LK - HeatFloor 22 våtrum

- Ladda ner PDF

 

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler. Träbjälkarnas c/c mått, max 600 mm. LK HeatFloor 22 spårskivor, LK Värmefördelningsplåtar och LK 16 mm Universalrör monteras på underlaget enligt LK Systems anvisningar.

Förbehandling

Avfetta LK Värme fördelningsplåtar med rödsprit eller liknande rengöringsmedel och torka efter med mjuk trasa.


Alternativ 1:
På HeatFloor 22 systemet monteras en min.13 mm godkänt golvskiva för våtrum i Alfix ReadyFlex färdigblandad fästmassa. Fästmassan kammas ut med en 4x4 el. 6x6 mm tandad spackel. Åtgång 2-3 kg/m². Rörens placering markeras varefter skivorna skruvs med lämpliga gipsskruvar – längs kanter och mellan rören. Låt torka ca 12 timmar.
Alfix PlaneMixPrimer rollas eller penslas outspädd till ett heltäckande skikt.
Låt torka 1-2 timmar.
För att undvika vidhäftning till vägg och för att uppta ev. termiska rörelser monteras Alfix Kantband på vägg, vid vägg/golvvinklen.

Alternativ 2:
På HeatFloor 22 systemet påförs Alfix 1K Tätningsmassa med roller eller pensel i ett heltäckande materialskiljande skikt.
Låt torka min 2 timmar till 1K Tätningsmassan är yttorr. För att undvika vidhäftning till vägg och för att uppta ev. rörelser monteras Alfix Kantband på vägg, vid vägg/golvvinklen. Vi rekommenderar att det läggs ut ett Alfix 2,5 x 2,5 mm armeringsnät innan gjutningen med golvspackel.

Spackling

Alfix PlaneMix 60. Spacklet tillreds med 3,2 - 4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren hink och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Använd eventuell borrmaskin och visp eller blandar kar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången. Blandas min. 2 minuter.
Alfix PlaneMix 60 hälls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med tandspackel till en jämn och plan yta.
Falluppbyggnad: Använd ca 3,2 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Avjämningsmassan utläggs från
golvets förväntade högsta punkt och ner mot golvavloppet.
Efter 10 - 20 minuter drar man avjämningsmassan bort från golvavloppet upp mot det fall som önskas.
Min. tjocklek vid brunn: Alternativ 1 = 12 mm - Torktid: Min. 2 dygn
Min. tjocklek vid brunn: Alternativ 2 = 30 mm – Torktid: Min. 5 dygn

Tätskikt

Alfix folie system: Vid montering av Alfix Våtrumsmatta är det lämpligt att tillsätta extra vatten i tätningsmassan.
Alfix 2K Binder tillsättas upp till 5% kallt vatten och blandas med Alfix Quick Cement med
spiralomrörare på borrmaskin till en jämn och klump fri massa. Vid upprörningen blandas cementen
långsamt i bindern.
Tätningsmassan påförs med roller eller fintandad lim spackel.
Åtgång: Ca 500 gram per m².
Montera våden i den blöta Alfix 2K Tätningsmassa. Våderna monteras med 50 - 100 mm överlapp vid
skarvar och i hörn. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer
blåsor under mattan.
Montering bör ske strax efter påföring av Alfix 2K Tätningsmassa.

 

Plattläggning

Keramiska plattor monteras i Alfix LetFix eller Alfix ProFix blandad med vatten till lagom konsistens:
0,4 - 0,5 l/kg / 0,27 - 0,35 l/kg.
Vi rekommenderar max 600x600 plattor med min. 4 mm fogar.
Plattorna monteras enlig allmänna anvisningar.
Torktid innan fogning: min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS !

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete.

Hänvisningar

www.lksystems.se
www.alfix.com

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)