Fliser på utendørs terrasser/balkonger

- Last ned

 


Eksempler på produktvalg i forbindelse med flismontering, vanntetting og sparkling på betong.

Gulvkonstruktion

Beton

Forutsetning

Fundament og underlag utføres så oppstigende fukt forhindres (kapillær-brytende lag).

Fundamentene skal føres ned til fast og frostfri dybde.
Betongen skal være egnet til utendørs bruk (min. 20 Mpa) og fullt avherdet.

Overflatestyrken på betongen skal være min. 1,2 N/mm² (min. 1 måned).

Bevegelsesfuger skal være utført ved loddrette bygningsdeler samt ved feltinndelinger. Feltinndelinger bør utformes kvadratisk og med max. feltstørrelse på 25 m².

Betongoverflaten skal være ren og fastsittende og skal ha et fall på min. 1 - 2 % mot avløp eller terreng, så overflaten alltid er avvannet.

For å minimere kapillærsuging og dermed saltutfellinger på overflaten av belegningen brukes Alfix 2K Tetningsmasse på betongoverflaten.

I betongen plasseres gulvavløp med flens som er godkjent til smøremembran.

forudsaetning

Fliser

Flisene skal være frostsikre, ha et lavt vannopptak, maks 2 – 3 % samt en sklihemmende overflate.

Flisformat mindre enn 300 x 300 mm anbefales.
Ved formater større enn 300 x 300 mm brukes lyse fliser på underlag med ensidig fall.

Ved anvendelse av storformatfliser eller mørke fliser anvendes tilsetting av Alfix FlexBinder i fliselimen eller Alfix C2 Epoxy.

Under utførelsen skal det tas hensyn til værforholdene.

Spartling

Til evt. oppretning av ujevnheter og til falloppbygging kan Alfix PlaneMix 25 exterior sparkelmasse anvendes.

Som forbehandling primes overflaten 1 gang med Alfix PlaneMixPrimer
fortynnet med vann 1:6.

Forbruk: Ca. 0,05 liter/m².
Det sparkles med Alfix PlaneMix 25 Exterior sparkelmasse.
Ved lagtykkelse over 25 mm tilsettes opptil 20 % ovnstørket
kvartssand (0,5 – 2,0 mm).

Forbruk: Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.
Etter ca. 3 timer, når sparkelmassen er gangbar, beskyttes overflaten mot uttørking med Alfix PlaneMixPrimer, fortynnet med vann 1:6.

Forbruk: Ca. 0,05 liter/m².

ti 3118 spartling

Vanntetting

Utføres med Alfix Tetningssystem:

Underlag
Ubehandlede og sterkt sugende underlag primes 2 ganger med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet med vann 1:6.
Forbruk: Ca. 0,1 liter/m².

Behandlede og lett sugende underlag primes 1 gang med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet med vann 1:6.
Forbruk: Ca. 0,05 liter/m².

Forsegling
Til forsegling omkring rørgjennomføringer og ved overgang vegg/gulv monteres selvklebende tetningsbånd, Alfix Seal-Strip.
Alternativt brukes Alfix Armeringsvev, som monteres i tetningsmassen.
Til forsegling omkring avløp monteres selvklebende Alfix Avløpsmansjett.

forsegling

Vanntetting

Det vanntettes med flytende 2-komponent tetningsmasse, Alfix 2K Tetningsmasse, i hele underlagets utstrekning samt min. 15 cm oppover veggene.

Forbrug 2K Tætningsmasse: 1,2 – 1,5 kg/m².

vandtaetning

Flismontering

Flisene monteres med sementbasert fleksibel flislim; Alfix ProFix eller Alfix CombiQuickFix (tannsparkelstørrelse min. 10 x 10 mm) etter buttering/floating-metoden.

Ved mørke flisetyper anvendes tilsetning av Alfix FlexBinder i forholdet: 2 dele FlexBinder og 1 del vand. Blandingen anvendes til opprøring av fliselimen.

  • Forbruk ProFix: 3,2 kg/m²
  • Forbruk CombiQuickFix: 4,3 kg/m²

flisemontering

Buttering/floating metoden betyr at flislimet påføres både på underlaget og flisens bakside, så det oppnås 100 % limdekning uten hulrom.

Utfuging kan normalt foretas 24 – 48 timer etter avsluttet flislegging, uansett hvilket flislim som er benyttet.

Fuging

fugning

I overgangen vegg/gulv og omkring rørgjennomføringer fuges det med en høyelastisk silikonfugemasse, Alfix M-Silicon.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt