Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ansvariga danska system
för byggande är vårt DNA

Alfix har sedan 2000 målmedvetet arbetat med att minimera sin miljöpåverkan
och samtidigt säkerställa arbetsmiljövänliga produkter och lösningar för marknaden.

Alfix tar ansvar för mer hållbarhet

Se miljöbedömningar
Se miljöbedömningar

Professionella danska system för
golv-, vägg- och fasadkonstruktioner

Alfix är till exempel ledande leverantör av system med
lång livslängd för plattsättning i badanläggningar.

Alfix tar ansvar för mer hållbarhet

Se miljöbedömningar
Se miljöbedömningar

Danskt familjeägt företag
- sedan 1963

Ansvariga kvalitetssystem för alla byggprojekt

Alfix tar ansvar för mer hållbarhet

Se miljöbedömningar
Se miljöbedömningar
Åtgångsberäkningar

Använd en av våra åtgångsberäknare och få överblick över åtgången till ett större projekt eller endast av
en enskild Alfix produkt. Du kan beräkna den rekommenderade åtgången i kg per produkt.

Du kan bland annat hitta vår golv- och väggberäknare, fasadberäknare och produktberäknare.

Nyheter
02.11.2022
/files/news/verdensmaalscertificeret.jpg

Alfix är certifierat i enlighet med de globala målen

Den senaste destinationen i Alfix hållbarhetsresa är en mångsidig plats varifrån vi har fått en mycket fin souvenir med oss hem. Den 27 oktober 2022 kom vår ”resepartner” på besök och överlämnade ett certifikat som ett synligt bevis på att Alfix nu är certifierat i enlighet med de globala målen.

Alfix ”resepartner” är i detta avseende Bureau Veritas Danmark, som har satt ramarna för Alfix genom processen mot målet. Resan startade hösten 2021 med en workshop och efterföljande screening enligt de globala målen, som nu har följts av en omfattande revision, som alltså har resulterat i en certifiering i enlighet med FN:s globala mål.

”Alfix arbete med FN:s 17 globala mål har granskats, utvärderats och bedömts av externa revisorer från Bureau Veritas Danmark och företaget har verkligen förtjänat sin certifiering för de globala målen för sina fortlöpande och extraordinära insatser”, säger Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability, Bureau Veritas Danmark. ”Redan vid vår inledande dialog med Alfix ledning upplevde vi ett visionärt och modernt tankesätt där ledning såväl som medarbetare vill ha ett högre syfte än att bara tjäna pengar”, fortsätter han.

Drivet av ansvarstagande och en önskan om att inspirera
”Vi vill vara en ansvarstagande tillverkare av byggmaterial. Därför är det oerhört meningsfullt för oss att bli certifierade för de globala målen. Alfix vision är att vinna och inspirera med hållbara system inom den nordiska byggbranschen. När vår önskan också är att inspirera andra till mer hållbara handlingar är det viktigt att ha externa samarbetspartner som professionellt kan dokumentera vårt arbete. Som erkänt certifieringsföretag har Bureau Veritas Danmark därför varit ett bra val för oss”, säger Anders Bertelsen Toft, direktör på Alfix.

Certifieringen är för Alfix en fin utmärkelse och ett erkännande från externa hållbarhetsexperter. Det har varit möjligt att erhålla certifikatet tack vare ett mångårigt, målmedvetet arbete med hållbarhet i företaget där hela teamet har bidragit aktivt. Detta omfattar bland annat ett hållbart ledningssystem, väldokumenterade och starka leveranskedjor, mer hållbara inköp samt ansvarsfull drift av fabriken.

Strategiskt arbetar Alfix i synnerhet med det globala målet nr 8 Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt samt nr 12 Hållbar konsumtion och produktion. Utöver detta ingår några sekundärt valda och understödjande globala mål.

En röd tråd från strategi till handling
Essensen av FN:s 17 globala mål är hållbar utveckling, däribland fokus på miljömässiga, sociala och ledningsmässiga aspekter (ESG-begreppet: Environment (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (ansvarsfull bolagsstyrning)). Bureau Veritas Danmark skriver bland annat att det är ett måste för företag att överväga hur de kan bidra till en bättre värld (bureauveritas.dk)). För Alfix handlar det också om att göra skillnad i världen, från vår position i den skandinaviska byggbranschen.

I samband med certifieringen framhäver Bureau Veritas Danmark bland annat att det finns en tydlig koppling mellan strategi, planer och verkliga åtgärder, en hög grad av dokumentation och en hängiven ledning. Det handlar helt konkret om att företaget måste göra vad det säger att det gör – och det är också förutsättningen för att få det eftertraktade certifikatet som dokumenterar insatsen inom de globala målen.

