LK - HeatFloor 22 torra utrymmen

- Ladda ner PDF

 

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler. Träbjälkarnas c/c mått, max 600 mm. LK HeatFloor 22 spårskivor, LK Värmefördelningsplåtar och LK 16 mm Universal rör monteras på underlaget enligt LK Systems anvisningar.

Förbehandling

Avfetta LK Värmefördelningsplåtar med rödsprit eller liknande rengöringsmedel och torka efter med mjuk trasa. På HeatFloor 22 systemet monteras en min.12,5 mm Knauf Danogips GF 13 eller liknande golvgipsskivor i Alfix ReadyFlex färdigblandad fästmassa. Fästmassan kammas ut med en 4x4 el 6x6 mm tandad spackel.
Åtgång: 2-3 kg/m²
Rörens placering markeras varefter skivorna skruvs med lämpliga gipsskruvar – längs kanter och mellan rören.
Låt torka ca.12 timmar.

Plattläggning

Ytan rengörs noggrant för fett och damm och primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd med vatten 1:6.
Låt torka 1-2 timmar.
Keramiska plattor monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix FlexBinder.
FlexBinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 - 0,5 l/kg. Vi rekommenderar max 600x600 plattor med min. 4 mm fogar.
Plattorna monteras enlig allmänna anvisningar.
Torktid innan fogning: Min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS !

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete.

Hänvisningar

www.lksystems.se
www.alfix.com

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)