Fogning med Alfix C2 Epoxy

- Ladda ner PDF

 

Inledning

Epoxifog har en mängd fördelar i jämförelse med cementbaserade fogmassor och används inte bara inom industribranschen. Du kan undvika missfärgningar från till exempel rödvin eller oljespill, och färgstabiliteten är högre än med cement som bindemedel.
Fogmassan är vätsketät och motståndskraftig mot salt och saltavlagringar från underlaget.
Bra vidhäftning mot plattans kant och den låga E-modulen minskar risken för sprickor och absorberar spänningar från underlaget.
Användningsområden omfattar industrier, simbassänger, verkstäder, bilutställningar, tvätthallar, terrasser, trappor och balkonger.

Allmänna råd

Fogning med epoxi kräver särskild fokus på arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning.
Alfix C2 Epoxy är vattenlöslig och kan tvättas bort med varmt vatten.
Fogningsprocessen kräver särskilda verktyg för att säkerställa ett bra resultat.
Fogarna ska vara rena från fästmassa, lösa partiklar och framstå med samma djup.
Vi rekommenderar att du testfogar ett mindre område för att kontrollera att epoxifogen
inte lämnar någon fogslam efter sig.
Arbetstemperatur: +15 °C - +30 °C
Alfix C2 Epoxi måste ha rumstemperatur vid användning.

Produkter och utrustning

Alfix C2 Epoxy.
Borrmaskin med blandare, till exempel Eskimo visp 10 mm enkel/550.
Epoxifogplatta, handtag till skursvamp med kardborrband och lösa skursvampar.
Minst 2 tvätt hinkar med tillhörande svampbräda och lösa svampar, eventuellt handsvamp.
Denaturerad alkohol (T-röd).

Blandning

oproering c2 epoxy oproering c2 epoxy 2

 

 

 

 

 

 

 

Del B blandas med del A noggrant med borrmaskin/blandare, på låg hastighet tills massan är homogen.
Pausa under tiden och skrapa bort oblandad epoxifog från kanterna.
För att säkerställa att produkten är väl blandad, rekommenderas det att blandningen hälls över i ny, ren hink eller liknande.
Blandningstid: minst 3 minuter. Bearbetningstid: ca 50 minuter.

Fyllning av fogar

fyldning fuger c2 epoxy  fyldning fuger c2 epoxy 2

 

Alfix C2 Epoxy pressas ner i fogarna med epoxifogplattan.
Håll epoxifogplattan i en skarp vinkel mot underlaget. Det är viktigt att hålla kanterna
på epoxifogplattan rena för att undgå att fogmassa skrapas upp.
Arbeta diagonalt över fogarna och dra fogplattan fram och tillbaka så att fogmassan
pressas ordentlig ner i fogarna.
Fokusera på att fylla mellanrummen och lämna så lite fogmassa på ytan som möjligt.
Borttagning kan ske omedelbart efter fyllning.
Påför fogmassa i lämpliga sektioner och gör klart avjämningen/avtvättningen innan du
fortsätter med nästa sektion.
Var noggrann med att pressa ner massan i fogarna för varje sektion för att undgå luftfickor.

 

 

Emulgering

afrensning c2 epoxy afrensning c2 epoxy 2

afrensning c2 epoxy 3

 

 

 

 

Använd en skursvamp med minimal mängd varmt vatten, för att blöta ytan. Skura/emulgera sedan med roterande rörelser. Fortsätt tills det ligger en jämn hinna över plattornas yta och fogarna är jämna och väl fyllda.

Avtvättning

afvaskning c2 epoxy afvaskning c2 epoxy 2

Använd en svampbräda och rent varmt vatten för att tvätta bort fogslam genom att dra brädan diagonalt över ytan. Skölj svampen mellan varje drag. Fortsätt tills ytan är rent och
säkra att fogarna fortfarande är väl fyllda.
Byt svamp för varje 5 kg epoxifog du använder.
Byt vatten i tvätt hinken 2 gånger för varje 5 kg epoxifog du använder.
Undvik att överflödigt vatten blir kvar i fogarna efter avtvättningen.

Slutrengöring

afsyring c2 epoxy

Efter 5–15 timmar kan du ta bort eventuell epoxifogslöja. Använd ren denaturerad alkohol (T-röd) på ytan och gnid med en trasa.
Fog rester som har suttit en längre tid kan vara svåra att ta bort.
Du kan försöka ta bort eventuella epoxirester med t.ex. CR10 från FILA eller SERVICE
EPOSOLV från Treetops.

Resultat

udfald c2 epoxy

De färdiga fogarna bör normalt inte tvättas ur djupare än max. 1 mm. Vid kakel med avrundade kanter kan fogarna anpassas efter dessa. Fogarna bör inte vara överfyllda
eller ligga in över plattorna.

Hänvisningar

Arbetet ska utföras noggrant enligt Alfix produktinfo för de nämnda produkterna, Alfix broschyrer samt bruksanvisningar på emballage.
Produktinfo och säkerhetsdatablad kan finnas på vår hemsida, via QR-koden på produktemballage eller i Alfix app som finns i APP Store eller Google Play.


 

Januar 2020

Alfix nominerad till Byggmiljöpriset 2020!
Alfix är nominerad till den eftertraktade gröna utmärkelsen baserat på vår nya hållbara
stegljudmembran - Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)