Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nyheter

Nyheter Nyhetsbreve
Alfix är certifierat i enlighet med de globala målen
02.11.2022

Alfix är certifierat i enlighet med de globala målen

Den senaste destinationen i Alfix hållbarhetsresa är en mångsidig plats varifrån vi har fått en mycket fin souvenir med oss hem. Den 27 oktober 2022 kom vår ”resepartner” på besök och överlämnade ett certifikat som ett synligt bevis på att Alfix nu är certifierat i enlighet med de globala målen.

Alfix ”resepartner” är i detta avseende Bureau Veritas Danmark, som har satt ramarna för Alfix genom processen mot målet. Resan startade hösten 2021 med en workshop och efterföljande screening enligt de globala målen, som nu har följts av en omfattande revision, som alltså har resulterat i en certifiering i enlighet med FN:s globala mål.

”Alfix arbete med FN:s 17 globala mål har granskats, utvärderats och bedömts av externa revisorer från Bureau Veritas Danmark och företaget har verkligen förtjänat sin certifiering för de globala målen för sina fortlöpande och extraordinära insatser”, säger Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability, Bureau Veritas Danmark. ”Redan vid vår inledande dialog med Alfix ledning upplevde vi ett visionärt och modernt tankesätt där ledning såväl som medarbetare vill ha ett högre syfte än att bara tjäna pengar”, fortsätter han.

Drivet av ansvarstagande och en önskan om att inspirera
”Vi vill vara en ansvarstagande tillverkare av byggmaterial. Därför är det oerhört meningsfullt för oss att bli certifierade för de globala målen. Alfix vision är att vinna och inspirera med hållbara system inom den nordiska byggbranschen. När vår önskan också är att inspirera andra till mer hållbara handlingar är det viktigt att ha externa samarbetspartner som professionellt kan dokumentera vårt arbete. Som erkänt certifieringsföretag har Bureau Veritas Danmark därför varit ett bra val för oss”, säger Anders Bertelsen Toft, direktör på Alfix.

Certifieringen är för Alfix en fin utmärkelse och ett erkännande från externa hållbarhetsexperter. Det har varit möjligt att erhålla certifikatet tack vare ett mångårigt, målmedvetet arbete med hållbarhet i företaget där hela teamet har bidragit aktivt. Detta omfattar bland annat ett hållbart ledningssystem, väldokumenterade och starka leveranskedjor, mer hållbara inköp samt ansvarsfull drift av fabriken.

Strategiskt arbetar Alfix i synnerhet med det globala målet nr 8 Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt samt nr 12 Hållbar konsumtion och produktion. Utöver detta ingår några sekundärt valda och understödjande globala mål.

En röd tråd från strategi till handling
Essensen av FN:s 17 globala mål är hållbar utveckling, däribland fokus på miljömässiga, sociala och ledningsmässiga aspekter (ESG-begreppet: Environment (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (ansvarsfull bolagsstyrning)). Bureau Veritas Danmark skriver bland annat att det är ett måste för företag att överväga hur de kan bidra till en bättre värld (bureauveritas.dk)). För Alfix handlar det också om att göra skillnad i världen, från vår position i den skandinaviska byggbranschen.

I samband med certifieringen framhäver Bureau Veritas Danmark bland annat att det finns en tydlig koppling mellan strategi, planer och verkliga åtgärder, en hög grad av dokumentation och en hängiven ledning. Det handlar helt konkret om att företaget måste göra vad det säger att det gör – och det är också förutsättningen för att få det eftertraktade certifikatet som dokumenterar insatsen inom de globala målen.

Nästa destination
En milstolpe har uppnåtts, men det är fortfarande långt ifrån det slutliga målet. För det förändras hela tiden. Faktum är att det är en viktig del av processen att förändringar och förbättringar ständigt görs – även under de kommande åren. Alfix kommer därför åter att besökas av Bureau Veritas Danmark för revision under 2023 och 2024.

Se certifikatet här!

Nytt danskt TGA-godkännande på fasadisolering med puts
02.11.2022

Nytt danskt TGA-godkännande på fasadisolering med puts

ETA Danmark utfärdar godkännanden som säkerställer att material uppfyller byggtekniska krav. De har upprättat TGA-systemet (Tekniskt Godkännande för Användning) och nu finns det ett TGA som kvalitetssäkrar fasadisoleringssystem.

Nytt danskt TGA-godkännande på fasadisolering med puts
ETA Danmark utfärdar godkännanden som säkerställer att material uppfyller byggtekniska krav. De har upprättat TGA-systemet (Tekniskt Godkännande för Användning) och nu finns det ett TGA som kvalitetssäkrar fasadisoleringssystem.

Kvalitetssäkring och dokumentation
TGA-godkännandet är en kvalitetssäkring och dokumentation av fasadisoleringssystem och är avsett att bidra till att minimera byggskador och fel. Detta är viktigt i en tid då stigande energipriser och ökade krav på hållbarhet har gett större fokus på fasadisoleringssystemen. Dokumentationen såväl som det utförda hantverket måste vara korrekt för att ge husägarna trygghet i lösningarna.

Starkt danskt branschsamarbete
Branschorganisationen för externa fasadisoleringssystem i Danmark (ETICS-DK) har arbetat med ETA Danmark före utfärdandet av ett TGA-godkännande av fasadisoleringssystem. Enligt organisationens direktör Allan Nielsen är ETA-godkännandet en vinst både ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt. Det har bland annat till syfte att se till att det byggs med material som uppfyller de byggtekniska kraven.

”Hos ETICS-DK vädjar vi å det starkaste till projektsamordnare och arkitekter är uppmärksamma på att beskrivningar och anbudsmaterial är konstruktionsmässigt riktiga redan från början. Det innebär bland annat att det byggs med TGA-godkända ETICS-system eftersom korrekt dokumentation är lönsam i både ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga termer” säger Allan Nielsen (källa: Bygtek.dk)

Estetik, inomhusklimat och stigande energipriser
Fasaderna blir uppgraderade och renoverade i hela landet i många olika och spännande projekt. Många fastighetsägare väljer att låta få fasaden efterisolerad och putsad utvändigt för att få upp huset till moderna standarder av både energi- och miljöskäl”, säger Claus B. Høgdal, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Alfix.

En av de husägare som valt Alfix lösning för utvändig isolering är Stefan Kloth. ”Vi valde systemet för att förbättra bostadens estetiska uttryck, samtidigt som vi ville ha ett bättre inomhusklimat. I dag är huset fritt från köldbryggor, inomhusklimatet har förbättrats och vi har utan tvekan minskat vår totala värmeförbrukning till följd av renoveringen. Vi upplever en hundraprocentig förbättring av inomhusklimatet och energiförbrukningen”, berättar Stefan Kloth.

Se TGA-godkännandet här!

Möt en Alfix-medarbetare som tackas av
02.11.2022

Möt en Alfix-medarbetare som tackas av

Möt Søren Heiwald – en kulturbärare på Alfix som har varit med under de senaste 32 åren och som nu lämnar företaget för att njuta av sin pension. Alla som känner Søren vet att man kan vara säker på när han har kommit till jobbet, eftersom han berättar historier och det hörs ljudliga skratt och han skapar alltid en god stämning runt sig.

Fram till slutet av oktober 2022 har Søren varit säljkonsult för området centrala och södra Jylland samt Fyn, och innan han började på Alfix arbetade han 10 år som egenföretagande murarmästare.

De tre vanliga frågorna vi ställer i ”Möt en Alfix-medarbetare” har bytts ut mot tre frågor som handlar om att ha varit hos Alfix i många år.

Vad har hållit dig kvar på jobbet så länge?

”Jag har lagt upp mina dagar som det passar mig – självklart utifrån företagets riktlinjer – och det har varit ett fritt, härligt och okomplicerat arbetsliv. Jag har sett fram emot att gå till jobbet varje dag, och det är det som har drivit mig.”

Vad har varit den största förändringen under dessa 32 år?

”Alfix har vuxit i mer än en betydelse. Utöver en ökad omsättning har personalen mer än fördubblats under de 32 åren, medan antalet produkter har tre- till fyrdubblats under samma tid. Det är fantastiskt att vara en del av en framgång”.

Hur är Alfix som arbetsplats?

”Trots den höga personaltillväxten upplever jag att det fortfarande finns ett mycket nära personalsamarbete. Förutom att ha en chef som behandlar mig med respekt och som jag verkligen håller av, har jag också riktigt bra kollegor. Vi arbetar som ett team och vi hjälper varandra.

Alfix skiljer sig från andra i att man på Alfix tar hand om och ser efter varandra. Det är mer än bara arbetsrelationer. Och det gäller fortfarande även om vi är fler än 50 medarbetare i dag. Här är ingen viktigare än någon annan.”

Tack

Avslutningsvis vill jag vidarebefordra ett stort tack från både Alfix och Søren Heiwald. Tack för den stora uppslutningen vid mottagningen den 13 oktober, där vi hyllade allt som Søren har varit med om att bygga upp. ”Det var en helt fantastisk och stor dag. Jag kommer aldrig att glömma den”, berättar Søren.