Nästa destination
En milstolpe har uppnåtts, men det är fortfarande långt ifrån det slutliga målet. För det förändras hela tiden. Faktum är att det är en viktig del av processen att förändringar och förbättringar ständigt görs – även under de kommande åren. Alfix kommer därför åter att besökas av Bureau Veritas Danmark för revision under 2023 och 2024.

Se certifikatet här!

02.11.2022
/files/news/duratherm_tga.jpg

Nytt danskt TGA-godkännande på fasadisolering med puts

ETA Danmark utfärdar godkännanden som säkerställer att material uppfyller byggtekniska krav. De har upprättat TGA-systemet (Tekniskt Godkännande för Användning) och nu finns det ett TGA som kvalitetssäkrar fasadisoleringssystem.

Nytt danskt TGA-godkännande på fasadisolering med puts
ETA Danmark utfärdar godkännanden som säkerställer att material uppfyller byggtekniska krav. De har upprättat TGA-systemet (Tekniskt Godkännande för Användning) och nu finns det ett TGA som kvalitetssäkrar fasadisoleringssystem.

Kvalitetssäkring och dokumentation
TGA-godkännandet är en kvalitetssäkring och dokumentation av fasadisoleringssystem och är avsett att bidra till att minimera byggskador och fel. Detta är viktigt i en tid då stigande energipriser och ökade krav på hållbarhet har gett större fokus på fasadisoleringssystemen. Dokumentationen såväl som det utförda hantverket måste vara korrekt för att ge husägarna trygghet i lösningarna.

Starkt danskt branschsamarbete
Branschorganisationen för externa fasadisoleringssystem i Danmark (ETICS-DK) har arbetat med ETA Danmark före utfärdandet av ett TGA-godkännande av fasadisoleringssystem. Enligt organisationens direktör Allan Nielsen är ETA-godkännandet en vinst både ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt. Det har bland annat till syfte att se till att det byggs med material som uppfyller de byggtekniska kraven.

”Hos ETICS-DK vädjar vi å det starkaste till projektsamordnare och arkitekter är uppmärksamma på att beskrivningar och anbudsmaterial är konstruktionsmässigt riktiga redan från början. Det innebär bland annat att det byggs med TGA-godkända ETICS-system eftersom korrekt dokumentation är lönsam i både ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga termer” säger Allan Nielsen (källa: Bygtek.dk)

Estetik, inomhusklimat och stigande energipriser
Fasaderna blir uppgraderade och renoverade i hela landet i många olika och spännande projekt. Många fastighetsägare väljer att låta få fasaden efterisolerad och putsad utvändigt för att få upp huset till moderna standarder av både energi- och miljöskäl”, säger Claus B. Høgdal, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Alfix.

En av de husägare som valt Alfix lösning för utvändig isolering är Stefan Kloth. ”Vi valde systemet för att förbättra bostadens estetiska uttryck, samtidigt som vi ville ha ett bättre inomhusklimat. I dag är huset fritt från köldbryggor, inomhusklimatet har förbättrats och vi har utan tvekan minskat vår totala värmeförbrukning till följd av renoveringen. Vi upplever en hundraprocentig förbättring av inomhusklimatet och energiförbrukningen”, berättar Stefan Kloth.

Se TGA-godkännandet här!

02.11.2022
/files/news/sh.jpg

Möt en Alfix-medarbetare som tackas av

Möt Søren Heiwald – en kulturbärare på Alfix som har varit med under de senaste 32 åren och som nu lämnar företaget för att njuta av sin pension. Alla som känner Søren vet att man kan vara säker på när han har kommit till jobbet, eftersom han berättar historier och det hörs ljudliga skratt och han skapar alltid en god stämning runt sig.

Fram till slutet av oktober 2022 har Søren varit säljkonsult för området centrala och södra Jylland samt Fyn, och innan han började på Alfix arbetade han 10 år som egenföretagande murarmästare.

De tre vanliga frågorna vi ställer i ”Möt en Alfix-medarbetare” har bytts ut mot tre frågor som handlar om att ha varit hos Alfix i många år.

Vad har hållit dig kvar på jobbet så länge?

”Jag har lagt upp mina dagar som det passar mig – självklart utifrån företagets riktlinjer – och det har varit ett fritt, härligt och okomplicerat arbetsliv. Jag har sett fram emot att gå till jobbet varje dag, och det är det som har drivit mig.”

