Unidrain Showerline

- Ladda ner PDF

 

Inbyggnad och försegling mot Unidrain Showerline

Unidrain Showerline, golvavlopp med inbyggt lokalt fall.
Ett enkelt sätt att bygga rätt golvfall med Alfix PlaneMix 100.
• Används på betongkonstruktioner i våtrum
• För bostäder och offentliga utrummen
• Uppfyller gällande branschreglers krav till golvfall

Förbehandling

Unidrain Showerline monteras enligt leverantörens anvisningar.
Betong underlaget ska vara torrt, rengjort från damm, fett, cementslam och utfällningar.
Ytan slammas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och Alfix PlaneMix 100 i forhållande 1:2.
Torktid vid +20 °C: 1 timme.
Åtgång: 0,06 liter/m² outspädd primer.

Inbyggnad/gjutning

Alfix PlaneMix 100 fördelas och komprimeras in under Unidrain armaturen.
Härefter avjämnas massan med rätbräda längs Unidrains lutande tätskiktsfläns.
Alfix PlaneMix jämnas till enhetlig och slätt yta med lämplig rivbräda.
Unidrain flänsen rengöras noggrann med svamp och rent vatten.
Åtgång : 1,7 kg/m2 pr. mm skikttjocklek.
Min. torktid innan tätskikt: 1 dygn beroende på skikttjockleken.

Tätskikt Alfix Rollade system

Ytan primas med Alfix Vattenspärr, minimum 2 rollninger, låt torka.
Vid första rollningen används Alfix Vattenspärr utspädd med vatten 1:3
Åtgång Alfix Vattenspärr (koncentrerad) : Alfix 1K Tätningsmassa = 0,2 l/m2
: Alfix 2K Tätningsmassa = 0,25 l/m2
Rengöring/avfettning av Unidrain Showerlines tätskiktsflänsar utförs med rödsprit eller liknande Samtliga Unidrain Showerline tätskiktsflänsar, både vägg och golv, förseglas med Alfix Seal-Strip.
Vid skarvar eller liknande överlappas min 20 mm. Pressa förseglingsremsan noggrant i skarvarna.

Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa påförs i 2 – 3 omgånger med 4x4 mm tandad spackel eller lämplig roller.
Används tandad spackel ska lutningen, när tätningsmassan kammas, vara mellan 60 - 90° för att uppnå rätta mängd. Efter kamningen slätas ytan med slätspackel till enhetlig heltäckande yta.
Åtgång 1K eller 2K : 1,5 kg/m2
Torktid innan plattsätning: ca 1 dygn vid +20 °C

Hänvisningar

Produktinfo för:
Alfix PlaneMixPrimer, Alfix PlaneMix 100
Alfix Vattenspärr, Alfix Seal-Strip, Alfix 1K Tätningsmassa, Alfix 2K Tätningsmassa

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)