Fogning med Alfix mörka/svarta fogmassor

- Ladda ner PDF

 

Allmänt

Vi har i denna ”Temainfo” fokuserat på viktiga förhållanden och tillvägagångssätt, som kan underlätta fogarbetet och slutligen ge det önskat resultat.

Trenden idag är, att byggaren numera väljer stora, mörka keramiska plattor i bostäder och offentliga miljöer. Ofta är fogbredden reducerad till få mm och färgen på fogmassas skall avstämmas till plattorna.

För att erhålla ett bra resultat, båda visuellt och tekniskt, är det mycket viktigt att man är ytterst noggrann med utförandet.

Produkter

Alfix CeraFill 10 colour och Alfix QuickFuge 8 premium.
För Inom-/utomhus användning.

Keramiska Plattor

Icke sugande och svagt sugande: plattor, kakel, klinker, mosaik, granitkeramik och mörk natursten med svagt sugförmåga.

Förbehandling

Säkerställ att ytan är rengjord från rester av fästmassa och lösa partiklar. Fogarna skall framstå med jämnt djup i plattans tjocklek.
Ev. golvvärme, värmefläkt och ventilation skall vara avstängd.

Under fogarbetet skall temperaturen vara stabil och det får inte förkomma drag.
Vi rekommenderar arbetstemperatur: +10°C - +30°C

Fugning

Tidigast 1 – 4 dygn efter montering av plattorna.

Plattytan fuktas med väl urvriden svamp, använd minimum vatten.
Alfix fogmassa blandas, till klumpfri massa, med rätt vattenmängd enligt anvisningen på påsen.

plattytan fuktas

 

Fogarna fylls

Alfix fogmassa pressas i med gummifogbrätt, alternativt mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda.

Fogarna jämnas

När fogmassan är yttorr och fast, jämnas fogarna med fuktig svamp, till de är snygga och släta.

Plattorna tvättas

När fogarna har torkad, rengöras plattytan diagonalt i ett drag, med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs i rent vatten efter varje drag.

fogarne fylls

 

fogarne jamnas

 

plattorna tvattas

 

5 Bra tips

Restfukt och tillskutande fukt i underlaget

Låt bli att foga för tidigt! Skall restfukten, via ångdiffusion torka genom fyllda fogar, är det ökad risk för att det lämnar vita utfällningar. Utfällningar syns mycket tydligt på mörka/svarta fogar, då färgkontrasten är stor.

Restfukt i fästmassan eller fukt/restfukt i den underliggande konstruktionen, kan förorsaka missfärgningar: kalkutfällningar, saltutfällningar etc.

Vid storformatplattor kan torktiden på fästmassan vara upp till 4 dygn.

Blandning av fogmassan

Låt bli att blanda fogmassan för lös! torktiden ökar rejält, vatten/cement förhållandet försämras, risken för att tvätta bort fogmassan ökar.

Fogarna får inte rätt styrka och framstår inte väl fyllda.

Stor risk för att det bildas ett skikt av fogslamm/slöjor i fogens ytskikt.

Se till att blanda fogmassan enligt anvisningen på emballaget.
För mycket vatten i fogmassan ger ofta anledning till flammiga fogar utan rätt styrka.

När fogmassan pressas i, är det viktigt att fogarna är väl fyllda och att överskutande fogmassa, inom kort tas bort från platt ytan.
OBS. CeraFill 15 Quick är tillverkad som en flytfog och får vara lös.

Torktid innan fogen jämnas

Låt bli att sätta igång för tidigt och att använda för mycket vatten!
Risken för uttvättning av cement och färgpigment ökar.

Styrkan i fogens ytskikt försämras och risken för flammighet uppstår.

Rikta fokus på fogen! Ej på plattytan.
När fogen är fast och yttorr är det dags att jämna.

På icke sugande plattor ska man i vissa fall, vänta upp till 1 timme.
På sugande plattor, bör man inte pressa i för stora ytor, då man kan förvänta sig et snabbt torkande.

Tvättning av plattor

Låt bli att använda för mycket vatten! Undvik att repa fogytan, styrkan och fogens släta utseende försämras och risken för flammighet uppstår.

Använd så lite vatten som möjligt!
Torka endast diagonalt.
Rengör svamp efter varje drag och bytt till rent vatten ofta.

Finish

Låt bli att påföra tvål/ impregnering eller liknande innan plattytan är helt ren och fogarna framstår med enhetlig färg.

Marmor, kalk och övriga naturstensplattor tvättas endast med rent vatten.
Syrafasta keramiska plattor kan med fördel fuktas och rengöras med Alfix Syr’á, blandad med vatten 1:20. Tvättas slutligen med rent vatten.
Ytan får tidigast övertäckas efter 1-2 dygn, endast med lämplig kartong,
ej plastfolie.

tvatta syra

 

 

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)