Vad har varit den största förändringen under dessa 32 år?

”Alfix har vuxit i mer än en betydelse. Utöver en ökad omsättning har personalen mer än fördubblats under de 32 åren, medan antalet produkter har tre- till fyrdubblats under samma tid. Det är fantastiskt att vara en del av en framgång”.

Hur är Alfix som arbetsplats?

”Trots den höga personaltillväxten upplever jag att det fortfarande finns ett mycket nära personalsamarbete. Förutom att ha en chef som behandlar mig med respekt och som jag verkligen håller av, har jag också riktigt bra kollegor. Vi arbetar som ett team och vi hjälper varandra.

Alfix skiljer sig från andra i att man på Alfix tar hand om och ser efter varandra. Det är mer än bara arbetsrelationer. Och det gäller fortfarande även om vi är fler än 50 medarbetare i dag. Här är ingen viktigare än någon annan.”

Tack

Avslutningsvis vill jag vidarebefordra ett stort tack från både Alfix och Søren Heiwald. Tack för den stora uppslutningen vid mottagningen den 13 oktober, där vi hyllade allt som Søren har varit med om att bygga upp. ”Det var en helt fantastisk och stor dag. Jag kommer aldrig att glömma den”, berättar Søren.

Han ser fram emot en vardag med bland annat golf, simning och underhåll av sitt hus från 1937 – det kommer utan tvekan att även i fortsättningen vara en aktiv vardag. Han blir också medlem i Alfix seniorklubb tillsammans med andra fina tidigare kollegor.

02.11.2022
/files/news/lysestager.jpg

Från kvalitetskontroll till ljusstakar

Restprodukter får ett nytt liv, både i det stora och det lilla. Här är en av de mer kreativa som lyste upp en mottagning som vi nyligen höll. Andra rester slutar till exempel som vägfyllning.

En ljusstake är inte bara en ljusstake. Ljusstaken på bilden är också en restprodukt från en kvalitetskontroll av en självutflytande spackelmassa. Mer precist en rest av Alfix PlaneMix 50, som vanligtvis används för avjämning och utjämning av golv.

På Alfix laboratorium utförs dagligen kvalitetskontroll av produkter som en del av ett omfattande kvalitetsledningsprogram. Därifrån blir det en del produktrester, varav några används kreativt. Med tiden har vi samlat på oss en flock ugglor, en isbjörn och ljusstakar i olika former tillverkade av spackelmassa.

Från kreativa smårester till tonvis av avfall
Åter så till ljusstaken. Den och ca 40 kloner togs fram till en mottagning i oktober där vi tackade av Søren Heiwald, säljkonsult och plattsättare på Alfix under mer än 32 år. Ljusstakarna prydde sin plats, men på det stora rest-kontot förblir de prydnader. Laboratoriets produktrester är små jämfört med produktionens.

Alfix restavfall från produktionen sorteras och återanvänds med en hög återanvändningsprocent i samarbete med miljöföretaget Marius Pedersen. Vi har ett omfattande avfallssorteringssystem och återvinner så mycket det bara är möjligt. Läs mer eventuellt mer om Alfix samarbete med Marius Pedersen här!

26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_groen_omstilling.jpg

Hållbarhet på schemat på murarutbildningen

Den gröna omställningen kommer att få en allt större plats på murarutbildningen. Således var detta också ett tema när yrkeslärarna på utbildningen i somras träffades på ett yrkeslärarseminarium. Här kunde de bland annat höra om Alfix – men hur är Alfix intressant i det sammanhanget?

En utveckling som gör muraryrket mer attraktivt
Fästmassan är en central produkt för en plattsättare. Så när den (sedan våren) finns i en CO2-reducerad och Svanenmärkt variant (Alfix ProFix Plus) är det relevant att både yrkeslärare och murarlärlingar känner till produkten och får den i sina händer under utbildningen. Pia Skjøtt-Larsen, utbildningskonsult på Byggeriets utbildningar, är nöjd med utvecklingen: ”Det är intressant när leverantörer gör något som är hållbart. Vi blir alltid glada när man väljer den vägen”.

Hållbarhet ingår idag som en del av murarutbildningen i ämnen som ”byggnation och arbetsmiljö”, men i framtiden kommer det att bli ett självständigt ämne. ”Fokus på att göra muraryrket genomgående grönt bidrar till att göra utbildningen mer attraktiv, bland annat för att det lockar flera olika typer till muraryrket. Vi arbetar för större mångfald och ökad hållbarhet inom yrket, och de två sakerna är relaterade, säger Pia Skjøtt-Larsen.