Han ser fram emot en vardag med bland annat golf, simning och underhåll av sitt hus från 1937 – det kommer utan tvekan att även i fortsättningen vara en aktiv vardag. Han blir också medlem i Alfix seniorklubb tillsammans med andra fina tidigare kollegor.

Från kvalitetskontroll till ljusstakar
02.11.2022

Från kvalitetskontroll till ljusstakar

Restprodukter får ett nytt liv, både i det stora och det lilla. Här är en av de mer kreativa som lyste upp en mottagning som vi nyligen höll. Andra rester slutar till exempel som vägfyllning.

En ljusstake är inte bara en ljusstake. Ljusstaken på bilden är också en restprodukt från en kvalitetskontroll av en självutflytande spackelmassa. Mer precist en rest av Alfix PlaneMix 50, som vanligtvis används för avjämning och utjämning av golv.

På Alfix laboratorium utförs dagligen kvalitetskontroll av produkter som en del av ett omfattande kvalitetsledningsprogram. Därifrån blir det en del produktrester, varav några används kreativt. Med tiden har vi samlat på oss en flock ugglor, en isbjörn och ljusstakar i olika former tillverkade av spackelmassa.

Från kreativa smårester till tonvis av avfall
Åter så till ljusstaken. Den och ca 40 kloner togs fram till en mottagning i oktober där vi tackade av Søren Heiwald, säljkonsult och plattsättare på Alfix under mer än 32 år. Ljusstakarna prydde sin plats, men på det stora rest-kontot förblir de prydnader. Laboratoriets produktrester är små jämfört med produktionens.

Alfix restavfall från produktionen sorteras och återanvänds med en hög återanvändningsprocent i samarbete med miljöföretaget Marius Pedersen. Vi har ett omfattande avfallssorteringssystem och återvinner så mycket det bara är möjligt. Läs mer eventuellt mer om Alfix samarbete med Marius Pedersen här!

Hållbarhet på schemat på murarutbildningen
26.08.2022

Hållbarhet på schemat på murarutbildningen

Den gröna omställningen kommer att få en allt större plats på murarutbildningen. Således var detta också ett tema när yrkeslärarna på utbildningen i somras träffades på ett yrkeslärarseminarium. Här kunde de bland annat höra om Alfix – men hur är Alfix intressant i det sammanhanget?

En utveckling som gör muraryrket mer attraktivt
Fästmassan är en central produkt för en plattsättare. Så när den (sedan våren) finns i en CO2-reducerad och Svanenmärkt variant (Alfix ProFix Plus) är det relevant att både yrkeslärare och murarlärlingar känner till produkten och får den i sina händer under utbildningen. Pia Skjøtt-Larsen, utbildningskonsult på Byggeriets utbildningar, är nöjd med utvecklingen: ”Det är intressant när leverantörer gör något som är hållbart. Vi blir alltid glada när man väljer den vägen”.

Hållbarhet ingår idag som en del av murarutbildningen i ämnen som ”byggnation och arbetsmiljö”, men i framtiden kommer det att bli ett självständigt ämne. ”Fokus på att göra muraryrket genomgående grönt bidrar till att göra utbildningen mer attraktiv, bland annat för att det lockar flera olika typer till muraryrket. Vi arbetar för större mångfald och ökad hållbarhet inom yrket, och de två sakerna är relaterade, säger Pia Skjøtt-Larsen.

Vad kan Alfix inspirera med?
Vilka konkreta initiativ gör störst skillnad för den gröna omställningen? Vilka material och system är de mest hållbara? Hur förhåller vi oss till dokumentation och nya klimatkrav? I svar på frågor som dessa finns det inspiration att hämta, och den kom från Mikael B. Noe, teknisk projektledare hos Alfix, under sommarens yrkeslärarseminarium. Här är ett urval:

Vilka konkreta initiativ gör störst skillnad?
”Produktutvecklingen, inklusive valet av råmaterial, är ett viktigt fokus eftersom produktionen av råvaror är den överlägset största delen av Alfix koldioxidavtryck. Vanligtvis finns det tre råvarugrupper: ballast, cement och tillsatser. Om vi till exempel tittar på ballast finns det tre områden som gör skillnad: 1) ballast kan i viss mån bytas ut mot lätta fyllmedel, 2) energin till produktionen av lätta fyllmedel har betydelse, och 3) ballast kan erhållas lokalt”, berättar Mikael B. Noe.

