Fogning, cementbaserad fogmassa

- Ladda ner PDF

 

För inom- och utomhus fogning av keramiska vägg- och golvplattor, mosaik, natursten mm.

Produkter

Cementbaserat plasticerat fogbruk.

Färgat bruk har tillsats av ljusäkta oxidfärger

Generellt

Fogning bör normalt utföras tidigast 2 dygn efter avslutad sättning/läggning. Fogarna skall vara rengjorda från bruk och lösa partiklar i hela sitt djup.

Starkt sugande plattor skall förvattnas före fogningen. Rumstemperaturen skall hållas konstant och rummet vara fritt från drag.
Eventuell golvvärme skall vara avstängd.

Arbetstemperatur: +5°C - +30°C.

Vid våtrumsarbete dock inte lägre än +10ºC.

Blanding

Fogmassan blandas med rent vatten till en smidig konsistens utan klumpar. Använd långsamgående borrmaskin med visp. Efter blandning skall bruket stå i ca 5-10 minuter före användning.

Fogning

fugemasse paafoeres

Fogmassan påföres med en mjuk gummispackel diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda.

rengoering

När fogmassan har "satt sig", rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten. Arbeta diagonalt över fogarna tills plattorna är rena och fogarna släta. För rengöring av större ytor används med fördel Alfix wash-boy.

stroe metoden

Strömetoden.
Vid ej sugande plattor kan man, omedelbart efter att fogarna är fyllda, strö torrt fogbruk över ytan.
Observera att metoden ej är lämplig för alla typer av ytor.

afrensning skuremaatte

Efter kort tid, när fogarna framträder som mörka fält, bearbetas ytan med ett skurblock, till dess fogarna är jämna och plattorna rena.


afvaskning

Därefter avtvättas ytan med en hårt urvriden svamp till dess att fogarna är jämna och plattorna rena. Metoden är rationell och synnerligen lämplig för att få helt fyllda fogar.
Nyfogade ytor får ICKE täckas med plastfolie!

Rengöring

Eventuellt överblivet fogbruk på syrafasta plattor avlägsnas efter 1-2 dygn med ett surt medel t ex Alfix Syr´a i lösning 1:20. Ytorna skall för- och eftervattnas med rent vatten.

Forventet udfald

Kvalitetskrav

Krav för fogarbetets kvalitet skall fastställas före arbetets påbörjande. Hänsyn bör tas till bl a praktisk användning och estetiska önskemål.

Detta uppnås bäst genom provfogning av en yta i lämplig storlek. Efter godkännande utgör denna yta en kvalitetsmall för resterande fogarbete.

Fogens yta

Fogarna skall ha en tät och slät yta utan porer och märken.

Fogytan får ej ha tydliga skrapmärken eller andra skador. Små enstaka hål och mindre spår från rengöring kan tillåtas. Enstaka små torksprickor har ingen betydelse för fogens hållbarhet.

Fyllningsgrad

Fogarna skall vara väl fyllda och stå i relation till plattornas översida och användning.

De färdiga fogarna bör normalt inte tvättas ur mer än max 1 mm under plattornas översida. Vid plattor med rundade kanter kan fogarna anpassas till dessa. Fogarna bör inte vara överfyllda eller ligga in över plattorna.

Styrka

Fogarna skall efter härdning vara hårda och skraptåliga. 

Fogmassan är cementbaserad och härdar med hjälp av vatten. Fogarna skall därför skyddas mot ojämn eller för snabb uttorkning, t ex direkt solljus, golvvärme eller annan direkt värmepåverkan.

Fogarna är normalt gångbara efter ca 1 dygn och fullt belastningsbara efter ca 14 dygn.
Fogarna är inte beständiga mot syror och vissa kemikalier.

Färg

Fogarnas skall ha jämn färg.
Det kan förekomma färgskillnader beroende på naturliga egenskaper hos cementen.

Fukt från underlaget, ojämn sugning i plattkanter och för mycket vatten vid rengöring, kan medföra att färgen blir mörkare. Snabb uttorkning på grund av värme eller drag kan medföra att färgen blir ljus.

Arbetsuppehåll eller bättringar av fogarna i efterhand kan också medföra färgskillnader. Färgade fogmassor kan under första tiden "färga av sig".

Skötsel

Nya fogar har en sugande yta och har därför behov av viss skötsel.
Cementbaserade fogar är mottagliga för stänk och spill med risk för missfärgning. För att undvika detta är det nödvändigt att fogarna behandlas på lämpligt sätt, t ex med Alfix Golvtvätt

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)