Vad kan Alfix inspirera med?
Vilka konkreta initiativ gör störst skillnad för den gröna omställningen? Vilka material och system är de mest hållbara? Hur förhåller vi oss till dokumentation och nya klimatkrav? I svar på frågor som dessa finns det inspiration att hämta, och den kom från Mikael B. Noe, teknisk projektledare hos Alfix, under sommarens yrkeslärarseminarium. Här är ett urval:

Vilka konkreta initiativ gör störst skillnad?
”Produktutvecklingen, inklusive valet av råmaterial, är ett viktigt fokus eftersom produktionen av råvaror är den överlägset största delen av Alfix koldioxidavtryck. Vanligtvis finns det tre råvarugrupper: ballast, cement och tillsatser. Om vi till exempel tittar på ballast finns det tre områden som gör skillnad: 1) ballast kan i viss mån bytas ut mot lätta fyllmedel, 2) energin till produktionen av lätta fyllmedel har betydelse, och 3) ballast kan erhållas lokalt”, berättar Mikael B. Noe.

När Alfix exempelvis väljer tillsatser i en produkt finns det också fokus på att uppnå en kvalitet med låga CO2-utsläpp. Mikael B. Noe understryker: ”CO2-utsläppen är en viktig del av hållbarheten på miljöområdet, men det finns även andra viktiga faktorer. Detta är också vad de tre benen i hållbarhetsbegreppet ESG kännetecknas av – där såväl miljömässig, social som ekonomisk kvalitet ska beaktas. Att säkerställa en hög kvalitet och därmed hållbarhet och färre skador/reklamationer är klokt i förhållande till miljöagendan men också i förhållande till ekonomin för utföraren. Slutligen har vi alltid en förbättrad arbetsmiljö i sikte när vi utvecklar nya Alfix-produkter. Det kan handla om en lättare bearbetning, bättre dryghet per kg i säcken och därmed färre kg i säcken som det ska släpas runt på. Slutligen kan det handla om dammreduktion. Dryghet och dammreduktion är exempelvis fördelar med vår nya fästmassa ProFix Plus”.

Hur förhåller vi oss till nya klimatkrav?
Från januari 2023 kommer nya klimatkrav att ingå i byggreglerna. Det innebär att det måste göras klimatberäkningar i form av LCA-beräkningar (livscykelanalys) vid nybyggnation. Branschen förbereder sig och en av de saker vi fokuserar på hos Alfix är att förstå hur de nya kraven påverkar muraren. Vad behöver man veta och göra som utförande murare?

Vi har brutit ned de nya kraven på sänkta CO2-utsläpp vid nybyggnation till att den viktigaste rollen för muraren är inledningsvis från år 2023 att överlämna EPD:er (miljövarudeklarationer) för de produkter som man arbetar med, utöver information om kvantiteter. Dessa EPD:er utgör grunden för LCA-beräkningar, och de EPD:er som följer produkterna ger den mest precisa beräkningen, även om branschspecifika data alternativt kan användas. Som leverantör har Alfix en viktig roll i att dels säkerställa att produkterna har en EPD och dels göra den lättillgänglig (till exempel från Byggbasen eller Alfix webbplats).

26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_torben.jpg

Möt en Alfix-medarbetare

Följ med ut i produktionens våta avdelning och träffa Torben, som tillsammans med Freddy och Mikkel hanterar produkter som tätningsmassa, primers och fasadfärg. Här ”jongleras” det med fästmassor, verktyg och insatser – och även med ord: ”Om vi sitter i klistret på den våta avdelningen kavlar vi bara upp ärmarna och gör en insats”, som Torben säger.

Beskriv kort dig själv, din avdelning och dina arbetsuppgifter
Namnet är Torben Hansen, jag arbetar i vad vi kallar den våta avdelningen på Alfix och det har jag gjort i fyra år nu. Vi kallar den för den våta avdelningen eftersom vi producerar de ”våta” produkterna, 1K och 2K tätningsmassa, våtrumsprimer, färg, flexbinder m.m.

Jag utbildades från början i allmänt lagerarbete i slutet av 80-talet, har byggt kylrum och arbetat flera år inom livsmedelsindustrin. Vid sidan om har jag under åren arbetat som ledsagare för personer med särskilda behov.

Vilka är dina specifika arbetsuppgifter?
I den dagliga driften blandar jag 1K och 2K tätningsmassa, det vill säga väger upp olika produkter i uppmätta mängder och tillsätter dem i rätt ordning, efter ett av laboratoriet utskrivet recept, i vår blandare.

