet derfor en helt avgjørende rolle i alt vi gjør. Dette gjelder helt konkret produktutviklingen og hvordan vi prioriterer hva slags produkter vi skal lansere på markedet. I løpet av de siste året har vi introdusert hele tre «plussprodukter». Alfix’ plussprodukter er kvalitetsprodukter hvor bærekraft er tenkt helt inn i kjernen av produktene. Det vil si i alt fra optimaliserte og mer bærekraftige råvarer til mer bærekraftig emballasje.

Opplev forskjellen
Fra alle oss i Team Alfix er ambisjonen at kundene og samarbeidspartnerne våre skal oppleve forskjellen når de treffer oss.

Meld på nyhetsbrevet

Her kan du registrere deg for Alfix sitt nyhetsbrev. Du mottar nyhetsbrevet fire ganger årlig.