Den 1 maj 2013 är det 50 år sedan Alfix grundades.
Här får du hela historien om ett familjeföretag, som under alla år satt i ära att utveckla och leverera ansvarsfulla lösningar.

Grunden till Alfix skapades i en liten och sparsamt utrustad källarlokal i Kolding i 1963. Grundaren Hans Carstensen Toft var entreprenören, som hade en ingående kunskap om branschen tack vare sina många år som representant för en kakelgrossist.

Om hur företaget startades kan sonen och andra generationen i Alfix berätta:

alfix jubi50 logo fv-mini

Som kakelförsäljare blev min far ofta inblandad i reklamationer på grund av spräckta och lösa kakel och varje gång var slutsatsen densamma: Problemet skyldes inte på kaklets kvalitet, utan på det bruk som använts, vars kvalitet var för dålig. Kaklets vidhäftning till underlaget var helt enkelt för dålig. Det fanns tydligen ett stort behov av att hitta en lösning på problemet, så därför igångsatta han grundliga produktförsök för att komma fram till ett recept på en hållbar produkt, som kunna ersätta den normala blandningen av sand och cement, som de flesta murare använde sig av på den tiden”, säger Torben Carstensen Toft, direktör och ägare till Alfix.

1 kaelderlokalekaelderlokale 2

murertoft kristiansen udstilling

Laboratorium i egen källare

De inledande produktförsöken utfördes i källaren under den privata bostaden på Tranevej 3 i Kolding. Hans Carstensen Toft komponerade ihop ett starkt pulverbruk baserat på vit Portland-cement och produkten fick namnet Alfix Universalmørtel. Namnet Alfix uppstod vid en sammanställning av den engelska orden ”all” och ”fix” och skulle illustrera produkternas utmärkta monteringsförmåga (montera allt/kan fixa) Produkten blev snabbt populär inom byggbranschen, liksom det snart stod klart, att namnet Alfix också skulle bli namnet på det nya sydjylländska företaget.

produktion 1971produktion

Det blir kvar i familjen

IUnder 1976 började 2:a generationen i Alfix. Med bakgrund som försäljare hos en välkänd trävaruhandel i Esbjerg, så kände även Torben, liksom sin far, byggbranschen inifrån. Under sin ungdomstid på 60- och 70-talet kunde han med intresse följa hur faderns livsverk blomstrade upp. Under 1976 blev han själv en del av Alfix-teamet och år 1984 övertog han ägarskapet och ledningen av företaget.

hct 2hct tct

Under 1976 började 2:a generationen i Alfix. Med bakgrund som försäljare hos en välkänd trävaruhandel i Esbjerg, så kände även Torben, liksom sin far, byggbranschen inifrån. Under sin ungdomstid på 60- och 70-talet kunde han med intresse följa hur faderns livsverk blomstrade upp. Under 1976 blev han själv en del av Alfix-teamet och år 1984 övertog han ägarskapet och ledningen av företaget.

Vårt produktsortiment och omsättning växte fint under både 80-, 90- och största delen av 00-talet. Vi anställde duktiga medarbetare i de många nyetablerade avdelningarna i företaget och medarbetarna har naturligtvis spelat en helt avgörande roll för företagets utveckling, som har säkrat vår nuvarande position. Marknadsmässigt har Danmark alltid varit vår främsta inkomstkälla, men hela Norden har faktiskt under många år varit vår ”hemmamarknad”, säger Torben Carstensen Toft.

3:e generationen är också engagerad i Alfix i dag. Barnbarn till grundaren Hans Toft och dotter till Torben, Tine Toft Nørgaard är medlem i företagets styrelse. Dagligdags arbetar hon som HR-konsulent i Köpenhamn kombinerat med studier i psykologi på Köpenhamns universitet. Brodern Anders Bertelsen Toft är också styrelsemedlem och han har sedan 2009 arbetat inom Alfix med företagsutveckling och marknadsföring. Anders har en kandidatexamen från handelshögskolan i Köpenhamn med i bagaget.

Framtidssäkrat

50 goda år har gått, och under de sista åren har företaget kunnat glädja sig åt en AAA-klassificering, som bekräftar den ansvarsfulla ekonomiska plattform, som Alfix vilar på.

Den ansvarsfulla företagsprofilen blev ytterligare fastlagd under våren 2012, då Alfix hedrades med Byggeriets miljöpris. Priset tilldelades Alfix för företagets ansvarfulla lösningar både för miljö och arbetsmiljö. Ett stort tack till samtliga medarbetare, som på olika sätt bidragit till det mångåriga arbetet med miljöhänsyn under driften.

tunbyg 2012 28tunbyg 2012 23
Alfix är efter 50 år fortfarande ett sunt och framsynt familjeägt företag. Uppköpserbjudande från kapitalfonder och utländska konkurrenter tickar emellanåt in på adressen i Kolding, men det finns inget intresse för dessa erbjudanden. Enligt Torben Carstensen Toft är Alfix en så integrerad del av familjen, att han inte gärna bryter upp företaget.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)