Vår arbetsdag är ganska varierad när det gäller uppgifter, vilket passar mig bra. Ibland kan en brådskande order ändra vår plan, så att vi snabbt kan behöva ställa om och anpassa vår produktion efter behovet.

Den typ av våta varor som är mest utmanande att producera är också de mest spännande. Fasadfärg är en av dem och det kräver lite mer tankekraft. Produktionen sträcker sig vanligtvis över några dagar. Det finns en utmaning i det och det är alltid spännande.

När är arbetsdagen särskilt bra?
Allt som allt är jag en glad medarbetare hos Alfix. Jag har bra kollegor, en fin matsal inte att förglömma och det finns en närhet mellan människorna som enligt min mening är bra på att lyfta varandra.

Om vi sitter i klistret på den våta avdelningen kavlar vi bara upp ärmarna och gör en insats.

26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_borsen_profix_plus_5.jpg

Varför är Alfix ett Børsen Bæredygtig Case?

Børsen Bæredygtig presenterade i juni 2022 Børsens Bæredygtige Cases, som lyfter fram 50 innovativa och gröna projekt inom danskt näringsliv.

Alfix representeras under rubriken: Alfix sänker klimatavtrycket på fästmassa. Caset handlar om att återskapa sin bästsäljande produkt i en CO2-reducerad utgåva.

Det handlar om fästmassan Alfix ProFix Plus, som lanseras i en plus-version med ett reducerat CO2-avtryck på 27 procent jämfört med en vanlig Alfix ProFix.

Råmaterial under grön lupp
Produktionen av råmaterial och alla transporter utgör tillsammans mer än 98 procent av de totala CO2-utsläppen från byggkemiska produkter. Så är i allmänhet även fallet för Alfix. Därför är det både uppenbart och nödvändigt att fokusera på råmaterialens klimatavtryck för att kunna arbeta seriöst med hållbarhet i vår bransch.

Med den nya CO2-reducerade produkten har vi omarbetat råmaterialens sammansättning så att råvaror med lägsta möjliga klimatbelastning har använts. Konkret handlar det om exempelvis CO2-reducerad cement, biobaserad polymerplast och lätta fyllmedel som är naturligt skapade av europeiska slocknade vulkaner. Det naturliga lätta fyllmedlet bidrar också till en god dryghet.

Produktens förbättrade resursförbrukning understöds av en ny typ av påsförpackning baserad på FSC-certifierat papper och en invändig plastfilm av 100 % återvunnen plast. Dessutom uppnås dammreduktion med en ny teknik som minskar åtgången av den olja som annars används med mer än 90 %. Svanenmärket och Emicode EC1 Plus visar att produkten har minimal påverkan på inomhusklimatet i bostäder.
”Grön gasell” under ett stolt år
Varje år hyllar Børsen de gasellföretag som driver på tillväxt och innovation. Tanken bakom Børsens Bæredygtige Cases är bland annat att på samma sätt hylla de många gröna initiativen från näringslivets olika branscher.

Femtio cases har således valts ut av danska tidningen Børsen Bæredygtigs redaktion i nära samarbete med analysbyrån Wilke och en rådgivande kommitté av hållbarhetsprofiler från näringslivet. Syftet med initiativet är att bidra till den kulturförändring som enligt initiativtagarna i slutändan förväntas avgöra graden av hållbarhet.

Vi är på Alfix stolta och tacksamma för att ha valts ut som en av de första ”gröna gasellerna”. Det bidrar till att 2022 är ett år vi är stolta över. För detta är året då Alfix också nominerades till ”Årets företag” av Business Kolding (se varför här), samt till ”Byggeriets klimatpris” och ”Byggeriets miljöpris” från branschföreningen Danske Byggecentre, varav vi vann miljöpriset (läs mer här).

Se alla Børsens topp 50 hållbara cases här

07.07.2022
/files/news/teknisk_saljare_2022.jpg

Teknisk konsulent i Sverige

Alfix söker en teknisk konsulent som är bosatt i Stockholmsområdet för att stödja försäljningen i Mellansverige. Stödja av försäljningen i södra Sverige ombesörjs av annan medarbetare inom Alfix.

Det är avgörande att den kommande tekniske konsulenten kan utbilda och serva grossister och tillsammans med dem och ensam besöka, ge råd och utbildning till plattsättare och andra relevanta hantverkare i användningen av Alfix produktprogram.

