Designgolv

- Ladda ner PDF

 

Inledning

Designgolv är en gemensam benämning på fogfria cementbaserade golv, som används utan ytterligare ovanpåliggande golvbeläggning. Golven är också kända under namn som t.ex. New York-golv, rågolv och designgolv.
Gemensamt för dem är att de tillverkas av cementbaserad spackelmassa, som eventuellt kan färgas. Golvets yta förseglas normalt med en transparent ytbeläggning.
Användningsområdet är typiskt torra rum, t.ex. i bostäder, butiker och lätt industri. Krav och förväntningar på ytans utseende, styrka och hållbarhet kan dock vara mycket olika, och resultaten är inte alltid helt förutsägbara.

Allmänna råd

se garagegulve illustration

Undergolvet ska vara torrt och stabilt, väl rengjort från damm, fett, ytslam och utfällningar, och det får inte ha genomgående sprickor.
För mekanisk rengöring av undergolvet får man bäst resultat med blästring med stålkulor, sandblästring eller slipning.
Utjämning av ojämnheter eller mycket rå yta ska göras före spackling.
Eventuell golvvärme ska vara avstängd minst 3 dygn före och 4 dygn efter spackling.
Spacklingen bör ske vid rumstemperatur och utan drag i rummet.
Undvik kraftigt solsken och täck om så behövs fönster och dörrar.
Före spacklingen sker tätning/avgränsning längs väggar och dörröppningar. Uppdelning av golvytan i kvadratiska eller rektangulära fält minskar spänningarna. Eventuella dilatationsfogar
i underlaget ska vara genomgående ända upp till översidan av spackellagret. Gör om möjligt alltid ett provspackling före själva spacklingen, och bestäm om efterbehandling,
eventuell slipning och vilken beläggning/behandling golvet ska ha.

Undergolvet behandlas flera gånger med Alfix PlaneMixPrimer för att minimera risken
för små hål eller blåsor.

Produkter

Alfix PlaneMixPrimer
Alfix PlaneMixBinder
Alfix PlaneMix 30, alternativt PlaneMix 20 eller Planemix 50

Förbehandling

designgulve forbehandling

Alfix PlaneMixPrimer blandas med rent vatten i förhållandet 1:3.Underlaget behandlas 2 - 4 gånger tills det är helt mättat och icke sugande.
Primern påförs med borste eller rulle, och arbetas väl ned i ytan utan att det bildas pölar. Torktid mellan varje behandling: Cirka 1 timme. Se till att du har god ventilation.
Spackling bör utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer.
Torktid före spackling: Minst 3 timmar.
Åtgång, koncentrerad primer: Cirka 0,25 liter/m2

Påföring av spackelmassa

designgulve udlaegning spartelmasse 01  designgulve udlaegning spartelmasse 02

Beräkna spackellagrets tjocklek till 4 - 6 mm. Spackla med Alfix PlaneMix 30, alternativt PlaneMix 20 eller PlaneMix 50.
Beräkna vattenmängden till cirka 4 liter per 20 kg och använd samma vattenmängd per påse för hela arbetet.
Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under kraftig omrörning till en klumpfri massa.
Använd eventuellt blandningskar för att bereda flera påsar åt gången.
Blandningstid: Cirka 2 minuter.

Eventuell tillsättning av Alfix PlaneMixBinder görs omedelbart efter.
Dosering: 0,5 - 1 liter Alfix PlaneMixBinder per 20 kg PlaneMix pulver.
Omröras till blandningen är homogen.

Alfix PlaneMix hälls eller pumpas ut på undergolvet och fördelas jämnt på underlaget med en slät eller tandad spackelspade med en spackeltjocklek på 4–6 mm. Använd eventuellt en piggrulle för
ännu bättre resultat.
Åtgång: Cirka 1,7 kg/m² per mm skikttjocklek.

designgulve forventet udfald

Ytbehandling/beläggning: När spackelmassan har torkat ska ytan normalt behandlas, eftersom den är känslig för smuts och svår att göra ren. Avgörande för valet är bl.a. förväntat belastning, estetiska krav på utseendet, pris och hållbarhet. Det finns åtskilliga produkter på marknaden för ytbehandling av designgolv.

 


Huvudgrupperna är:
• Lacker med polyuretan- eller epoxibas med matt eller blank yta.
• Stenoljor som gör ytan mörkare och ger ett silkesliknande utseende
• Vax som fast eller flytande vax som ger en silkesmatt till halvblank yta.

Ytbehandling/beläggning med Alfix Golvtvätt: Alfix Golvtvätt är ett kombinerat tvättmedel och vårdande medel. Innehåller vax som ger en antistatisk och halksäker skyddsfilm.
Alfix Golvtvätt används först för att täppa till porer: Alfix Golvtvätt förtunnas med vatten 1:5 - 1:10. Ju mer sugande underlaget är, desto mer förtunningsmedel behövs för att få en så jämn
fördelning som möjligt. Påför medlet på golvet tills ytan är lika mättad överallt. Undvik att det skapas pölar på ytan. Man får inte eftertvätta med rent vatten. Når ytan är torr kan processen
upprepas tills man får önskat skydd.
Underhåll: Alfix Golvtvätt tillsätts i tvättvattnet. Normaldosering: 1/4 - 1/2 dl till 10 liter vatten.

Förväntat resultat
Övergångar vid reparationer och andra efterspacklingar måste accepteras. Helmatt cementgrå färg med rustikt utseende. Spår efter att spackelmassan hällts ut och jämnats till kan förekomma.
Det kan finnas färgvariationer och små krympsprickor. En del små hål och blåsor måste man acceptera. Ytan är sugande och kan därför missfärgas om man spiller t.ex. kaffe eller vin på golvet.

 

Hänvisningar

Arbetet ska utföras noggrant enligt Alfix produktinfo för de nämnda produkterna, Alfix broschyrer samt bruksanvisningar på emballage.
Produktinfo och säkerhetsdatablad kan finnas på vår hemsida, via QR-koden på produktemballage eller i Alfix app som finns i APP Store eller Google Play.

 

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)