Etag 022 del 1 - Rollade system 2K

- Ladda ner PDF

 

Hvad er ETA?
Europæiske tekniske godkendelser


Europæisk Teknisk Godkendelse er en positiv vurdering af en vares opfyldelse af Byggevaredirektivets 6 væsentlige krav, og kan danne grundlag for at producenten eller forhandleren kan CE-mærke produktet eller byggesystemet.

Europæiske Tekniske Godkendelser er frivillige i Danmark, men er i visse medlemslande obligatorisk, hvis der er offentliggjort en ETA-Guideline for produktfamilien.
Den Europæiske Tekniske Godkendelse er et værdifuldt værktøj for de producenter, som ønsker at markedsføre deres produkt i hele eller dele af EU.
Europæiske Tekniske Godkendelser udarbejdes på grundlag af enten fælles retningslinier, Guidelines, eller efter en særlig procedure efter direktivets artikel 9.2, der kan anvendes, når de ovennævnte retningslinier ikke eller endnu ikke foreligger.

Godkendelsen udstedes for områder, produkter og konstruktioner, der ikke allerede er eller i nærmeste fremtid vil blive omfattet af en harmoniseret standard. Det betyder, at Europæisk Teknisk Godkendelser vil omfatte nye materialer og områder, hvor udviklingen går for hurtigt til, at standarder vil være hensigtsmæssige, samt komplekse byggesystemer eller områder, hvor der sker en utraditionel anvendelse af eksisterende materialer/konstruktioner.
Det er værd at bemærke, at hvor standarder beskriver egenskaber og metoder til påvisning af disse, er de tekniske godkendelser en mulighed for at beskrive et bestemt produkt eller en konstruktions egnethed til et bestemt formål eller anvendelse både alene eller i en sammensat konstruktion.
Europæisk Teknisk Godkendelse er i den sammenhæng et væsentligt bidrag til det samlede kompleks af tekniske specifikationer.
Når betingelserne for udstedelse af godkendelser foreligger, kan ETA-Danmark udstede Europæiske Tekniske Godkendelser efter ansøgning.
Enhver fabrikant, også hjemmehørende uden for Fællesskabet eller hans agent i Fællesskabet på hans vegne, kan ansøge om en Europæisk Teknisk Godkendelse.

Alfix har valgt at få sit system af produkter til vådrum ETA-godkendt efter de europæiske krav i henhold til ETAG 022 del 1.
For at gøre disse bestemmelser operationelle og for at indarbejde de specielle danske regler, har ETA Danmark udarbejdet de retningslinjer der er gældende i Danmark.

I de vejledende kravniveauer indgår bl.a. krav

  • til en samlet membrantykkelse på mindst 1 mm.

På fugtfølsomme underlag er der bl.a. indført

  • krav til membranens vanddampsmodstand på: Z ≥ 100 GPa x s x m²/kg.

Anvendelsesområdet er vådrum i boliger, hoteller og andre vådrum i såvel nye boliger som ved renovering og gælder for overflader med keramiske fliser eller natursten efter gældende regler:

Bygningsreglementet 2008, BR 08.
Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98.
By og Byg anvisning 200.
SBI-anvisning 180, Badeværelser.
SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger.
De nye danske ETA godkendelser vil erstatte MK godkendelsen.
Denne kan dog anvendes i en overgangsperiode.

Læs mere om ETA her: http://www.etadanmark.dk/danish/eta/frameset.htm

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)