JOBBET

  • Optimera försäljningen av Alfix’s produktsortiment.
  • Stödja försäljning av Alfix lösningar för spackel, kakel/klinker, våtrum och samt puts generellt.
  • Utveckla försäljningen riktad mot bassänglösningar.
  • Hålla kurser för plattsättare och utbilda personal hos grossister.
  • Besvara tekniska förfrågningar från kunder och återförsäljare.
  • Vara behjälplig i framtagandet av tekniskt säljmaterial.
  • Delta och representera Alfix i mässor och branscharrangemang.

ANSÖKNING
UnikRecruitment bistår Alfix i denna rekryteringsprocess. Alfix kommer inte få veta den enskilda kandidatens identitet utan din kännedom och överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten Klicka här!

21.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_borsen_3.jpg

Alfix utnämnd till Børsen Bæredygtig Case 2022

Tack vare utvecklingen av en koldioxidreducerad fästmassa är Alfix ett av 50 danska företag som danska Børsen i juni 2022 har utsett till Børsen Bæredygtig Case. Børsen är Danmarks ledande affärstidning.

Børsen Bæredygtig Cases är ett nytt initiativ, vars mål är att visa på goda gröna exempel på konkreta och skalbara projekt som det arbetas med i danska företag. Det är tänkt att ge inspiration till alla och samtidigt hylla de 50 utvalda projekten. Børsen är Danmarks ledande affärstidning.

Fästmassa bidrar till att motverka klimatförändringar
I kategorin ”Motverkan av klimatförändringar” har Alfix valts ut för sin utveckling av den nya fästmassan Alfix Profix Plus, som reducerar 27 procent av klimatavtrycket jämfört med den vanliga fästmassan Alfix Profix. Perspektivet – och förväntningen – är att den nya produkten kan ta över platsen som Alfix bäst säljande produkt.

Den nya CO2-reducerade fästmassan Alfix Profix Plus är idealisk för miljöcertifierade byggprojekt som exempelvis Svanenmärkta byggnationer och DGNB-projekt. Produkten är för övrigt också den första Svanenmärkta fästmassan i Danmark.

Det är själva sammansättningen av råvarorna som är helt avgörande för att det har varit möjligt att reducera klimatpåverkan av fästmassan. Produktionen av råmaterial och alla transporter utgör tillsammans mer än 98 procent av Alfix totala koldioxidutsläpp. De nya råvarorna är bland andra en CO2-reducerad cement och ett naturligt lätt fyllmedel.

En hyllning till gröna initiativ inom olika branscher
De 50 casen har valts ut av danska tidningen Børsen Bæredygtigs redaktion i nära samarbete med analysbyrån Wilkes och en rådgivande kommitté av hållbarhetsprofiler från näringslivet. Idén bakom initiativet är bland annat att hylla de många gröna initiativen från näringslivet, på samma sätt som Børsen varje år hyllar de gasellföretag som driver på tillväxt och innovation. Syftet med initiativet är att bidra till den kulturförändring som i slutändan förväntas avgöra graden av hållbarhet.

Vi är på Alfix stolta och tacksamma över att utses till ett av Børsens Bæredygtige Cases anno 2022.
Erkännandet är viktigt, särskilt eftersom det kommer i förlängningen av att Alfix i maj vann danska byggmässan Byggeriets miljöpris 2022 för sitt ambitiösa arbete med miljö och arbetsmiljö. Det ger en plattform för att kunna växa ännu större och inspirera med fler hållbara system för byggnation – inte bara inom byggbranschen utan även i näringslivet i ett bredare perspektiv.

Läs mer om Alfix arbete med hållbar miljö: CSR (alfix.com)

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_mikael.jpg

Möt en Alfix-medarbetare – Mikael Noe, teknisk projektledare på den tekniska avdelningen

Beskriv kort dig själv, din avdelning och dina arbetsuppgifter:
Jag är utbildad murare och därefter byggnadskonstruktör. Min anställning på Alfix började 2013. När jag inte arbetar tillbringar jag all min vakna tid åt klättring, resor, löpning, föreningsliv och min familj.

På den tekniska avdelningen är vi tre medarbetare och vi har vårt kontor på fabriken i Kolding. Vi har ett nära samarbete internt, men med olika ansvarsområden. Arbetsuppgifterna är något varierande. De sträcker sig från vanliga vardagsuppgifter som att skriva en vägledning till ett specifikt projekt, undervisning och utbildning i produktanvändning, utbildning i byggregler och byggföreskrifter samt de anvisningar som utgör grunden för det arbete som ska utföras i våtrum och på fasader med mera.