När Alfix exempelvis väljer tillsatser i en produkt finns det också fokus på att uppnå en kvalitet med låga CO2-utsläpp. Mikael B. Noe understryker: ”CO2-utsläppen är en viktig del av hållbarheten på miljöområdet, men det finns även andra viktiga faktorer. Detta är också vad de tre benen i hållbarhetsbegreppet ESG kännetecknas av – där såväl miljömässig, social som ekonomisk kvalitet ska beaktas. Att säkerställa en hög kvalitet och därmed hållbarhet och färre skador/reklamationer är klokt i förhållande till miljöagendan men också i förhållande till ekonomin för utföraren. Slutligen har vi alltid en förbättrad arbetsmiljö i sikte när vi utvecklar nya Alfix-produkter. Det kan handla om en lättare bearbetning, bättre dryghet per kg i säcken och därmed färre kg i säcken som det ska släpas runt på. Slutligen kan det handla om dammreduktion. Dryghet och dammreduktion är exempelvis fördelar med vår nya fästmassa ProFix Plus”.

Hur förhåller vi oss till nya klimatkrav?
Från januari 2023 kommer nya klimatkrav att ingå i byggreglerna. Det innebär att det måste göras klimatberäkningar i form av LCA-beräkningar (livscykelanalys) vid nybyggnation. Branschen förbereder sig och en av de saker vi fokuserar på hos Alfix är att förstå hur de nya kraven påverkar muraren. Vad behöver man veta och göra som utförande murare?

Vi har brutit ned de nya kraven på sänkta CO2-utsläpp vid nybyggnation till att den viktigaste rollen för muraren är inledningsvis från år 2023 att överlämna EPD:er (miljövarudeklarationer) för de produkter som man arbetar med, utöver information om kvantiteter. Dessa EPD:er utgör grunden för LCA-beräkningar, och de EPD:er som följer produkterna ger den mest precisa beräkningen, även om branschspecifika data alternativt kan användas. Som leverantör har Alfix en viktig roll i att dels säkerställa att produkterna har en EPD och dels göra den lättillgänglig (till exempel från Byggbasen eller Alfix webbplats).

Möt en Alfix-medarbetare
26.08.2022

Möt en Alfix-medarbetare

Följ med ut i produktionens våta avdelning och träffa Torben, som tillsammans med Freddy och Mikkel hanterar produkter som tätningsmassa, primers och fasadfärg. Här ”jongleras” det med fästmassor, verktyg och insatser – och även med ord: ”Om vi sitter i klistret på den våta avdelningen kavlar vi bara upp ärmarna och gör en insats”, som Torben säger.

Beskriv kort dig själv, din avdelning och dina arbetsuppgifter
Namnet är Torben Hansen, jag arbetar i vad vi kallar den våta avdelningen på Alfix och det har jag gjort i fyra år nu. Vi kallar den för den våta avdelningen eftersom vi producerar de ”våta” produkterna, 1K och 2K tätningsmassa, våtrumsprimer, färg, flexbinder m.m.

Jag utbildades från början i allmänt lagerarbete i slutet av 80-talet, har byggt kylrum och arbetat flera år inom livsmedelsindustrin. Vid sidan om har jag under åren arbetat som ledsagare för personer med särskilda behov.

Vilka är dina specifika arbetsuppgifter?
I den dagliga driften blandar jag 1K och 2K tätningsmassa, det vill säga väger upp olika produkter i uppmätta mängder och tillsätter dem i rätt ordning, efter ett av laboratoriet utskrivet recept, i vår blandare.

Vår arbetsdag är ganska varierad när det gäller uppgifter, vilket passar mig bra. Ibland kan en brådskande order ändra vår plan, så att vi snabbt kan behöva ställa om och anpassa vår produktion efter behovet.

Den typ av våta varor som är mest utmanande att producera är också de mest spännande. Fasadfärg är en av dem och det kräver lite mer tankekraft. Produktionen sträcker sig vanligtvis över några dagar. Det finns en utmaning i det och det är alltid spännande.

När är arbetsdagen särskilt bra?
Allt som allt är jag en glad medarbetare hos Alfix. Jag har bra kollegor, en fin matsal inte att förglömma och det finns en närhet mellan människorna som enligt min mening är bra på att lyfta varandra.

Om vi sitter i klistret på den våta avdelningen kavlar vi bara upp ärmarna och gör en insats.

Anmäl dig till nyhetsbrev

Här har du möjlighet att anmäla dig till Alfix nyhetsbrev. Du får fyra nyhetsbrev per år.