Storkök

- Ladda ner PDF

 

Storkök - Tätskikt, plattsättning och fogning

Inledning
Storkök har en högra belastning än vad normalt förväntas i ett våtrum i en bostad. Ofta användas hetvatten-/högtryckstvättare samt extra starka rengörings medel. Luftfuktigheten kan därför förväntas att vara hög i längre perioder. Det är också mycket vanligt, att golvet utsätts för ökad belastning vid användning av pallyftare och liknande. Det ställs därför extra höga krav på konstruktionerna samt de produkter som ska användas. Plattor, fogmassor samt golvbrunnar ska vara lämpliga för storkök.

Allmänna råd

storkoekken afloeb 3

 

• Vi rekommenderar endast massiva underlag i hårt vattenbelastade miljö.
Fuktkänsliga organiska materialer avrådas.
• På skivkonstruktioner i mindre vattenbelastade miljö, rekommenderas icke fuktkänsliga våtrumsskivor.
• Golvbrunnar ska vara ägnade för storkök eller industri och vara utförd med lämplig limfläns för vätskabaserad tätskikt ex. Blücher justerbara industribrunnar.
• Kolla att golvet har tillräckligt fall mot brunnen. Ålder på betongen min. 1 månad – max RF 90 %.
• Golvklinker ska vara halksäkrad och bör ha en vattenabsorption på ≤0,5 %.
• Golvklinker bör inte vara större än 300x300 mm.
• Där det förväntas hård mekanisk belastning bör golvklinkerna vara min 12 mm tjocka.
• Krav/förväntningarne till fog arbetets utseende och styrka bör avtalas innan fogningen påbörjas, utför ev. ett lagom stort testfält.
• Rörelsesfogar ska begränsas till där det förväntas mekaniska-/termiska rörelser

Golv

Betongunderlag ska min. vara hållfasthetsklass C25/30 och draghållfastheten ska vara ≥1,5 N/mm²,
fast och bärkraftigt samt rengjort från damm, fett, salte, organisk smuts och liknande.

Vägg

Puts, murverk, lättbetong, lecablocksten samt cementbaserade våtrumsskivor.
Underlaget skal vara yttorr/vittorr bärkraftig och rengjort från damm, fett, cementslam och liknande.
Håll och sprickor, utfällningar eller formolja får inte förkomma.

Avjämning

storkoekken opretning

 

Alfix PlaneMix S12 rapid kan användas till reperation av håll, ojämnheter samt uppbyggnad avfall.
Skikttjocklek från 0- min. 12 mm.
Upprörning: 0,2-0,3 liter rent, kalt vatten pr. kg. pulver till önskad konsistens.
Torktid innan tätskikt/plattläggning min. 2 tim.
OBS! Vid användning i våtzon krävs det ett tätskikt innan ev. plattläggning.

 

 

storkoekken opretning pms40

 

Alfix PlaneMix S40 användas för avjämning/reperation där det finns ökad krav till tryckhållfastheten.
Skikttjocklek från 5 – 40 mm
Upprörning (vägg): 3,0 liter rent, kalt vatten pr. 20 kg säck
Upprörning (golv): 2,7 liter rent, kalt vatten pr. 20 kg säck
Torktid innan tätskikt/plattläggning: min. 3 dygn

 

Tätskikt på golv och vägg

storkoekken forbehandling

 

Förbehandling
Underlaget primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd med vatten 1:3
Åtgång: Ca 0,1 liter/m²
Torktid: Ca 1 timme

 

storkoekken forsegling

 

Försegling
Fläns på golvbrunn rengöras och avfettas med röd sprit, aceton eller liknande Skarvar mellan vägg/golv samt golvbrunnar förseglas med Alfix VT-remsa. Remsan monteras och överpenslas med Alfix 2K Tätningsmassa. Vid rörgenomföringar på vägg användas Alfix Seal-Strip, självhäftande tätnings remsa. Hålet tillpassas så att det sitter tight på röret, varefter det pressas hårt mot underlag/rör.

 

storkoekken vandtaetning

 

Vattentättning
För tätning används Alfix 2K Tätningsmassa som ett vätskabaserad tätskikt. Tätningsmassan påförs i 2 omgångar. Först bredspackla ett tunt porfyllande skikt, låt torka ca. 1 timme. Andra skiktet påförs med 4x4 mm tandad spackel (min. 60-90° lutning) och slätas till jämn enhetlig yta.
Skikttjocklek: min. 1 mm.
Åtgång: 1,5-2,0 kg/m²
Torktid innan plattsättning: Min. 24 timmar vid +20°C
OBS! Som ett alternativ kan det i extra hårt kemiska belastade områden rekommenderas att använda
Alfix Epoximembran.

 

storkoekken flisemontering

 

Plattläggning och plattsättning
Plattorna monteras i Alfix ProFix eller Alfix CombiQuickFix. Fästmassan påförs underlaget med en tandad spackel, tillpassad plattans storlek. Plattan pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassan.
Kolla då och då, att det är full täckning med fästmassa under plattan. Torktid innan fogning: Min. 6-24 timmar, allt efter produktval.
OBS! Som ett alternativ kan det i extra hårt kemiska belastade områden rekommenderas att använda Alfix C2 Epoxi.

 

storkoekken fugning

 

Fogning
För fogning i storkök rekommendera vi, att det används Alfix CeraFill 18 resistant.
Fogmassan kan med fördel pressas i med ett hårt Epoxifogbrädda. Säkra att fogarna blir väll fyllda, låt torka! När fogen är fast och yttorr, jämnas fogen med väl urvriden viskossvamp. Efter en stund kan plattytan rengöras med rent kalt vatten. Använd så litet vatten som möjligt. För att få max styrka i fogen kan vi rekommendera att fogen fuktas de kommande 4-5 dygn.
OBS! Som ett alternativ kan det i extra hårt kemiska belastade områden rekommenderas att
använda Alfix C2 Epoxi.

 

storkoekken elastisk fugning

 

Rörelsesfogar
Alfix M-Silicon används där det kan förväntas rörelser, vid vägg/golv, rörgenomföringar och övriga
installationer. Kolla att häftytorna är torra och rena i hela plattans tjocklek.
OBS! Som ett alternativ och för ökad tryckhållfasthet, kan det i extra hårt mekaniska belastade
områden rekommenderas att använda Arbokol 1025 fogmassa.

Hänvisningar

Arbetet ska utföras strikt enligt Alfix produktinfo för de aktuella produkter
Broschyr: Våtrum- Tätskikt med Alfix rollade system, samt
Bassäng - Plattsättning i pooler och badanläggningar.
Bruksanvisningar på emballaget.

Mars 2020

Alfix är aktiv i denna Corona-tiden.
I Alfix följer vi självklart regeringens och sjukvårdens riktlinjer samt deras rekommendationer...  
 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)