En annan viktig del av min vardag är att besiktiga byggnadsskador. Det är viktigt för oss att få en förståelse för när och varför skador uppstår. Både för att kunna hjälpa kunden men också för att kunna utveckla hållbara produkter som kan motstå den belastning som de byggs in i. När vi förstår skadeorsaken blir det också lättare att göra bra tekniska anvisningar och i slutändan skapa trygga kunder. De är alla spännande uppgifter.

Vilka är dina specifika arbetsuppgifter?
Det finns många. En uppgift kan vara att besiktiga en skada. Vanligtvis kommer uppgiften in på mitt bord från en av våra egna säljkonsulter eller från en hantverkare som har kontaktat oss direkt. I första hand försöker vi alltid skapa oss en överblick över skadans omfattning och art. Det sker utifrån bilder och genom samtal. Ofta kan vi ge hjälp direkt över telefon enbart utifrån den skadebild vi kan se tillsammans med det vi får berättat för oss.

Andra gånger krävs det att jag åker ut till byggplatsen och med egna ögon bildar mig en uppfattning. Ofta tar vi med oss prover hem för vidare analys – för att bättre kunna förstå och förklara orsaken till skadorna. Därefter gör jag vanligtvis en ”besiktningsrapport” där jag redogör för orsaken till skadan. Det är inte alltid som vi med säkerhet kan slå fast orsaken, men konsten består då av att komma med den mest sannolika orsaken, baserat på vår mångåriga erfarenhet.

Och så har vi just avslutat en serie av Alfix Pro Club-nätverksmöten i hela landet. Pro Club består av några fackdagar för murare, som kretsar kring ett aktuellt tema. Vanligtvis ansvarar jag för det tekniska innehållet vid dessa arrangemang. Under månaderna före ska allt planeras och där har vi lyckligtvis ett bra team som lyfter uppgiften tillsammans – bland annat bestående av sälj, marknadsföring och teknisk avdelning. Det är spännande och intensivt när det är fullt upp.

När är arbetsdagen särskilt bra?
Arbetsdagen är särskilt bra när jag känner att vi gör en positiv skillnad. I det lilla perspektivet: När vi hjälper murare att undvika skador och att de upplever en glädje i att använda våra produkter. I det stora perspektivet: När vi lyckas leda in byggnationen i en mer ansvarsfull och hållbar riktning, så att vi sammantaget bidrar till att skapa en större säkerhet genom våra lösningar.

På den tekniska avdelningen har vi ett gott samarbete och det bidrar till att skapa ett trevligt arbetsklimat.

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_skills_2.jpg

Den första tredubbla danska mästaren i Skills historia är plattsättare

För första gången i Skills historia har man utsett en tredubbel dansk mästare. Innehavaren av den imponerande titeln är plattsättaren Kenny Bech Bruun. ”En stark kandidat i ett otroligt starkt fält”, lät det från landslagstränaren Lars Schmidt om tävlingen. Vad säger den nykorade danska mästaren själv om detta?

Om hur det är att ha vunnit för tredje gången säger 22-årige Kenny Bech Bruun på äkta jylländskt vis: ”Det är så lugnt så”.

”Även om jag vunnit för tredje gången har jag inte någon av gångerna tänkt att det här är en vinnande uppgift. Jag har alltid tänkt att något kan göras bättre och aldrig varit helt nöjd”, reflekterar Kenny Bech Bruun. Han ställer höga krav på sig själv och den kvalitet han levererar. Liksom många andra murare arbetar han till dagligdags på ackord och hans ståndpunkt är tydlig: det får inte försämra kvaliteten. ”Det är bättre att göra saker rätt första gången”, som han säger.

Det faktum att Kenny Bech Bruun är självkritisk bidrar till att göra honom bättre. Och det är en av de saker han får ut av att delta i Skills. ”Man lär sig alltid mycket genom att delta i tävlingarna och man blir bättre genom att vara mer kritisk mot sig själv” som han säger.

Det är det goda hantverket som driver honom, snarare än att vinna. ”För mig handlar Skills mest om att göra ett bra resultat och ha kul med de andra deltagarna. Vi känner varandra väl och har ett bra samarbete under Skills. Allt kan avgöras på en enda millimeter och handlar oftast om vem som gör det bästa hantverket just de dagarna”, säger i all blygsamhet Kenny Bech Bruun, som i september 2021 mottog sitt gesällbrev och till vardags arbetar hos Axel Poulsen i Vejen – mestadels med nybyggnation av t.ex. badrum och trapphus.

