CE-klassifikasjon, flislim

- Last ned

 

Hvordan leses en klassifikasjon?

Første bokstav angir produkttype og kan være enten C, D eller R:
C = sementbasert produkt
D = dispersjonsprodukt
R = reaksjonsprodukt

 

Siffer nr 2 angir produktklasse og trekkstyrkeforholdet kan enten være 1 eller 2:
Klasse 1 skal være >0,5 N/mm² under alle testforhold.
Klasse 2 skal være >1,0 N/mm² under alle testforhold.

Tredje, fjerde og femte bokstav angir produktegenskaper og kan være E, F eller T
E = Extended = utvidet åpentid
(≥ 0,5 N/mm² for fliser montert etter 30 min)

F = Fast = hurtigherdende
(≥ 0,5 N/mm² etter maks 6 timer)

T = Slip resistance = sig
(≤ 0,5 mm)

S angir Elastisitet
S1 ≥ 2,5 mm S2 ≥ 5 mm

 

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Alfix flislim har følgende klassifiseringer:

 

Produkt

 

CE-klassifikasjon

pi0.104 combifix 3078227
CombiFix
C2 E
pi0.107 combiquickfix 5719927
CombiQuickFix
C2 FE S1
pi0.110 letfixextra 5144256
LetFix
C2 TE S1
pi0.112 letfix extra less dust
LetFix less dust
C2 TE S1
pi0.113 letfix universal
LetFix Universal
C2 TE S1
pi0.103 mediofix 3548484
MedioFix
C1 E
pi0.101 normalfix 2615755
NormalFix
C1 E
pi0.111 profixextra 5352802
ProFix
C2 E S1
pi0.105 readyflex 5065576
ReadyFlex
D2 E


Hvordan skal en CE-merking være angitt?

  • Fabrikantens navn eller identifikasjonsmerke (den juridisk ansvarlige)
  • Identifikasjonsnummer (De 2 siste tallene er året hvor CE-merket er anbrakt)
  • Nummer på EF-typeattesten (tredjeparts sertifisering)
  • Byggevarens egenskaper (f.eks. C2TE)


Ut over de informasjonene som finnes sammen med CE-merket, skal byggevaren alltid ledsages av en CE Ytelseserklæring og for særlige varer også en EF-typeattest. CE-merket anbringes på selve varen, på en fastgjort etikett, på emballasjen eller på handelsdokumentene som følger med varen.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt