Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

DISCLAIMER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Innehåll Den här webbplatsen är avsedd som en introduktion till aktiviteterna i Alfix A/S. Läs följande villkor och förbehåll innan du använder platsen. Webbplatsen har utvecklats och utarbetats av Alfix A/S, som även äger platsen. Webbplatsen får endast användas i enlighet med nedanstående användningsvillkor. Användning av platsen innebär att du accepterar dessa villkor. Alla rättigheter till webbplatsen tillhör Alfix A/S. Du får endast använda webbplatsen för personligt, okommersiellt bruk. Du måste dessutom använda de olika beställningsfunktioner som Alfix A/S erbjuder. Annan användning utöver att visa, ladda ned och skriva ut delar av sidorna för personligt, okommersiellt bruk är inte tillåten. Varumärken, logotyper och produktnamn är registrerade av Alfix A/S. Ingen form av tillåtelse ges för användning av dessa. Delar av sidorna eller fullständigt offentliggörande av information kan kontinuerligt uppdateras, ändras eller raderas av Alfix A/S utan särskilt meddelande till användare av sidan.

Kopiering Kopiering av webbplatsen eller delar av den är endast tillåtet för personlig, okommersiell användning om Alfix A/S anges som källa. Kopior av sidorna ska märkas på följande vis: Källa: ”www.alfix.dk” och ”Alfix A/S”. Du får inte, utan skriftlig tillåtelse från Alfix A/S, kopiera, vidaresända eller överföra innehåll från webbplatsen, däribland bilder och text, för kommersiella och offentliga ändamål. Upphovsrätten till allt material som skapats av Alfix A/S är således reserverat för Alfix. Användning av de offentliggjorda postadresserna, telefon- eller faxnumren samt e-postadresser för marknadsföringsändamål är inte tillåtet.

Länkar Det är inte tillåtet att ändra webbplatsen eller dess innehåll utan en skriftlig överenskommelse med Alfix A/S. De på webbplatsen insatta länkarna är avsedda som en hjälp för användaren. När du klickar på de befintliga länkarna, lämnar du Alfix webbplats. Detta innebär att Alfix A/S inte har något inflytande över innehållet på de sidor som du kommer till via dessa länkar. Alfix A/S ansvarar därmed inte heller för eventuella skador som kan uppstå genom att besöka, ladda ned eller på annat vis använda innehållet på andra webbplatser. Om det länkas till Alfix webbplats från en tredje part, innebär detta inte att Alfix håller med om all information på denna webbplats eller på något annat vis ansvarar för innehållet på webbplatsen.

Korrekt information Alfix A/S lägger stor vikt vid att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig och uppdaterad. Utöver detta rekommenderar Alfix A/S att du kontrollerar att informationen stämmer innan du använder dig av den. Vår administration, vår servicetekniska avdelning och våra försäljningskonsulter hjälper dig gärna att kontrollera att informationen stämmer. Alfix A/S påtar sig inget juridiskt ansvar för innehållet eller för eventuella skador som kan uppstå genom att besöka webbplatsen i fråga, ladda ned material härifrån eller använda den på något annat vis. Alfix A/S kan lägga ned webbplatsen utan föregående varsel.

Säkerhet Eventuella rättsliga tvister som kan uppstå genom användning av den här webbplatsen och dess funktioner avgörs genom dansk lagstiftning.