Fästmassan Alfix ProFix är en favorit
Kenny Bech Bruun arbetar med Alfix-produkter, både vid tävlingar och i vardagen. Har han kanske en favoritprodukt? ”Fästmassan Alfix ProFix är jag särskilt förtjust i, och det är den som jag har använt längst. Jag använder Alfix ProFix till allt – både golv och väggar”, säger Kenny Bech Bruun.

Tävlingen fortsätter internationellt
Nästa destination för Kenny Bech Bruun är de inofficiella Europamästerskapen för plattsättare, som han just nu tränar inför tillsammans med årets andraplatsvinnare, Kristian Bak Hansen. De två åker till Augsburg i Tyskland i juli.

Kenny Bech Bruun har dessutom kvalificerat sig till VM som skulle hållas i Shanghai i oktober 2022, men dessvärre har ställts in på grund av coronasituationen i Kina. Annonsörerna överväger alternativa platser, som meddelas i slutet av juni.

Som stolt huvudsponsor av plattsättaryrket på Skills vill vi på Alfix bara önska ett stort lycka till i den vidare tävlingen!

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_auh.jpg

Århus universitetssjukhus – om valet av fästmassa till 1800 m2 natursten

Forum, Århus universitetssjukhus nya landmärke i Skejby, är en 14 våningar hög byggnad som med öppenhet och ljus inbjuder till samvaro. Vacker natursten finns genomgående i hela byggnaden och bidrar till den varma och ombonade känsla som arkitekten lagt stor vikt vid att skapa.

Fästmassa för natursten eller en vanlig fästmassa?
Plattorna å universitetssjukhuset är 40 cm breda och i fallande längder. Fästmassan i projektet är noga utvald: ”Plattor av natursten är mycket individuella, och det är därför viktigt att testa fästmassan ihop med plattorna innan man lägger 1800 m2 natursten. Efter tester med naturstensfästmassan och den vanliga Alfix ProFix-fästmassan föll valet på Alfix ProFix eftersom den har mycket längre öppentid och är bra att arbeta med, vilket sparar oss tid, säger murarmästare Jesper Sørensen från Horsens Murer Service ApS.

Han är glad över att ha ett ordentligt beslutsunderlag, bland annat tack vare tester som utförts på Alfix laboratorium i Kolding. Eftersom vattenpåverkan från en vanlig fästmassa kan orsaka utfällningar på natursten var tester av plattornas fuktkänslighet avgörande för valet av fästmassa.

Naturstenens porositet är viktig att känna till
Natursten är ett naturmaterial som ger ett vackert, exklusivt uttryck och färgspel som är svårt att efterlikna på till exempel keramiska plattor. Natursten finns i många olika kvaliteter, däribland som hårda och mjukare typer, från att vara icke-porösa (till exempel granit) till att vara mycket porösa (till exempel sandsten) – alltsammans är kunskaper man behöver ha om natursten för att kunna välja rätt sort som matchar belastningsgraden för det aktuella projektet.

Porositeten är viktig att känna till, bland annat för att kunna välja rätt fästmassa, eftersom porositeten också återspeglar fuktkänsligheten hos plattan. För fuktkänslig natursten måste man använda en särskild fästmassa för natursten, som Alfix QuickFix Premium. Natursten som inte är fuktkänslig kan monteras med en rad olika fästmassor, såsom Alfix ProFix, som använts till projektet i Skejby.

Från Alfix ProFix till Alfix ProFix Plus?
Jesper Sørensen grundade Horsens Murer Service ApS 2009 och har ända sedan starten använt Alfix-produkter, så med tiden har det blivit många ton Alfix ProFix-fästmassa. Kommer han nu att byta till den nya koldioxidreducerade versionen Alfix ProFix Plus? ”Vi har inte bytt ännu, men vi räknar med att använda den nya Alfix ProFix Plus till ett projekt i Hedensted, eftersom det är en DGNB-guldcertifierad byggnad”, säger han. Han upplever att hållbarhet får större fokus i dag än för bara några år sedan, och det är en utveckling han följer och är en del av.

Alfix-produkter som använts till projektet i Skejby
• Fästmassa: Alfix ProFix
• Primer: Alfix PlaneMix
• Fogmassa: Alfix QuickFuge – Premium 8

Alfix historik

Alfix är ett danskt familjeägt företag, som grundades 1963 av Hans Carstensen Toft (1916–2003).

H.C. Tofts bakgrund var många års erfarenhet av försäljning till byggmaterialbranschen, senast som representant för en grossist för keramiskt kakel.