HansGrohe iBox universal Nordic

- Ladda ner PDF

 

Alfix Tätskikt - Försegling mot hansgrohe: iBox universal Nordic

Inspektionsbar iBox inbyggd i väggbox med dränering
• Används i skivkonstruktioner
• För privata bostäder och offentliga utrummen
• Etag 022 testad och godkänd med Alfix Tätskiktssystem

Förbehandling

Väggbox samt iBox universal monteras enligt leverantörens anvisningar.
Väggytan primas med Alfix Vattenspärr.
Foliesystem: Endast för att reglera underlagets sugförmåga ev. 1:6 (Alt. Alfix PlaneMixPrimer).
Rolladesystem: 0,20 l/m² påföras i flera omgångar.
Inbyggnadsboxen lock avfettas med rödsprit för att säkre bra vidhäftning till Alfix Tätningssystemet.

 ibox forbehandling

Tätskikt - Alfix Rollade system

Förseglingen mellan inbyggnadsboxen och väggen utförs med Alfix Seal-Strip: 5 cm på vägg och 5 cm på boxen – min 20 mm vid överlappningar. Alfix Seal-Strip pressas hårt mot underlaget, använd ev. liten, hård gummiroller. Alfix 1K Tätningsmassa påförs ytan i ett tunt skikt, låt torka.
Vid rörgenomföringar monteras Alfix PU rörmanchetter i första steg, löst på.
Härefter penslas baksidan med Alfix 1K Tätningsmassa och manchetterna trycks mot underlaget.
Slutligen påförs hela underlaget Alfix 1K Tätningsmassa med roller i flera omgångar.
Åtgång:1,5 kg/m².

ibox taetskikt rollade

Tätskikt - Alfix Folie system

Anpassade våder av Alfix Våtrumsmatta monteras i Alfix 2K Tätningsmassa.
Alfix 2K Tätningsmassa påförs underlaget flödigt, med roller eller fintandad limspackel – max en våd i taget.
Åtgång: ca 0,5 kg/m².
Alfix Våtrumsmattorna monteras omlott min 5 cm. Hål för iBox’ens rörgenomföringar tillpassas.
Våtrumsmattorna pressas hård mot underlaget. I skarven jämnas den överskjutande tätningsmassa med pensel eller annat lämpligt verktyg. Alfix PU rörmanchetter monteras i första steg löst på. Härefter penslas baksidan med Alfix 2K Tätningsmassa och manchetterna trycks mot underlaget och överpenslas noga.

 

ibox taetskikt folie

Hänvisningar

Produktinfo för:
Alfix Vattenspärr, Alfix Seal-Strip, Alfix 1K Tätningsmassa, Alfix 2K Tätningsmassa, Alfix tillbehör,
Alfix Rollade system: http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_rolladesystem.pdf
Alfix Folie system: http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_foliesystem.pdf

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll (RISE - Research Institutes of Sweden AB | Certifiering)

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)