LK - EPS 16 torra utrymmen

- Ladda ner PDF

 

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler. Träbjälkarnas c/c mått, max 600 mm. Underlaget rengörs noggrant från damm, fett, smuts eller liknande. Vid starkt sugande underlag kan det med fördel primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnad 1:6 med vatten. EPS 16 spårskivorna monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix FlexBinder/vatten 1:1.
Använd kamstorlek 6x6 el 8x8 mm - Åtgång: 1,5-1,9 kg/m².
Låt torka min. 12 timmar.
LK Golvvärmerör 12 monteras enligt LK’s anvisningar.
Vid vändskivorna fylls oanvända spår rillor med Alfix ProFix.

Förbehandling

Avfetta spårskivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel och torka efter med mjuk trasa.
Alfix 1K Tätningsmassa påförs med roller eller pensel i ett tunt, ca 0,2 mm heltäckande materialskiljande skikt.
Åtgång: 0,3 kg/m².
Låt torka min. 12 timmar.

 

Plattläggning

Keramiska plattor, min 100x100 mm, monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix Flexbinder. Flexbinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 – 0,5 l/kg. Plattorna monteras enlig allmänna anvisningar.
Torktid innan fogning: Min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix CeraFill 10 colour. Vi rekommenderar min. 4 mm fog bredd på grund av ev. termiska rörelser. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS !

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete.

Hänvisningar

www.lksystems.se
www.alfix.com

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)