Garage- och industrigolv

- Ladda ner PDF

 

Inledning

Rått betonggolv har en förhållandevis rå yta. Områden som utsätts för mekanisk belastning och slitage bryts ned med tiden, och ytan blir då allt svårare att hålla ren och utseendet blir mindre vackert. Ett cementbaserat spackelskikt med efterföljande försegling med t.ex. ett dammbindande ämne eller färg kan göra golven mer användarvänliga och trevligare att se på.
Men alla spackelmassor är inte lika lämpliga. Det är bl.a. viktigt att ta hänsyn till spackelmassans tryckhållfasthet och slitstyrka samt att följa bestämda rutiner vid appliceringen för att få ett bra resultat.
Användningsområdet är normalt inomhus i privata och offentliga garage samt verkstads- och industrigolv.

Allmänna råd

se garagegulve illustration

Undergolvet ska vara torrt, stabilt, väl rengjort från damm, fett, ytslam och utfällningar, och det får inte ha genomgående sprickor.
För mekanisk rengöring av undergolvet får man bäst resultat med blästring med stålkulor, sandblästring eller slipning.
Utjämning av ojämnheter eller mycket rå yta ska göras före spackling. Spackling bör ske vid rumstemperatur och utan drag i rummet.
Undvik kraftigt solsken och täck om så behövs fönster och dörrar.
Före påförande sker tätning/avgränsning längs väggar och dörröppningar. Uppdelning av golvytan i kvadratiska eller rektangulära fält minskar spänningarna. Eventuella dilatationsfogar
i underlaget ska vara genomgående ända upp till översidan av spackellagret. Gör om möjligt alltid ett test före själva spacklingen, och bestäm om efterbehandling,
eventuell slipning och vilken beläggning/behandling golvet ska ha. Påför primer minst 2 gånger och beräkna spackelskiktets tjocklek till minst 5 mm.
I mindre belastade områden kan skikttjockleken dock vara mindre.

Produkter

Alfix PlaneMixPrimer
PlaneMix 20 eller Planemix 50

Förbehandling

garagegulve forbehandling

Underlaget förbehandlas med Alfix PlaneMixPrimer för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning och för att reglera underlagets sugförmåga för att undvika hål och blåsor i det färdiga golvet.
Alfix PlaneMixPrimer blandas med rent vatten i förhållandet 1:6.
Underlaget behandlas med blandningen 2-4 gånger tills det är helt mättat och icke sugande. Primern påförs med borste eller rulle, och arbetas väl ned i ytan utan att det bildas pölar. Torktid mellan varje
behandling: Cirka 1 timme. Se till att du har god ventilation. Spackling bör utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer.
Åtgång koncentrerad PlaneMixPrimer:
Cirka 0,25 liter/m². Torktid före spackling: Minst 3 timmar.
Alternativt till Alfix PlaneMixPrimer kan man använda Alfix Epoxy Grunder iströet med kvartssand.

Flytspackling

garagegulve udlaegning spartelmasse 01  garagegulve udlaegning spartelmasse 02

Spackellagrets tjocklek ska vara minst 5 mm. Spackling sker antingen med Alfix PlaneMix 20 eller PlaneMix 50.
PlaneMix 20 är bäst för tunnare skikt, ned till 2 mm och PlaneMix 50 är bäst lämpat för större skikttjocklekar, minst 5 mm.
Beräkna mängden vatten i PlaneMix 20 till cirka 4,5 liter per 20 kg och cirka 3,5 liter per 20 kg med Alfix PlaneMix 50. Använd samma mängd vatten per påse till hela arbetsuppgiften.
Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under kraftig omrörning till en klumpfri massa.
Blandningstid: Cirka 2 minuter med borrmaskin och blandningskrokar.
Alfix PlaneMix hälls eller pumpas ut på underlaget och fördelas jämnt med slät eller tandad spackel till ett skikttjocklek på 4-6 mm.
Åtgång: Cirka 1,6-1,7 kg/m² per mm skikttjocklek beroende på val av produkt.

Efterbehandling

garagegulve efterbehandling

Efter cirka 3-5 timmar, när spackelmassan är gångbar, skyddas ytan mot uttorkning med Alfix PlaneMixPrimer, förtunnad med vatten 1:6. Påföringen sker med pensel eller rulle i ett enhetligt och jämnt lager.
Åtgång: Cirka 0,05 liter/m².

Förväntat resultat

Övergångar vid reparationer och andra efterspacklingar måste accepteras. Helmatt cementgrå med rustikt utseende. Spår efter att spackelmassan hällts ut och jämnats till
kan förekomma. Det kan finnas färgvariationer och små krympsprickor. Enstaka små hål och blåsor måste man acceptera.
Ytan är sugande och kan därför missfärgas om man t.ex. spiller olja eller liknande på golvet.

Ytbehandling/beläggning
När spackelmassan har torkat ska ytan normalt behandlas, eftersom den är känslig för smuts och svår att göra ren.
Valet beror bl.a. på förväntat belastning, estetiska krav på utseendet, pris och hållbarhet.


Det finns åtskilliga produkter på marknaden för ytbehandling.
Huvudgrupperna är:
• Färger/lacker på polyuretan- eller epoxybas, infärgat eller transparent med matt eller blank yta
• Dammbindare på akryl eller epoxybas som gör ytan mörkare från sammetsglänsande till blankt utseende
• Halkskydd på cement/plastbas som ger ytan ett ”sandigt” utseende


Ytbehandling/beläggning med Alfix PlaneMixPrimer: Som dammbindare, där det inte
ställs speciella krav på utseendet, men där man gärna vill skydda ytan och underlätta normal
rengöring, kan man använda Alfix PlaneMixPrimer, som är en akrylbaserad primer som minskar
sugförmågan och ger ytan en skyddande beläggning.

 

garagegulve overfladebehandling

Ytbehandling/beläggning med Alfix NormalFix blandad med PlaneMixPrimer: På ytor som ibland blir våta, t.ex. av snö och is, kan ytan göras mer halksäker genom att man påför ett
tunt skikt med Alfix NormalFix uppblandat med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten 1:1. Påföring sker med en slät spackelspade eller roller.

 

 

Hänvisningar

Arbetet ska utföras noggrant enligt Alfix produktinfo för de nämnda produkterna, Alfix broschyrer samt bruksanvisningar på emballage.
Produktinfo och säkerhetsdatablad kan finnas på vår hemsida, via QR-koden på produktemballage eller i Alfix app som finns i APP Store eller Google Play.

 

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)